Afbeelding

Herontwikkeling Burgemeester de Geus plein

Algemeen

De vergadering van de commissie Ruimte van Montfoort had vorige week maandag een recordaantal insprekers. Maar liefst tien insprekers uit Linschoten hadden zich gemeld voor het Burgemeester De Geus plein en drie voor het al dan niet handhaven van het ondernemersfonds.

Burgemeester De Geus plein

Alle insprekers op één uitzondering na (namens de bewoners van de Nieuwe Lindescote, die zich beklaagden over overlast van het terras en hangjongeren op het plein) benadrukten de noodzaak van een ‘grote zaal’ met een capaciteit van 250 tot 300 man en een terras met dorpscafé in het ‘nieuwe’ centrum van Linschoten. Als De Vaart wordt gesloopt is er geen grote zaal meer (de Brede Vaart voldoet niet) en sinds het nieuwe management van het Wapen van Linschoten er een restaurant van heeft gemaakt is de café-functie uit de kern van Linschoten verdwenen. Geen plek meer om na je werk een biertje te drinken, een feestje te vieren waarvoor de woning te klein is én geen terras. Nou had het Wapen dat vroeger ook niet, afgezien van een klein terras aan de Linschoten dat nu bij het restaurant hoort, maar de voormalige uitbater van De Vaart had dat voor De Vaart wel gerealiseerd.

Merkwaardigerwijs betrof het op de agenda staande voorstel een besluit om De Vaart niet te slopen tot het bestemmingsplan met woningbouw op het plein is vastgesteld (veertig sociale en middenhuur woningen), zodat er tot die tijd nog gebruik van kan worden gemaakt. Het waren echter de bijlagen en in het voorstel ontvouwde plannen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan die de Linschotense bevolking hiertegen te hoop lieten lopen. In die plannen is de beoogde partner om te komen tot woningbouw Groen West en de Linschotenaren vrezen dat vanwege de verdeling van woningen over de regio die niet ten goede zullen komen aan Linschotenaren. De rest van de commissievergadering was aan bespreking van dit onderwerp gewijd en het ging als bespreekstuk naar de raad.

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds van Montfoort wordt, op verzoek van ondernemersverenigingen en met instemming van de gemeente, gefinancierd met een opslag op de OZB voor niet-woningen. De LTO verzet zich overal in den lande tegen ondernemersfondsen vanwege die opslag. Ook overal in den lande gingen ondernemersfondsen ertoe over om de opslag te ‘restitueren’ aan de eigenaren van het agrarisch vastgoed. Dat is, sinds een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag vorig jaar, onmogelijk geworden. Binnen een gemeente mogen eigenaren van niet-woningen niet verschillend behandeld worden. De ondernemersverenigingen die lid zijn van het ondernemersfonds en de gemeente willen het ondernemersfonds graag behouden en het college stelt voor om de toeslag te handhaven en alsnog te proberen om in overleg met de agrariërs de opslag aan hen ten goede te laten komen, zij het niet via een individuele restitutie. Drie insprekers hadden zich gemeld over dit onderwerp. De voorzitter van het fonds bepleitte zijn zaak, de LTO pleitte voor opheffing van het ondernemersfonds. Daarnaast was er sprake van een nieuw geluid. De derde inspreekster, die zich voorstelde als melkveehoudster, pleitte voor het in standhouden van het fonds en introduceerde een flink aantal ideeën voor besteding van het geld. Bespreking van het voorstel vond plaats in een voortgezette commissievergadering op woensdagavond. De wethouder lichtte toe, dat er besprekingen zijn geweest met de LTO die hebben aangegeven dat, als de opslag en het ondernemersfonds blijven bestaan, zij het geld niet zullen laten liggen. Hoe dat vorm te geven moet nog nader worden besproken. Een andere probleemgroep is het ‘maatschappelijk’ vastgoed (verenigingen etc.). Het voorstel beoogt om dat geld in de gemeentekas te houden en er een subsidieregeling voor te ontwerpen. Dit ook nadat de besluitvorming over de handhaving van de opslag is afgerond. De SGP is in het voetspoor van de LTO mordicus tegen het fonds. Ook dit punt is een bespreekpunt in de raad.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Festival Verhalen tussen Oud en Nieuw 5 uur geleden
Afbeelding
Expositie 'Het verloren doek' 7 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verbreken miljoenenrecord; recordopbrengst voor FC Oudewater 12 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 15 uur geleden
Afbeelding
Een Luisterend Oor 10 dec., 19:00
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 10 dec., 17:00
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 dec., 12:00
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00