Afbeelding

Fit- en beleefroute

Algemeen

De stichting Montfoort Vitaal heeft geruime tijd geleden een voorstel ontwikkeld voor de aanleg van een QR Fit- en Beleefroute in zowel Montfoort als Linschoten en misschien zelfs wel met een verbinding tussen Montfoort en Linschoten. De stichting heeft daar veel werk voor verzet, met name bij de aanvragen van subsidies o.a. door het Leaderfonds (Europees ontwikkelingsfonds voor het platteland). Daarbij moet er echter sprake zijn van co-financiering door de gemeente, ten bedrage van 36.500 euro.

De bedoeling is een route met paaltjes met QR-codes waarbij op zekere momenten oefeningen kunnen worden gedownload. De verwachting is dat tussen de 400 en 700 mensen extra gaan bewegen, zonder daarvoor lid te hoeven worden van een sportvereniging. Voor kinderen een mogelijkheid om kennis te maken de natuur en te bewegen, voor ouderen die veel wandelen een mogelijkheid om die inspanning uit te breiden met oefeningen. SGP en VVD vonden dat er groter en integraler moet worden gekeken naar stadsparken en speelplaatsen. De VVD vindt dat er mogelijk sprake is van weggegooid geld en zorgde ervoor dat er alsnog over moet worden gesproken in de raad. Voor de rest van de commissieleden was het een voorstel waarover groot enthousiasme op zijn plaats was.

Beschermd wonen

Destijds bij de decentralisering van het sociaal domein, alweer acht jaar geleden, is bepaald dat de financiering van vormen van begeleid wonen of opname in instellingen via een centrumgemeente zal worden geregeld. De gemeenten van U16 hebben daarbij te maken met de gemeente Utrecht. Dit geld zal nu worden ‘door-gedecentraliseerd’ via een ingewikkelde U-bocht constructie: het geld komt dan eerst naar de gemeenten, gaat vervolgens naar Utrecht en als er aan het eind van het jaar nog over is komt het via een bepaalde verdeelsleutel weer terug naar de gemeente. De bedoeling is om zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen worden geïnstitutionaliseerd. Utrecht verliest de regiefunctie en er wordt ook nog geld van voorgaande jaren teruggestort aan de regiogemeenten. Het gaat om veelal aan GGZ gerelateerde problematiek en het zal nog wel enige tijd duren voordat dit helemaal geregeld kan worden, maar wel werd bijvoorbeeld verwezen naar de plannen van Obliek (geclusterd wonen). Na toelichting door wethouder Van der Poll ging het stuk als hamerstuk naar de raad.

Parkeren

Een heikel onderwerp. Dit keer het voorstel om dertig parkeerplaatsen te realiseren op de Julianalaan op het voormalig terrein van de postduivenvereniging. Aangezien het plan als bespreekpunt op de raad kan rekenen op moties en amendementen houdt u dit te goed tot de raadsvergadering (althans het verslag daarvan).

Trudie Scherpenzeel

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 3 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 5 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 8 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00