Afbeelding

Raad Montfoort

Algemeen

Het regende moties en amendementen in de raadsvergadering van Montfoort op 28 september en de vergadering werd uitgesmeerd over twee avonden. Om 11 uur 's avonds werd de vergadering geschorst en de volgende avond voortgezet.

Het belangrijkste agendapunt was het bod dat de U16 (de gemeenten in Utrecht West) aan de raad voor de Leefomgeving gingen uitbrengen voor het opwekken van 1,8 TerraWattUur (TWu) in de regio in het kader van het klimaatakkoord. De raad kon hoog en laag springen, maar dat bod moest voor 1 oktober worden uitgebracht. Daarmee is nog niet gezegd waar die energie moet worden opgewekt in de regio. De verdeeldheid daarover is groot. Wethouder Koster was duidelijk: of de raad nu akkoord ging of niet, het bod zou worden uitgebracht met de steun van de andere 15 gemeenten. Het enige was, dat bij het bod nog een aantekening kon worden gemaakt, dat de raad van Montfoort niet akkoord was gegaan.

De VVD was van mening dat het klimaatakkoord ondemocratisch tot stand is gekomen en dat onterecht bij voorbaat kernenergie al was uitgesloten. Diverse partijen drongen aan op het onderzoeken van andere mogelijkheden dan zonnepanelen en windmolens (aardwarmte, stroom opwekken om waterstof te maken). Op het allerlaatste moment was nog een enquête uitgezet op de website van de gemeente. Die enquête was tot het moment van de vergadering door 62 mensen ingevuld (+18 gedeeltelijk ingevulde enquêtes). De invullers zijn absoluut in meerderheid tegen die 1,8 TWu, wel een meerderheid voor het opwekken van de eigen energiebehoefte van de gemeente Montfoort. Diverse partijen konden nog wel akkoord gaan met 1 TWu. Wethouder Koster memoreerde nog maar eens dat de raden in het najaar van vorig jaar akkoord waren gegaan met het proces om te komen tot het bod en dat proces was vervolgens uitgevoerd. De VVD was van mening dat het aantal invullers van de enquête te klein is om voor enige mate aan representativiteit te zorgen. Die enquête was tot stand gekomen naar aanleiding van een motie die de gemeenteraad in mei had aangenomen. Wethouder Koster was wel van mening dat de uitkomsten van de enquête interessant waren en dat een grote meerderheid van de invullers wel bereid is bij te dragen aan het opwekken van duurzame energie.

Lokaal Montfoort was het meest uitgesproken in hun tegenstand tegen de regionale aanpak en sprak de vrees uit dat straks bij wet vanuit Den Haag zal worden geregeld wat de gemeente zal moeten doen. En sprak er schande van dat de stad of provincie Utrecht straks handjeklap gaat spelen: als jullie nou een windmolen plaatsen, dan krijg je een woonwijkje buiten de rode contouren. Er zijn voldoende initiatieven om het lokaal te regelen voor de lokale behoefte. Hammendorp (Pak) was de meest uitgesproken voorstander van het bod.

Een motie van Lokaal Montfoort, VVD, Inwonersbelangen en SGP om terug te gaan naar af en dan met de inwoners opnieuw te starten werd aanvaard met 10 stemmen voor en 5 tegen aanvaard. Het voorstel om het bod uit te brengen werd met 10 stemmen tegen en 5 stemmen voor verworpen.

Overigens werd een paar dagen later duidelijk dat de gezamenlijk uitgebrachte regionale biedingen de vraag overschrijden.

Wordt vervolgd.

Trudie Scherpenzeel

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 4 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 6 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 9 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00