Afbeelding
Foto: pr

Annemarie van ‘t Veen van Progressief Oudewater

Algemeen

Hoewel heel veel mensen er niet aan moeten denken om in de politiek te stappen en bijvoorbeeld in de gemeenteraad samen met anderen tot een ongetwijfeld bijna altijd omstreden conclusie te komen, zijn er gelukkig altijd mensen die hun standpunten graag vertaald zien in daden. Vaak zullen ze ervaren dat van hun ideeën niet zo veel terecht komt, omdat ze met hun partij te weinig raadsleden in de fractie hebben of compromissen moeten sluiten. Toch houden ze stug vol. Wat bezielt ze? Aan een van de leden van elke politieke partij in Oudewater hebben we die vraag voorgelegd. Deze keer een bekentenis van: Annemarie van ‘t Veen van Progressief Oudewater.

Bij Annemarie van ‘t Veen, die sinds 2003 in Oudewater woont, passen de woorden nieuwsgierig, betrokken en enthousiast, als ze vertelt over haar carrière en haar nog maar korte politieke loopbaan. Door o.a. die nieuwsgierigheid en omdat ze toevallig - ze noemt het zelf mazzel - tegen leuke uitdagingen aanliep zegt ze zelf dat ze nogal veel omwegen in haar studie en in haar werk heeft gemaakt: detours noemt ze die. En haar gang naar de politieke arena, met name het samen met anderen oprichten van de nieuwe partij Progressief Oudewater heeft niet alleen met die eerste drie woorden te maken, maar zeker ook met het gezin waarin ze is opgegroeid: een ondernemersgezin dat sociaal betrokken was.

De vader van Van ’t Veen was aannemer in Rijswijk, maar wel een die duidelijk rekening hield met zijn personeel en zuinig met materiaal omging. Omdat hij dat zelf niet had gekund, wilde hij graag dat zijn kinderen, als ze dat konden, zouden gaan studeren. Na enige aarzeling koos Van ’t Veen voor de studie geneeskunde in Rotterdam (Erasmus Medisch Centrum). Haar studieverloop was grillig. Na de basisopleiding van vier jaar ging ze niet, zoals gebruikelijk, ‘coschappen lopen’ maar rolde zij eerst (toevallig) in een onderzoek bij de afdeling Anesthesiologie dat haar enorm boeide (nieuwsgierigheid). Ze onderbrak daarom haar studie om die klus, die een paar jaar duurde af te maken en op dit onderzoek te promoveren. Daarna heeft ze de draad weer opgepakt en uiteindelijk in Tilburg (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) haar studies afgerond, waarna ze zich arts-microbioloog mocht noemen.

Van arts-microbioloog tot manager data-science

Vervolgens werkte ze eerst in Rotterdam en later in Utrecht (UMC) op de afdeling virologie als arts-microbioloog. Annemarie vertelt boeiend over hoe een overdacht van zo’n infectie kan verlopen, hoe de diagnostiek in zijn werk gaat en wat er allemaal voor een behandeling komt kijken: “Dit was heel leuk werk, zowel medisch als organisatorisch. Je moet er natuurlijk inhoudelijk mee bezig zijn, maar daarnaast moet je een heel lab runnen en heb je ook veel contacten buiten het ziekenhuis. Omdat ik dat managen naast de medische kant ook wel graag deed, ben ik een jaar of tien geleden naast mijn werk een MBA-studie in Nyenrode gaan volgen.” Vervolgens heeft Annemarie van ‘t Veen een aantal jaren als zelfstandige gewerkt en diverse opdrachten in de zorg vervuld, maar bij nader inzien vond zij het werken in een team en met meer tijd om aan een organisatie te bouwen toch leuker. Daarom werkt ze nu weer in het UMC Utrecht waar ze sinds drie jaar een data-scienceteam leidt: “We zijn bezig om de digitale zorg te ontwikkelen; die staat nog niet eens in de kinderschoenen, maar is wel heel erg op de toekomst gericht. Denk aan het ontwikkelen van apps op je telefoon of tablet waarmee je thuis in verbinding blijft met het ziekenhuis, bewaakt kan worden en adviezen krijgt van jouw specialist. Denk ook aan het analyseren van data met behulp van kunstmatige intelligentie waardoor je een behandeling van een patiënt veel beter kan afstemmen op zijn of haar specifieke eigenschappen en nog betere zorg op maat kan leveren.”

En dan nu naar de politiek

“Toen ik in Nyenrode studeerde kreeg ik een bredere blik op de wereld dan alleen het medische wereldje. Ik zag de zorgen in de samenleving en de polarisatie die aan het toenemen was. Ik vroeg me af hoe ik aan die samenleving naast mijn werk meer kon bijdragen. Ik was landelijk al lid van GroenLinks, maar wilde meer doen. Wim van Seeters van Progressief Akkoord in Montfoort heeft me erop gewezen dat een dergelijke constructie in Oudewater misschien ook wel te verwezenlijken zou zijn. En zo ben ik in contact gekomen met o.a. Wim Knol en Gerrit van Leeuwen en zijn we in het diepe gesprongen.”

“Waarom GroenLinks? Ik voel me verbonden met mens én natuur; het uitgangspunt is dat mens en natuur in balans zijn; we moeten zorgdragen voor de natuur en zorg dragen voor mensen, eerlijke kansen, eerlijk delen.”

(Dat Annemarie van ‘t Veen de natuur belangrijk vindt is vrij logisch; zeker na de corona-uitbarsting met de wetenschap dat die uitbarsting wel zeer nauw verweven is met de veronachtzaming van de natuur en zij zich daar als microbioloog uiteraard zorgen over maakt en dus ook de inhoudelijke vertaalslag maakt naar de politiek; red.)

Progressief Oudewater

“Wat ik graag wil is alle mensen in Oudewater meer bij de politieke besluitvorming betrekken; dat zij kunnen meedenken, meedoen en we met elkaar in oplossingen gaan denken in plaats van in problemen. Zelf wil ik ook graag eerst goed kijken wat er speelt - dat past bij mij als onderzoeker - voor ik een standpunt inneem. Soms is dat wel lastig, want wanneer weet je genoeg om je mening te geven; met die balans worstel ik nog wel eens.”

“Verder vind ik het belangrijk dat we als partij verbinding hebben met landelijke en provinciale politici; dat is verrijkend en daar kunnen we ons voordeel mee doen voor de lokale politiek. Want die lokale betrokkenheid staat bij mij voorop. We willen graag meedenken over het beleid; niet achteraf reageren, maar vooraf meedenken. We zijn betrokken met de mensen om ons heen. Bijvoorbeeld toen alle prijzen gingen stijgen, waarvan vooral de energieprijzen. Voor een deel van de inwoners kan dat grote problemen opleveren. Dan moeten we gaan kijken hoe groot het probleem kan worden en voor wie en hoe wij daar mee om moeten gaan. Daarom hebben we een debat georganiseerd in de gemeenteraad en hadden alle betrokken organisaties uitgenodigd: KBO-PCOB, de diaconie, het stadsteam, de voedselbank, tjonkiefood, schuldhulpmaatjes, scholen, …

Dat debat bleek heel waardevol. Er is een raadsbrede motie uit voortgekomen. Dat is wel heel mooi … maar de uitvoering laat helaas wel wat op zich wachten.”

“En dan kom ik weer terug op wat ik eerder zei: we willen graag dat inwoners van Oudewater de gelegenheid krijgen in bijvoorbeeld de fora om mee te praten. Niet inspreken, maar meespreken en meedenken, zodat ze zich niet alleen betrokken voelen maar echt betrokken zijn.”

Aad Kuiper

Afbeelding
Geheel verzorgde paasbrunch van Kip en Lekker 7 uur geleden
Afbeelding
Wegwijs viert vijfjarig jubileum: “We trakteren op lekkers!" 9 uur geleden
Afbeelding
De eerste school van 2023 op bezoek bij Gemaal in Haastrecht 16 uur geleden
Afbeelding
Makkelijk geld bijverdienen: Dat doe je zo! 18 uur geleden
Afbeelding
Blik op ... Knotwilgen 25 mrt., 17:00
Afbeelding
Taizéviering in Linschoten 25 mrt., 12:00
Afbeelding
Taizéviering in Haastrecht 25 mrt., 10:00
Afbeelding
Klussen en verbouwen in Oudewater 25 mrt., 08:00