Afbeelding

Uit de fora

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

De forumvergaderingen van vorige week werden weer gehouden in de raadszaal, met de publieke tribune in de trouwzaal van het Oudewaterse stadhuis. Ook de radio was weer van de partij. Dat zal bij de raadsvergadering van a.s. donderdag niet het geval zijn. Die is verplaatst naar De Klepper en wordt weliswaar opgenomen, maar is niet rechtstreeks te beluisteren. Ook niet via de website van de gemeente. Wie de vergadering wil bezoeken moet zich tevoren aanmelden.

Beeldkwaliteitsplan Schuylenburcht

Het forum Samenleving boog zich over het raadsvoorstel, dat al diverse malen was aangepast naar aanleiding van inspraak en overleg met omwonenden. Het plan kan inmiddels op ruime instemming van de belanghebbenden rekenen, met uitzondering van de bewoners van de flats aan het Joostenplein. Die vinden de bebouwing nog steeds te hoog. De Onafhankelijken stelden voor om het aangelegen stuk van de Hekendorperweg te hernoemen naar Schuylenburcht straat of weg. Dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren, aldus de wethouder. De Wakkere Geelbuik protesteerde tegen het aan de ontwikkelaar uitbesteden van het maken van het bestemmingsplan, dat op dit voorstel volgt. Dit omdat de gemeente hiervoor geen geld heeft. De wethouder was van mening, dat je iets niet per sé zelf hoeft te maken om er invloed op uit te oefenen. Het plan gaat als bespreekstuk naar de raad.

Ferm Werk

De directeur van Ferm Werk kwam de ontwerpbegroting van Ferm Werk toelichten, maar uit zijn toelichting kwam vooral naar voren dat alles op losse schroeven staat vanwege de corona crisis. Om die reden gaat de zienswijze op die begroting als hamerstuk naar de raad.

Ook de ontwerpbegroting van de VRU en de GGDrU gaan om diezelfde reden als hamerstuk naar de raad.

Forum Ruimte

De werkgroep die zich met het ontwerpen van een parkeerbeleid voor de binnenstad bezighoudt kwam rapport uitbrengen over de stand van zaken. De werkgroep heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis en kan niet voldoen aan de toezegging om voor de zomer met een visie te komen. Dat wordt nu waarschijnlijk einde van het jaar.

De Regionale Energie Strategie (RES) met een concept bod is het enige stuk van het forum Ruimte dat als bespreekstuk naar de raad is verwezen. De regionale omgevingsagenda (van de Lopikerwaard-gemeenten plus IJsselstein en Woerden) ging als hamerstuk.