Afbeelding

Scholencomplex

Algemeen

In december 2020 besloot de gemeenteraad van Montfoort, met 8 stemmen voor en 7 tegen, om het scholencomplex te bouwen aan de Parklaan. Dat was een radicale ommekeer van het in 2015 genomen besluit om het op de sportvelden te bouwen. Sinds december 2020 is met name de SGP zeer actief geweest in pogingen om het besluit weer terug te draaien, met hernieuwde onderzoeken en nieuwe argumenten.

Hoewel de hele raad van mening is dat het scholencomplex er zo snel mogelijk moet komen (althans, dat belijden alle partijen met de mond) moet het voor de besturen van de scholen langzamerhand een martelgang zijn geworden. De coalitie houdt vast aan het besluit van vorig jaar en de oppositie houdt vast aan hun standpunt. Sinds dit besluit zijn er al weer vele vergaderuren aan besteed en in de gezamenlijke commissie Ruimte en Samenleving van afgelopen maandag en dinsdag was dat weer niet anders. Na ruim twee uur werd het vaststellen van het bestemmingsplan als bespreekpunt naar de raad verwezen, nadat de oppositie een poging had gedaan het als niet besluitrijp van de agenda af te voeren. Na het raadplegen van de reglementen werd vastgesteld dat daar in de commissie niet over kon worden besloten.

Voor het herbestemmen van de locatie Van Damstraat werd al vast een voorbereidingskrediet gevraagd van 85.000 euro. Hoewel de herbestemming van deze locatie naar wonen in de woonvisie is opgenomen, werd ook dit een bespreekstuk voor de raad.

Omgevingsvisie

Gemeenten in het hele land worstelen dezer dagen met het vaststellen van een omgevingsvisie, waarin alle documenten die van doen hebben met ruimte in een soort masterplan worden opgenomen, zodat het in de toekomst voor een burger inzichtelijk zal zijn wat waar mogelijk is. O.a. zijn hier de zoekgebieden voor zonnepanelen in opgenomen, hetgeen een inwoner van Linschoten ertoe bracht te komen inspreken. Die liggen allemaal tussen zijn voortuin en de A12 en hij vroeg zich af of Linschoten het wingewest is voor Montfoort. De wethouder had, al voor de inspreker het woord voerde, gezegd, dat er een fout in de kaart zit en dat die zone reikt tot 500 meter van de A12. De gemeente Montfoort heeft besloten de eerste versie van de visie te vullen met bestaand beleid en deze bij te werken als er nieuwe besluiten worden genomen. Nu is het kernmerk van een visie, dat die vooruitblikt naar de toekomst, maar wethouder Ten Hage hield een vurig pleidooi om deze eerste versie vast te stellen, zodat er voor de toekomst een houvast is en komende raden hier op kunnen voortborduren. Het wordt een dynamisch document op die manier, dat wil zeggen dat ermee gewerkt kan worden. In grote lijnen was de raad eigenlijk wel tevreden met het document, maar de VVD kondigde een amendement aan dus werd ook dit een bespreekstuk.

Integraal ruimtelijk perspectief

Dit stuk, van de U10 (inmiddels zestien Utrechtse gemeenten buiten de gemeente Utrecht) is door de U10 opgesteld en lag ter vaststelling voor. Dat bracht Van Eijk (CDA) tot de vraag of via activiteiten van de U10 er niet sluipend een nieuw institutioneel samenwerkingsverband in oprichting is. De wat meer ervaren raadsleden hebben nog herinneringen aan de BRU, die veel geld heeft gekost en uiteindelijk roemloos ten onder is gegaan. Wethouder ten Hage zei dat dat niemands bedoeling is. De U10 is een bestuurlijk platform waar bestuurders met elkaar van gedachten wisselen. Er is bijvoorbeeld nog nooit ergens over gestemd en dus sprak hij, eveneens op een vraag van de heer Van Eijk dat er ook niet ergens iets is vastgelegd over stemverhoudingen. Dat was bijvoorbeeld bij de BRU wel het geval en het gevolg was dat de stad Utrecht daar de baas was. Bovendien worden de vergaderingen van de U10 ook door de provincie bijgewoond en hebben de deelnemers zo ook een platform om met de provincie te overleggen, buiten de stad Utrecht om.

De commissieleden waren beduidend minder enthousiast en kondigden één of meer moties en amendementen aan, zodat ook hier in de raad nog over moet worden gesproken.

Herinrichting Hofstraat/Om het hof en Hofplein

Hiervoor werd een voorbereidingskrediet gevraagd en dit punt had de Winkeliersvereniging naar de inspraakmicrofoon gelokt. De winkeliersvereniging heeft in de winkels van haar aangesloten leden een aantal weken een vijftal stellingen neergelegd. Die formulieren zijn ingevuld door in totaal 432 klanten en daarvan gaf een meerderheid van 367 aan de oude situatie beter te vinden dan de huidige en 251 dat zij minder in het centrum komen en (deels) elders boodschappen doen. Wethouder Ten Hage vond het houden van een enquête prematuur, gezien het feit dat een evaluatieperiode van een jaar is afgesproken en het aan de orde zijnde voorstel nog voor verbeteringen moet zorgen. Ook dit voorstel gaat naar de raad als bespreekstuk.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Verenigingen verbreken miljoenenrecord; recordopbrengst voor FC Oudewater 1 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 4 uur geleden
Afbeelding
Een Luisterend Oor 18 uur geleden
Afbeelding
Kerst met de kerstman en -mutsen 20 uur geleden
Afbeelding
Alzheimer Café regio Woerden 10 dec., 12:00
Afbeelding
Curlingseizoen van start in Montfoort 9 dec., 19:00
Afbeelding
Belangrijke stap voor dierenwelzijn 9 dec., 17:00
Afbeelding
Wereldlichtjesdag Montfoort 9 dec., 12:00