Afbeelding

Raadsvergaderingen 8 en 9 april

Algemeen

Vanwege het samenscholingsverbod van meer dan drie mensen in tijden van corona waren in maart alle gemeentelijke vergaderingen afgelast. Het ging om twee forumvergaderingen en een raadsvergadering. Op zondagavond stonden nog een groot aantal vergaderingen gepland, waaronder inhaalvergaderingen, in april, maar de maatregelen duren voort. Dus liep dat allemaal anders. Woensdagavond een vergadering en donderdag ook één.

Om 18.00 uur opende waarnemend burgemeester Groeneweg de naar alle waarschijnlijkheid kortste vergadering van de raad in Oudewater ooit. Behalve hijzelf en de griffier waren er geen raadsleden aanwezig in de zaal. Aangezien de gemeentewet voorschrijft dat er een quorum van 8 (de helft + 1) raadsleden aanwezig moeten zijn om een rechtsgeldige vergadering te houden met rechtsgeldige besluiten, bleef hem niets anders over dan te constateren dat dit quorum er niet was.

De gemeentewet biedt echter de mogelijkheid om, als er geen quorum aanwezig is, een nieuwe vergadering uit te schrijven voor 24 uur later en zo geschiedde. Op die tweede vergadering hoeft geen quorum aanwezig te zijn om toch besluiten te kunnen nemen. Na één minuut en achtentwintig seconden werd de raadsvergadering gesloten. Burgemeester Groeneweg sprak de hoop uit dat er donderdagavond wel raadsleden naar het stadhuis zouden komen.

26 uur doorspoelen

De setting is uitgebreid, met slechts één raadslid, te weten René van den Hoogen. Hoewel uw verslaggever was gevraagd niet naar de vergaderzaal te komen, maar mee te luisteren via de live-stream, was te horen dat er wel andere raadsleden aanwezig waren op afstand. Meerdere keren werd iedereen verzocht de microfoon van de videoverbinding uit te schakelen omdat actieve microfoons leidden tot storende piepjes op de achtergrond.

De agenda bestond uit hamerstukken. Eén hamerstuk (overheveling van budgetten van 2019 naar 2020, wegens niet uitgegeven in 2019) werd op verzoek van het CDA (buiten de vergadering) van de agenda gehaald omdat men nog wilde spreken over de beantwoording van vooraf gestelde en beantwoorde vragen. De overige hamerstukken werden wel behandeld, met instemming van René van de Hoogen en een kwartiertje later was ook deze tweede vergadering van de 'raad' verleden tijd.

Naar verluidt werd daarna geoefend met video-vergaderen, maar dat was niet meer live te horen.

Het zijn rare tijden.

Afbeelding
Interesse in geschiedenis begint in eigen dorp 30 minuten geleden
Afbeelding
Knooppunt wil ook jongere senioren aantrekken 22 uur geleden
Afbeelding
Informatieavond ‘Steunouder of Pleegzorg’ 23 uur geleden
Afbeelding
Wereldwinkel Oudewater steunt twee Keniaanse studenten gisteren
Afbeelding
Taizéviering in Haastrecht 24 sep, 09:00
Afbeelding
Tjissie helpt kinderen in Zuid-Afrika 23 sep, 19:00
Afbeelding
Haastrecht Hike 23 sep, 17:00
Afbeelding
World Cleanup Day 23 sep, 14:00