Afbeelding

Randvoorwaarden Regionale Energie Strategie

Algemeen

De commissievergadering Ruimte in Montfoort had vorige week twee belangrijke agendapunten.
Het eerste punt was het vestigen van voorkeursrecht voor de gemeente op gronden van mogelijke toekomstige bouwlocaties. Welke van die locaties (De Bleek, IJsselvreugd of Doeldijk) daadwerkelijk als bouwlocatie zullen worden aangemerkt is vooralsnog niet duidelijk, maar om grondspeculatie te voorkomen was het voorstel om op alle locaties dat voorkeursrecht te vestigen. Grondspeculatie kan de prijzen van eventueel te bouwen huizen opdrijven en er is juist behoefte aan betaalbare huizen. De eigenaren van grond op die locaties merken er vooralsnog niets van, tenzij zij grond willen verkopen. Ze zijn dan verplicht die eerst aan de gemeente aan te bieden.
Het tweede punt had te maken met de Regionale Energie Strategie (RES).

Voorkeursrecht

Gelet op de financiële situatie van de gemeente wilde D66 weten of er wel mogelijkheden zijn om daadwerkelijk te kopen. Inwonersbelangen wilde weten wat de status van een bestemmingsplan moet zijn na drie jaar, als het voorkeursrecht vervalt als er geen bestemmingplan is. Die twee vragen werden eigenlijk wel door alle partijen gedeeld.

Wethouder Ten Hagen antwoordde dat inderdaad gelet op de financiële situatie nu toestemming van de provincie nodig is of, als er een projectontwikkelaar zou zijn geselecteerd, dat via een projectontwikkelaar geregeld moet worden. Onteigenen moet zo mogelijk voorkomen worden. Als er een locatie afvalt kan het voorkeursrecht worden opgeheven. De provincie weet ook wel, dat er buiten de rode contouren gebouwd moet gaan worden omdat de ruimte binnen de rode contouren zo ongeveer op is. Maar er is nog geen uitsluitsel over. Binnenkort komt er een tienjarige planning, die jaarlijks bijgesteld gaat worden.

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

Kaders duurzame energie opwek

Montfoort wil alleen voor eigen behoefte energie opwekken en wijkt daarmee af van de RES, die ook bovenlokale opwek vraagt. Inmiddels is in de Lopikerwaard een eigen agenda opgesteld, die voorziet in het opwekken van de eigen behoefte. Er was sprake van een groot aantal vragen. Alleen PAK had die vooraf schriftelijk ingediend. Duidelijk werd vooral dat er nog veel onduidelijk is. De gepresenteerde cijfers zijn alle gebaseerd op landelijke projecties, energiebesparing is nog niet meegenomen en er komt nog een 'afwegingskader' waarin de participatie van burgers nader wordt uitgewerkt. Er wordt van uitgegaan dat 50 % van projecten in lokaal eigendom moeten zijn zodat niet alle winsten en subsidie wegvloeien naar beleggers en investeerders, soms zelfs naar het buitenland. De lokale energiebehoefte is in de notitie uitgedrukt in óf windmolens óf zonnepanelen.

Ook werden vragen gesteld over mogelijke vestiging van energieslurpende ondernemingen (datacenters bv.) De gemeente gaat ook wel meer inzetten op het energiezuinig maken van bedrijven en woningen. Voor wat betreft het vestigen van energieslurpers zou in voorkomend geval kunnen worden besloten om geen omgevingsvergunning af te geven.

Dit punt wordt als bespreekpunt naar de raad gestuurd. De VVD kondigde hierover alvast een motie aan voor de raadsvergadering.

Trudie Scherpenzeel