Afbeelding
pr

Tiny houses in Oudewater

Algemeen

Er is enige verwarring rond tiny houses: wat het nu precies zijn, wie daar dan belangstelling voor hebben, of het politiek en wettelijk haalbaar is en nog veel meer hobbels die óf geslecht óf genomen moeten worden. Maar het verhaal dat verteld wordt door Annika Huizinga en René van den Hoogen, is zonder meer boeiend. Ze zijn van de Onafhankelijken, maar daar lijkt het niet eens om te gaan, want het is ‘gewoon een leuk project van deze tijd dat voor meer woonruimte zorgt voor mensen die niet zo’n behoefte hebben aan een doorsneehuis’, betogen Annika en René.

“Tiny houses”, laat Annika weten, “zijn, zoals het woord al zegt, kleine huisjes, die soms door de bewoners zelf gebouwd worden, maar ze kunnen ook als huur- of koophuisje gebouwd worden door een aannemer. Wat heel belangrijk is, is dat er mensen zijn die er, als het even kan, voor kiezen om minimalistisch te leven. Die hebben niet zoveel behoefte aan veel en groot; ze willen min of meer ‘back to the basics, een beetje terug naar de natuur. Dat kunnen alleenstaanden zijn, van starters tot senioren, maar net zo goed gezinnen. Het is een woonvorm die past bij een simpele levensstijl.” Een jaar of drie geleden was er al een voorstel in de raad om te onderzoeken of tiny houses in Oudewater haalbaar waren, maar dat heeft, o.a. door tegenstemmen van de Onafhankelijken zelf, geen vervolg gekregen. “Waarom wij tegen waren “, vertelt René, “was, omdat de tiny houses destijds in het voorstel alleen bedoeld waren voor starters, maar een tiny house past vooral bij een bepaalde levensstijl. En dat kunnen natuurlijk starters zijn, maar er zijn ook anderen en zelfs ook ouderen die eigenlijk zo graag willen wonen. Mooi toch, dat mensen verschillend denken?! En over eventuele belangstelling was niet echt iets bekend.”

Verschillende locaties en veel belangstelling

“Maar de belangrijkste reden waarom we tegen het plan waren, was dat er destijds een koppeling lag met een drietal locaties waar dat zou moeten plaatsvinden. Bijvoorbeeld het stukje groen bij de Jumbo aan de kerkwetering. Van die kleine stukjes snippergroen binnen de bebouwde kom. Nu ligt het anders. Iemand uit Oudewater liet ons weten dat ze wel in een tiny house wilde wonen en bijna tegelijkertijd vertelde iemand ons dat die wel een mooi stuk grond had waarop tiny houses konden staan. Toen dat bekend was, werd dat al snel onder andere via de tamtam verspreid en nu hebben zich inmiddels al 20 belangstellenden gemeld en zijn er maar liefst zes percelen grond waarop eventueel gebouwd kan gaan worden.” Tiny houses kunnen permanent in een wijk gepland worden, maar ook tijdelijk neergezet en na verloop van een aantal jaren weer verplaatst worden; de impact is dan maar gering. Annika: “Een van de belangstellenden voor zo’n woonvorm is mijn schoonzus en die heeft dat verhaal met anderen gedeeld. Daarom is er behoorlijk wat belangstelling uit Oudewater zelf, maar er zijn ook anderen uit een wijdere omgeving die belangstelling hebben.” René: “Sommigen laten ons kort en bondig weten best geïnteresseerd te zijn in een tiny house, terwijl anderen uitgebreide motivaties schrijven en aanbieden om mee te denken. En dat zullen we zeker nodig hebben.”

Tijdelijk of permanent

“Wij zijn tenslotte alleen een katalysator. Wij hebben noch de tijd, noch de kennis om het hele project te gaan trekken en voor een projectontwikkelaar valt er niet zo veel aan zo’n sociaal project te verdienen, dus zullen we die waarschijnlijk niet kunnen enthousiasmeren, maar … wie weet. Het is wel zo dat, als we iets voor de enthousiastelingen, die graag in een tiny house willen wonen, kunnen betekenen en tegelijkertijd iets aan de woningnood kunnen doen - het is maar een heel kleine beetje, dat weten we, maar het is toch iets - zou dat echt heel fijn zijn. We denken dat het politiek hier in Oudewater wel haalbaar is, anderzijds wordt het met de provincie waarschijnlijk lastiger. Maar als we met elkaar een echt goed verhaal in elkaar kunnen zetten en dat enthousiast kunnen brengen moet ook dat wel lukken.”

“De wethouder heeft al ambtelijke ondersteuning toegezegd, dus kan met wat goede wil van de politieke partners de trein gaan rijden.”

“En we moeten natuurlijk de buurtbewoners van het project, waar het ook komt en of het nu tijdelijk is, of permanent wel meenemen in het hele proces, want als er iets in je buurt gaat veranderen, wil je ook wel graag mee kunnen denken.”

Annika en René hebben er duidelijk vertrouwen in dat dit project goed gaat uitpakken.

Oorzaak en gevolg

De Oudewaterse belangstellende voor een tiny house heet Lisenka Olsthoorn. Zelf werkt ze bij MBO Rijnland waar ze ook graag probeert om mensen buiten de gangbare paden na te laten denken en te blijven denken of iets handiger kan en of het aansluit bij de kernwaarden.

“En zo doe ik dat ook met onder andere wonen. Ik kan wel gemakkelijk groter gaan wonen, maar kleiner is echt lastig en dat vind ik raar in deze tijd met woningnood. Ook denk ik dat je wonen en natuurbehoud heel goed kan combineren. Het lijkt mij echt leuk als er hier in Oudewater een heel gemengd gezelschap komt te wonen, ook met contact over generaties heen in een klein duurzaam buurtje met kleine huisjes. Ik zou er graag gaan wonen met mijn dochtertje en het verbaast me niet dat er veel belangstelling voor is. Steeds meer mensen streven niet meer naar geld en macht, maar zien verbinding en vrijheid als hoogste doel.”

Lisenka sluit af met: “Echt fantastisch dat René op mijn ingezonden brief gereageerd heeft. Ik wil er wel achteraan zitten, want met van alles op de lange baan schuiven, schieten we niet echt op. Ik hoop dat er snel stappen gezet worden en hoop mijn bijdrage hieraan te leveren, zodat mijn grote eengezinswoning weer op de markt komt voor een gezin.”

Aad Kuiper

Afbeelding
De uitslag 9 minuten geleden
Afbeelding
Deze week in Concordia 2 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 4 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 5 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 19 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 20 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 21 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 22 uur geleden