Herman Mühler

De klok gelijkzetten

Pas op de plaats maken, even terug naar af. Er gaat zoveel ruis over windmolens door de media dat het beslist nodig is samen terug te keren naar de eerste presentatie van de Regionale Energie Strategie in maart van dit jaar. Hij sloeg in als een donderslag, bij de mensen die toen de moeite genomen hadden om 's avonds naar het stadhuis te komen. De nadreun van die bom onder de tachtig mensen die er waren plantte zich voort via social media onder de 9.920 Oudewaternaren die er niet waren, en zorgden voor veel onrust.

De RES heeft ondertussen hard gewerkt aan het in kaart brengen van de mogelijkheden om een eerste bescheiden gedeelte, en dan bedoel ik echt bescheiden, waarover straks meer, in te passen met zo min mogelijk onheil voor bewoners, landschap en cultuur. De RES gaf afgelopen vrijdag 18 september een update voor een select groepje mensen die iets mogen zeggen over het beeldkwaliteitsplan en de bestemmingsplannen die straks nodig zijn. Geen wethouder, geen gemeenteraadsleden waren er bij aanwezig, het was zuiver informatief.

Belangrijkste element was, dat het traject naar meer energie opgedeeld is in drie tranches: 2020 tot 2030, 2030 tot 2040 en 2040 tot 2050. De taakstelling voor die eerste tien jaar is, dat Oudewater in 2030 voor 50% in eigen elektriciteitsbehoefte moet voorzien. Niet meer en niet minder. Voor die eerste tien jaar staan zonnepanelen-op-daken met stip bovenaan. Als elk dak, van industrieterrein tot boerderij of woning, zwembad of overheid belegd wordt met zonnepanelen, vanzelfsprekend daar waar het de historische aanblik van de stad geen geweld aan doet, dan is aan de taakstelling te voldoen zonder dat er hele weilanden belegd hoeven te worden en zonder dat er grote windmolens nodig zijn (kleine windmolentjes op boerenerven kunnen een nuttige bijdrage leveren).

Deze plannen (het Concept Afwegingskader - de onvermijdelijke afweging van schurende en conflicterende belangen) worden aanstaande maandag 28 september toegelicht in de Klepper (aanmelden moet) en op 7 oktober in Hekendorp. Morgen woensdag 23 september kunt u dezelfde uitleg ook volgen via internet. Hoe u zich aanmeldt, vindt u op de website van de gemeente onder energiestrategie.

De projectleider RES- U16 (= van de 16e energieregio Utrecht): "In maart hebben we opzettelijk het meest ingrijpende scenario anno 2050 geschetst, omdat we meenden dat wanneer we op dat moment alleen de tranche tot 2030 gecommuniceerd zouden hebben als 'maximaal inzetten door overheid, particulieren en ondernemers op het plaatsen van zoveel mogelijk zonnepanelen', dan zouden we daar veel minder mensen mee bereikt hebben, vandaar de donderslag. Wijzelf leren ook heel veel van het proces."

Na u, geachte lezer, komt het concept-afwegingskader (maximale inzet op zonnepanelen - op - daken) in handen van de politiek: het forum, de raad. Dit wetende begrijpt u ook waarom de wethouder in de krant liet optekenen dat hoe meer discussie er over het concept-afwegingskader gevoerd wordt, hoe beter dat is als voorbereiding op de raadscyclus. En zodra er met de uitvoering begonnen wordt, heeft u als belanghebbende bij elke grootschalige voorziening opnieuw een mogelijkheid uw stem te laten horen bij de behandeling van het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan.

Otto Beaujon

Meer berichten