Afbeelding
Jacques van der Horst

Heel Hekendorp zet de zeilen bij

Algemeen

Maandag 21 maart vond er een extra raadsvergadering van de gemeente Oudewater plaats in De Boezem in Hekendorp. Dat de vergadering extra was en de locatie elders dan gebruikelijk, had op zijn zachtst gezegd een heel vervelende reden: het schoolbestuur van de basisschool in Hekendorp had de sluiting van de Goejanverwelleschool aangekondigd. Daar bleken heel wat Hekendorpers, maar ook raadsleden het niet mee eens en dan draaide het niet alleen om het besluit zelf, maar zeker ook om het voorafgaande proces. Veel van de aanwezige raadsleden en Hekendorpers wilden graag nog naar alle mogelijkheden kijken om de school toch te kunnen behouden. En dat gaat gebeuren. De opvolger van wethouder Duindam zal hier het voortouw in nemen.

Dorpsplatform Hekendorp

Op deze extra raadsvergadering waren van de Stichting Onderwijs primair ook Mevrouw Liesbeth Augustijn, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Onderwijs Primair, en de heer Jan-Willem van Riet, voorzitter van de Raad van Toezicht van die stichting, uitgenodigd aanwezig te zijn. Burgemeester De Vries opende de vergadering met de mededeling dat hij de aanvraag voor deze extra vergadering uiteraard had gehonoreerd en er ook volledig achter stond. Een van zijn eerste acties was Jacques van de Horst, als voorzitter van het Dorpsplatform Hekendorp, het recht op inspreken te gunnen. Deze liet nogmaals blijken onaangenaam verrast te zijn: “Het bestuur zou scenario’s onderzoeken; er is niets gedeeld, maar er werd slechts een besluit medegedeeld, terwijl er in Hekendorp en Oudewater genoeg denkkracht aanwezig is om allerlei scenario’s te opperen en te onderzoeken. We voelen ons overvallen en beschouwen dit als een gemiste kans, omdat er geen uitwisseling van argumenten en mogelijkheden heeft plaatsgevonden. Dit is een klap voor de leerlingen, de ouders en in feite voor de gehele gemeenschap. En, als de sluiting onverhoopt toch door mocht gaan, houd ik mijn hart vast in verband met de veiligheid van de leerlingen.”

Raadsvergadering

De reacties van Augustijn (het was onafwendbaar) en van Van Riet (de school telt nu maar 39 leerlingen en het zijn nu wel heel kleine klassen; soms maar met een of twee leerlingen) bleken erg kort. Van Riet voegde er nog wel aan toe dat zij best over scenario’s hadden willen praten maar dat deze volgorde beter leek.

Wethouder Duindam: “Ongetwijfeld heeft het schoolbestuur formeel juist gehandeld en het gaat mij in eerste instantie niet om het besluit, maar de weg ernaartoe.” Hij voegde eraan toe: “Zijn jullie bereid het besluit te heroverwegen?” Hierop reageerde Van Riet met de opmerking: “Als iemand een idee heeft, praten we graag.”

Vervolgens mochten alle politieke partijen reageren, waarbij Jan Wouter van Wijngaarden (CDA) een aantal heldere vragen te berde bracht, maar als Hekendorper toch ook zichtbaar geëmotioneerd was. Zijn vragen gingen over de officiële opheffingsnorm, waarom er niet overlegd was en waarom de kwaliteit niet te waarborgen zou zijn op deze kleine school. Hij meende dat er nu een sterfhuisconstructie gecreëerd was. Jan Broere (CU-SGP) toonde zich bijzonder verbaasd over het feit dat de aantallen leerlingen tot 2018/2019 redelijk stabiel en hoog genoeg waren gebleken en dat deze daarna hard achteruitgegaan waren; hij vroeg zich af waarom. Gijs Hoogenboom (VVD) opperde o.a. dat overstappen naar een andere stichting wellicht een oplossing zou kunnen blijken te zijn. René van den Hoogen (Onafhankelijken) toonde zich verontwaardigd over het proces, over het botweg meedelen van het besluit zonder daarover te hebben gepraat en dat je dat nu niet meer kunt terugdraaien. Zij hopen toch op een heroverweging van dat besluit en kregen het idee dat de financiële kant van het verhaal voor de stichting belangrijker zou zijn dan het belang van de kinderen en van Hekendorp. Ook zij zagen als oplossing een eventuele mogelijkheid tot aansluiting bij een andere scholengroep. Ten slotte vroeg ook Wim Knol (De Wakkere Geelbuik) zich af hoe het met de andere scenario’s zat, of er inderdaad een andere samenwerkingsvorm mogelijk was én of deze stap wellicht ook gevolgen zou hebben voor de school in Oudewater (OBS de Schakels) omdat deze samen met OBS Goejanverwelle hetzelfde BRIN hebben (samen een school zijn).

Augustijn en Van Riet lieten weten wel degelijk alle alternatieven onderzocht te hebben (’maar die bleken er niet te zijn, en dan hoef je er ook niet over te praten’), maar dat de kwaliteit van onderwijs te veel onder druk kwam te staan. Wethouder Duindam nam het beiden zeer kwalijk dat ze niet waren ‘meegenomen’ op hun zoektocht naar die alternatieven. Als reactie op de opmerking van Broere liet Augustijn weten dat na 2018 een aantal ouders ervoor koos hun kinderen niet in Hekendorp maar elders naar school te laten gaan.

Mogelijke alternatieven

Naast het aansluiten bij een andere scholengroep werden o.a. ook de verplaatsing van het ‘hoger begaafden onderwijs’, het versneld bouwen van huizen, het intrekken van het besluit, het met elkaar op zoek gaan naar nog andere mogelijkheden en het teruggeven van de school aan de gemeente te berde gebracht en niet te vergeten de vraag van Broere: Hoeveel geld heeft u nodig?” De teerling leek door het bestuur al geworpen, want, zo lieten insprekende ouders weten: ‘Leerkrachten lijken te vertrekken, er was geen open dag geweest, het filmpje over de school was al van de website gehaald en wij voelen ons absoluut niet gehoord.’ Alle raadsleden willen graag op zoek naar nog andere alternatieve mogelijkheden om de school te laten voortbestaan onder leiding van iemand van de gemeente. Wethouder Duindam zal dat aan zijn opvolger voorleggen. Dat er de afgelopen periode vrij veel kinderen geboren blijken, is wellicht wat (te) laat. Datzelfde geldt voor het bouwen van huizen, waar menigeen voor is, maar ook andere belangen een rol in spelen. Voorlopig gaat de Goejanverwelleschool dus nog een onzekere toekomst tegemoet, maar de hoop op een goede afloop is er bij velen nog wel.

Aad Kuiper

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 3 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 5 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 8 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00