Afbeelding
Foto: pr

Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan De Kleine Betuwe

Algemeen

Woningen langs de IJssel en een supermarkt

In de afgelopen tijd is er gewerkt aan de herontwikkeling van het bedrijventerrein Galgoord en het gebied De Kleine Betuwe in Haastrecht. Om kennis te kunnen maken met het ontwerpbestemmingsplan van dit gebied, is er op donderdag 23 maart een inloopbijeenkomst in theater Concordia.

De organisatie is in handen van planontwikkelaar Adriaan van Erk en de gemeente Krimpenerwaard. Alle inwoners en ondernemers in Haastrecht en ook andere belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom en de bijeenkomst duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Aan de oostkant van het centrum van Haastrecht ligt het bedrijventerrein Galgoord waar de nieuwe wijk De Kleine Betuwe wordt gerealiseerd. Dit gebied wordt de komende jaren in fasen omgevormd van bedrijventerrein naar een gebied met woningen en een nieuwe supermarkt. Het staat vast dat er langs de Hollandsche IJssel woningen komen. Daarnaast blijft er in het gebied ruimte voor bedrijven van lokale ondernemers.

Rotonde

Om de nieuwe wijk te kunnen bereiken komt er een nieuwe rotonde op de Provincialeweg. De entree van Haastrecht wordt hierdoor veiliger en ook aantrekkelijker. Verschillende loop- en fietsroutes zullen voor een goede verbinding tussen de nieuwe wijk en de historische kern zorgen. Daarnaast ligt het ook nog in de bedoeling een tweede ontsluitingsbrug over de Hollandsche IJssel te realiseren.

Het college B&W is van mening dat de nieuwe woonwijk De Kleine Betuwe een goede impuls is voor de leefbaarheid van Haastrecht.
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 22 februari op het gemeentehuis in Stolwijk ter inzage en is digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.

Cees Reichard

Afbeelding
Dichterbij Paulina 42 minuten geleden
Afbeelding
Spaaractie met veel enthousiasme ontvangen! 1 uur geleden
Afbeelding
Opeens is het seizoen voorbij voor VVL 2 uur geleden
Afbeelding
De competitie is gespeeld; De laatste verslagen 6 uur geleden
Afbeelding
Dijk- en oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Willeskop 7 uur geleden
Afbeelding
Open muziekochtend bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht gisteren
Afbeelding
Suppen voor een schone IJssel 29 mei, 19:00
Afbeelding
Klimop 29 mei, 17:00