Afbeelding

Flexwoningen

Algemeen

Trudie Scherpenzeel

Na een bijna Babylonische spraakverwarring in de commissievergadering van twee weken geleden ging de raad van Montfoort afgelopen maandag unaniem akkoord met het realiseren van 45 flexwoningen in het plan De Bleek 2. De flexwoningen zullen zo worden gebouwd dat bij de realisatie van het plan De Bleek 2 de woningen in de permanente woningvoorraad kunnen worden opgenomen.

Montfoort voldoet zodoende aan de vraag van provincie en Rijk voor het realiseren van extra huisvesting voor statushouders, Oekraïners en als bonus ook voor jongeren uit de eigen gemeente. De locatie in het plandeel van de Bleek 2 is tot nu toe de enige locatie die geschikt is gebleken voor het realiseren van kleinschalige extra woningbouw voor dit doel. Een motie over het blijvend onderzoeken van ook andere locaties werd, met de stemmen van de VVD tegen, aangenomen.

Verder was in de raadsvergadering sprake van een stoelendans. Raadslid Andriessen van de VVD trad af wegens persoonlijke omstandigheden (te veel hooi op zijn vork) en werd opgevolgd door mevrouw Elsendoorn-Sieben, raadslid Van der Horst van D66 ging met zwangerschapsverlof en werd (tijdelijk) opgevolgd door de heer Vink en voor Lokaal Montfoort werd de heer Vlaanderen benoemd als commissielid.

Het voorstel voor de vaststelling van een woonwagen- en standplaatsenbeleid voor de gemeente werd (zoals vorige week in De IJsselbode al uitvoerig besproken) met de stemmen van PAK en D66 tegen aangenomen. Verder besloot de raad om voorkeursrecht te vestigen op gronden bij bedrijventerrein Heeswijk ten behoeve van uitbreiding van dit bedrijventerrein. Dat betekent dat grond die in het desbetreffende gebied in de verkoop gaat eerst aan de gemeente moet worden aangeboden om te voorkomen dat het in handen van projectontwikkelaars komt wat meestal tot verhoging van de kosten leidt.

Afbeelding
Collectanten de straat op voor kinderen in armoede 2 uur geleden
Afbeelding
Enkeltje Holandija nu ook in Oudewater 19 uur geleden
Afbeelding
Taizé viering in Linschoten gisteren
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 13 apr, 12:00
Afbeelding
Plusdienst 'Geloof, Hoop & Liefde' 13 apr, 09:00
Afbeelding
In Memoriam: Piet Rutges (1949 - 2024) 12 apr, 19:00
Afbeelding
O.P.A. vijftig jaar! 12 apr, 18:00
De eerste bezoeker van het seizoen ontving enkele publicaties over het Gemaal en heerlijke koeken.
Amersfoort aan zee in Haastrecht 12 apr, 17:00