Afbeelding

Voortgezette raadsvergadering

Algemeen

Er stonden nog drie moties ‘vreemd’ op de agenda toen de raadsvergadering op 9 juni veel te laat werd afgebroken, plus de vaststelling van een herziening van het bestemmingsplan buitengebied Oudewater/Willeskop. Dat gaf geen aanleiding tot discussie zodat snel kon worden begonnen aan de moties ‘vreemd’.

Crisisopvang Statenland

De motie was van de coalitie op initiatief van Vincent Bos (CU/SGP) en bepleitte om als opvang langer dan twee jaar nodig is een raadsvoorstel in te dienen tegen die tijd waarbij ook nadrukkelijk andere locaties overwogen zouden worden. Dit vanwege de impact van de opvang op omwonenden en het feit dat Statenland ook een woningbouwlocatie is. Dit kwam de indieners op een zeer emotionele reactie van mevrouw Van Achthoven van het CDA te staan. Hoe durfden de indieners in deze zeer onzekere tijd nu al weer een maximum te verbinden aan de noodzakelijke barmhartigheid jegens deze vluchtelingen? PO deed het wat rustiger aan, maar was het met het CDA eens. De discussie werd zo heftig dat na een half uur de geschrokken indieners de motie introkken.

Toegankelijkheid raadsvergaderingen

Deze motie was van de VVD en Onafhankelijken en bepleitte in de toekomst wat vaker de vergaderingen van de raad te rouleren over de verschillende kernen in Oudewater. Daarbij werd zelfs gesproken over Snelrewaard, die toch tegen Oudewater aanligt en van waaruit het stadhuis gemakkelijk te bereiken valt. Niettemin werd de motie unaniem aangenomen. De redactie van De IJsselbode hoopt dat de technische voorzieningen inmiddels zo goed zijn geworden dat de vergaderingen ook vanaf andere locaties te beluisteren zijn. Tot nu toe is dat nog geen enkele keer het geval geweest bij vergaderingen te Papekop en Hekendorp.

Pluimveebedrijf Hekendorp

Deze motie hing al maanden boven de markt. Oorspronkelijk was de motie ingediend door de Wakkere Geelbuik, nog voor de verkiezingen. Toen was het van behandeling nog niet gekomen in afwachting van een raadsinformatiebrief over het onderwerp. Afgelopen maand is er in het forum ruimte nog eens uitvoerig over gesproken mede aan de hand van die RIB. Als opvolger van de Wakkere Geelbuik was de kwestie overgenomen door PO. Die lieten bij de forumbehandeling nog in het midden of de motie opnieuw zou worden ingediend voor de raadsvergadering. De situatie is bekend. De gemeente moet zich bij vergunningverlening houden aan de geldende regelgeving en met die regelgeving in de hand is er niet veel te doen om de gevraagde vergunning tegen te houden. Uitkopen is te duur.

De, nu mede namens het CDA, ingediende en fors geredigeerde motie, bepleitte nu dat het college er alles aan zou doen om, eventueel in samenwerking met andere overheden, in de vergunningsvoorwaarden overlast en gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken. Verder om in samenwerking met ondernemer en omwonenden zoveel mogelijk toekomstscenario’s te ontwikkelen voor de korte en langere termijn, compleet met de kosten van die scenario’s.

De woordvoerder van PO, dhr. Honcoop zei eigenlijk te verwachten dat in de toekomst de regelgeving zo ver zal worden aangetrokken, dat het bedrijf daar eigenlijk niet meer kan blijven (althans, tussen de regels door). Nadat de motie nog was aangepast werd deze met 7 tegen 6 stemmen aangenomen. VVD en CU/SGP stemden tegen. Twee raadsleden waren afwezig.

Trudie Scherpenzeel

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00