Afbeelding

‘Roberto’-plataan

Algemeen

Wie dacht dat het gevecht - want dat is het intussen - om het behoud van de ‘Roberto’-plataan in het voordeel van de ‘groen’-lievende Oudewaternaren beslist is, vergist zich.

Volgens ooggetuigen was er dezer dagen weer een mannetje ter plekke om te onderzoeken of de kloeke boom toch echt geen scheurtje in de kademuur gegroeid heeft.

Bij het zien van het onberispelijke metselwerk suggereerde de inspecteur van dienst dat de beschadiging zich ook onder de waterlijn kan bevinden. Als een soort verborgen bullebak.

Onzin natuurlijk en zo ja, dan duurt het nog jaren voordat de eerste voeg eruit valt. Maar het bevestigt wel de grimmigheid van het gevecht. De kaalslagers moeten en zullen hun gelijk halen.

Daarom heb ik begin deze week voor de zekerheid onderstaande mail aan het college van B&W gestuurd. ‘t Is immers zomerreces en voor je weet slaan de kaalslagers toe met kettingzaag en hoogwerker. Dan weet u ervan.Geacht college,

Om misverstanden en ongelukken te voorkomen, herhaal ik mijn mondeling in het forum Ruimte uitgesproken bezwaar tegen het rooien van de ‘Roberto’-plataan.

Ten overvloede wijs ik u erop dat ook deze plataan op de ‘beschermde bomen’-lijst staat en derhalve niet zonder aangetoonde noodzaak gekapt mag worden.

Dat betekent dat u de onlangs gepubliceerde aanvraag om kapvergunning niet kunt honoreren zonder deugdelijke onderbouwing.

Daarbij gaat het, zoals u weet, om veiligheid en/of gebreken. Beide zijn niet aan de orde, de vermeende aantasting van de kademuur evenmin.

Mocht u een andere mening toegedaan zijn, dan zie ik het onderzoeksrapport van een gecertificeerd deskundige graag tegemoet.

Ik hoor graag van u.

Wim Knol