Afbeelding
Marina Kemp - Flitsend Fotografie

Petra van Hartskamp opnieuw beëdigd als burgermeester

Algemeen

Petra van Hartskamp-de Jong is maandag 10 januari opnieuw beëdigd als burgemeester van Montfoort. Ze is blij en vereerd het vertrouwen van raad en inwoners te hebben gekregen: “Voor mij was het belangrijk dat het voor alle partijen goed zat.” Van Hartskamp vertelt dat ze van Linschoten en Montfoort is gaan houden: “Ik ben onder de indruk van de kracht in de samenleving. Zeker in coronatijd.”

‘Als je het als werk ziet, is het niet goed’

“Als je kijkt wat er georganiseerd wordt voor elkaar, juist in deze coronatijd. Dat gaat altijd in goed overleg met de gemeente. We staan niet tegenover elkaar. We hebben dezelfde belangen. We willen allemaal dat we niet ziek worden, maar ook niet eenzaam. Daarom kijken we naar wat er kan binnen de mogelijkheden, met elkaar.” Van Hartskamp vindt het jammer nu minder fysiek contact te kunnen hebben met de mensen. “Doordat ik vanaf het begin veel mensen heb leren kennen, kan ik makkelijk de telefoon pakken, en de contacten warm houden. Toen ik aantrad, wilde ik inwoners van Montfoort snel leren kennen. Daarin heb ik geïnvesteerd. Dat heeft veel energie gegeven en dat geeft het nog steeds. Die energie heb je ook wel nodig om dit ambt te vervullen. Als je het als werk gaat zien, dan is het niet goed. Het moet bij je passen en van nature gaan.” Ook de burgemeester heeft wel eens haar dag niet, geeft ze grif toe, maar doorgaans heeft ze het erg naar haar zin. Daarom wil ze ook nog wel even doorgaan. Hoewel ze zich niet blind wil staren op de termijn van zes jaar. “Je moet je altijd, elke dag af blijven vragen of je de juiste persoon bent op de juiste plek. Of je het vertrouwen hebt van de mensen. Het gaat niet om mij, maar om onze inwoners.”

Mooie gemeente

Van Hartskamp onderscheidt daarin drie persoonlijke speerpunten voor de komende jaren: “De verbinding met elkaar zoeken, de veiligheid en meer aandacht voor de historie en recreatie in Montfoort. We hebben veel vrijwilligers en bijzondere inwoners. Heel wat inwoners hebben koninklijke onderscheidingen en er zijn prachtige initiatieven.” Natuurlijk zijn er ook uitdagingen, die Van Hartskamp graag aan wil gaan, met inwoners, raad en medewerkers. “We hebben te maken met een klimaat- en woningbouwopgave: Hoe geven we dat vorm?” Ze benadrukt daarbij trots te zijn op wat de gemeente in het afgelopen drie jaar heeft bereikt: “Na de ontvlechting met IJsselstein moesten we een hele nieuwe organisatie optuigen. Dat is voor de inwoners niet zichtbaar, maar intern echt een ‘tour de force’ gebleken, om daarnaast ook de dienstverlening op peil te houden. Uiteindelijk is dat goed gekomen, en hebben we een mooie organisatie opgebouwd, met enthousiaste betrokken medewerkers. We doen het met z’n allen. Iedereen is even belangrijk, nodig en betrokken. Het is nodig om er voor inwoners te zijn.”

De overheid zijn we zelf

Van Hartskamp vindt het belangrijk om samen met de inwoners de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid. “Daarvoor moeten we niet alleen de overheid aankijken, de overheid zijn we zelf, samen.” Ze geeft aan blij te zijn met de twee nieuwe wijkagenten en boa’s, die in huis zijn gehaald. “Zij zijn onze ogen en oren op straat, zodat we nog beter kunnen luisteren naar de inwoners en weten wat er leeft. Dat betekent niet dat we alles kunnen doen wat de mensen willen, maar we wegen het wel mee in onze beslissingen.” Over de jeugd en de drugproblematiek maakt de burgemeester zich wel zorgen. Mede daarom vindt ze het belangrijk de drugcriminaliteit te bestrijden.

Ouderen

Ook de woningnood heeft de aandacht van de burgemeester, die goed beseft dat veel mensen die wachten op een woning de wanhoop nabij zijn. “We doen wat we kunnen doen. Daarvoor lobbyen we bij de provincie, want we moeten wel kunnen bouwen. We willen onze jongeren graag een plek geven hier”, zegt ze. “Ik ben ook het protest omtrent de ouderen niet vergeten. Daarom ben ik zo blij met ‘t Bakkershuis. Hoe mooi is dat. Het is ongelofelijk belangrijk dat ouderen die extra zorg nodig hebben, op een plek in Montfoort of Linschoten zelf kunnen blijven wonen. De wensen zijn heel groot, we werken er hard aan om hier extra woningen voor te realiseren maar, zoals gezegd, er moet wel plek zijn om te bouwen en een zorgaanbieder zijn die zich hieraan wil verbinden. Dat kunnen wij als gemeente niet alleen.”

Van Hartskamp waardeert het dat burgers en ondernemers zelf veel initiatief tonen. “Er wordt hard aan mooie plannen gewerkt. Wij als bestuur moeten dan altijd goed kijken naar wat de mogelijkheden zijn, maar óók wat de bezwaren zijn. Je ziet dat de mensen achter de ideeën vooral in kansen denken. Als er iets niet kan of niet passend gemaakt kan worden, is het belangrijk voor ons om dat goed uit te leggen: wat zijn onze afwegingen geweest en hoe zijn we tot een besluit gekomen. Mensen kunnen het er niet mee eens zijn, maar wellicht wel begrijpen waarom we een bepaalde afweging hebben gemaakt. Daarin is het dan ook de verantwoordelijkheid van de inwoners om zelf ook te luisteren”, benadrukt ze. “Het werkt beide kanten op.”

Trots

Ze geeft aan trots te zijn op de prachtige omgeving en historie van gemeente Montfoort. “Mijn wens is dat elke Montfoorter en Linschotenaar de eigen historie kent. We willen onze historie vertellen, onze stad en ons dorp, onze prachtige omgeving, waar het mooi varen, fietsen en wandelen is, graag promoten en dus bezoekers trekken. Zo blijven we een levendige, economische vitale gemeente. Ik ben blij met de initiatieven van de Vereniging Oud Linschoten en Stichting Oud Montfoort die zich hiervoor inspannen. We hebben een gezamenlijke koersgroep voor recreatie en toerisme opgericht. Ook hier komen allerlei mooie ideeën en initiatieven uit voort. Ik hoop dat onze inwoners daar dit jaar al veel van kunnen meemaken.”

Dat de opgave waar ze de komende tijd voor staat, groot is, schrikt Van Hartskamp niet af. In tegendeel. “Dat maakt het interessant. Montfoort is een bijzondere gemeente. Er gebeurt altijd wat. Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het is belangrijk dat iedereen gaat stemmen, want dan kan iedereen zich vertegenwoordigd voelen door de gemeenteraad. Daar gebeurt het, daar worden de beslissingen genomen. Dat we voor veel uitdagingen staan, maakt het ook mooi om daar een rol in te mogen spelen.”

Sjoukje Dijkstra