Afbeelding

Raadsvergadering Oudewater (gerectificeerd)

Algemeen

Wegens een overvolle agenda begon die vergadering al om vier uur ‘s middags, vooral vanwege opnieuw de discussie over het masterplan binnenstad. Het regende moties, amendementen, mondelinge amendementen en mondelinge moties. Opnieuw zat de publieke tribune vol. Uiteindelijk werd het geamendeerde voorstel aangenomen. De bomen op de Donkere Gaard blijven staan, hoewel de Onafhankelijken wel gedeeltelijk de conclusie van het college en diens deskundigen deelde, dat de bomen niet in optimale conditie verkeren. Dat was al voor de vergadering duidelijk, vanwege een door alle fracties gezamenlijk ingediende motie die ook unaniem werd aangenomen

Een verdere motie van de Onafhankelijken om te bekijken hoe de groeiplaats van de bomen kan worden verbeterd, zodat de conditie van de bomen ook kan verbeteren werd eveneens unaniem aangenomen. Verder blijft de slinger in de Leeuweringerstraat verdwijnt. Het herstel van de rijrichting (afsluiting, zodat geen doorgaand verkeer door de Leeuweringenstraat gaat, motie Onafhankelijken/CU-SGP) werd aangenomen, een motie van Progressief Oudewater om nog meer inspraak toe te staan werd met 13 stemmen tegen en 2 voor verworpen. Een motie van de Onafhankelijken om bestaande patronen in de bestrating te laten terugkomen werd verworpen.

Hoenkoopse brug

Het stuk was eigenlijk als hamerstuk geagendeerd, maar Progressief Oudewater wilde het toch bespreken. Dit omdat de partij vond dat het college niet alleen met de provincie zou moeten gaan praten over mee financiering van de brug, maar ook zou moeten gaan praten over uitbreiding van de mogelijkheden om bedrijven te vestigen langs de A12. De VVD was als enige van mening dat uit de bijgesloten enquête van de Vitap een groot probleem bleek en bepleitte om de ‘beperkende maatregelen’ zoveel mogelijk te beperken, vroeg aandacht voor de bebording (vroege aankondiging van de maatregelen bij de snelweg) en bepleitte het opnemen van mogelijkheden voor plaatselijke bedrijven in de gunningsvoorwaarden.

Stikstofreductie

Onder het agendapunt ‘inspreekrecht’ kwam Rob Scherpenzeel (directeur van een landbouwmechanisatiebedrijf in Montfoort) namens een groep van ongeveer een 100-tal boeren en ondernemers in aanverwante sectoren nog maar eens uitleggen waar het eigenlijk om gaat en dat het op de door het kabinet gepresenteerde manier niet moet. Hij deed dit op een rustige toon, gelardeerd met checkbare feiten en zonder te ontkennen dat er sprake is van een probleem. Hij vroeg de gemeente daar ook een rol in te spelen.

Het CDA probeerde vervolgens om de behandeling van de door CDA/CU-SGP en VVD ingediende motie vreemd naar voren te halen (moties vreemd worden altijd behandeld aan het eind van de agenda (Tr)), maar dat stond de voorzitter niet toe met als reden dat de inspreker dat ook thuis kon gaan beluisteren. De motie bepleitte om als gemeente een actieve rol op zich te nemen en werd met 10 stemmen voor en vier tegen aangenomen (Progressief Oudewater en Onafhankelijken.)

Oranjepark II

CU-SGP hadden een motie vreemd ingediend met als doel om kaders te stellen aan Woningraat bij de ontwikkeling van Oranjepark II, een beetje zoals destijds aan het begin van de vorige collegeperiode gebeurde met de toen in de steigers staande bouwplannen. Dit had, volgens de indieners, met name op de locatie Schuylenburgt goed gewerkt. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 17 uur geleden
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 22 uur geleden
Afbeelding
Over 'Op de rand' 1 mrt, 19:00
Afbeelding
Puntje van Aandacht 1 mrt, 17:00
Dirigent Leon van Veen.
Paaszang: Samen zingen we 'Hallelujah' 1 mrt, 12:00
Afbeelding
Concert Soli Deo Gloria 1 mrt, 09:00
Afbeelding
Jan van der Vlist antiek & brocante houdt totale leegverkoop 29 feb, 19:00
Afbeelding
Singer-Songwriter Diede Vendrig schittert in landelijke muziekcompetitie 29 feb, 18:00