Afbeelding

Raadsvergadering Montfoort

Algemeen

Benoeming nieuw commissielid

Wegens interne afspraken bij PAK over roulatie werd een nieuw commissielid benoemd in de persoon van Ilse van der Horst. Paul Pennarts trad terug. Daarvoor moesten toeren worden uitgehaald, want het nieuwe commissielid en de burgemeester waren in het stadhuis voor de beëdiging en de rest van de raad zat thuis. De griffier (ook in de raadszaal) filmde de beëdiging zodat de rest van de raad het ook kon volgen. Vrienden en familie waren er niet bij. Wel waren in de raadszaal ook twee bossen bloemen aanwezig, één van de raad en één van de fractie. Die werden dus beide door de burgemeester overhandigd. Waarna alle fracties haar veel succes toewensten bij de werkzaamheden.

Huurafspraken horeca

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de horeca die gebouwen van de gemeente huren over een lagere huur en terugbetaling daarvan als de crisis weer voorbij is en de omzet weer op peil. Daarover was een min of meer Babylonische spraakverwarring ontstaan. Het was al afgeprocedeerd in de vergadering van september toen op de valreep een foutje in de tekst werd geconstateerd. De wethouder meende daarom het voorstel in oktober weer opnieuw te moeten agenderen, met gecorrigeerde tekst. De commissie boog zich erover en een heel deel daarvan wilde het voorstel weer afvoeren als zijnde afgedaan, maar dat lukte niet. De CDA probeerde dat aan het begin van de vergadering opnieuw en leed opnieuw schipbreuk. De afspraken zijn gemaakt tot eind 2024. Met name de SGP was van mening dat het onjuist is om zo'n schuld over de verkiezingen heen te tillen (die zijn in 2022, red.). Lokaal Montfoort had een amendement ingediend dat beoogde de terugbetalingsperiode te verlengen tot 2030. De CU vroeg zich af of kwijtschelding van de schuld die door een lagere huurheffing ontstaat geen precedentwerking heeft ten opzichte van horecaondernemers die niet van de gemeente huren. En was om die reden niet voor kwijtschelding. Verder was de CU het eens met het amendement. Uiteindelijk werd het amendement met 9 stemmen tegen en 6 stemmen voor verworpen. Het voorstel werd met dezelfde stemverhouding met (D66, Inwonersbelangen, PAK en VVD voor) aangenomen.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 43 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00