Burgerlijke ongehoorzaamheid

#Burgerlijkeongehoorzaamheid was trending topic op Twitter deze jaarwisseling. Dat had te maken met het vuurwerkverbod, dat ook in Montfoort massaal met voeten getreden werd. #Burgelijkeongehoorzaamheid als daad van verzet tegen onrecht, is een geoorloofd middel van protest. Demonstratie zelf is een onvervreemdbaar recht.

Tot nu toe stonden Montfoortenaren tweemaal massaal op de barricades om te protesteren. Eenmaal voor het behouden van de ouderenzorg (2019). De andere keer na het steekincident, waarbij een meisje van haar fiets werd getrokken en neergestoken. Beide keren kwam het protest voort uit een diep genesteld gevoel van onrecht, dat was aangedaan. In veel gevallen waren de aanleidingen de bekende druppel en liepen emoties hoog op. Zou je daardoorheen prikken, dan zie je waar geëmotioneerde reacties vandaan kwamen. Als je je al jaren onveilig voelt in je eigen wijk; als je al heel lang wacht op een huis, en die kans elke keer aan je neus voorbij ziet gaan; als je je vader of moeder graag dichtbij wilt hebben om de nodige mantelzorg te verlenen. Als je veilige basis wordt aangetast - je bestaan wankelt - kun je niet anders, dan je stem laten horen. Dat doe je dan, daar waar het telt: bij het gemeentehuis. Bij de politiek. Ook al is het vaak tegen dovemansoren.

Uit onderzoek dat volgde na het steekincident (door Movisie) bleek dat de kloof tussen burger en gemeente te groot is. Ook al worden er pogingen gedaan die kloof te verkleinen, de kloof lijkt met de dag groter. Problemen blijven bestaan, mensen voelen zich niet gehoord. Dat komt ook, omdat er zo op het eerste gezicht zo weinig mee lijkt te gebeuren: De voormalige locatie van de Bloessemhof (Rijnhoven) staat al twee jaar leeg. Hoe is dat mogelijk, terwijl er enorm grote behoefte is aan woningen en (crisis) opvangplekken? Hier werd ooit gemeenschapsgeld in gestoken om het te verbouwen. Moet dat straks weer gebeuren als de Rijnhoven besluit om hier één geheel van te maken?

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 2022 is dus uw jaar. Als de politiek de kloof niet kan dichten, dan moet u het doen. Denk daar maar aan bij het uitbrengen van uw stem...

Sjoukje Dijkstra

Sjoukje Dijkstra

Meer berichten