<p pstyle="BODY">Op weg naar vier padelbanen.</p>

Op weg naar vier padelbanen.

(Cees Reichard)

Aanleg van twee nieuwe padelbanen bij HLTC Bergvliet

Capaciteitsproblemen om padel te spelen opgelost

Een overweldigende meerderheid van de stemgerechtigde leden heeft het besluit genomen om, naast reparatie van de twee padelbanen, twee nieuwe padelbanen aan te leggen. Dit besluit werd op 23 september jl. in de extra uitgeschreven Algemene Ledenvergadering (ALV) genomen.

De leden werden aan de hand van een gedegen financiële analyse geïnformeerd wat de mogelijkheden zijn van de padelsport binnen de vereniging HLTC Bergvliet: behouden van de spectaculaire aanwas van 175 leden, verjonging van het ledenbestand en verdere groei.

Voorzitter Bert van Noord stond even stil bij de noodzakelijke reparatie van de twee al aangelegde banen. De ondergrond waarop gebouwd is, heeft de vereniging parten gespeeld: die is meer en sneller gaan werken, dan waarmee bij de aanleg rekening is gehouden. Duidelijk is dat die twee banen eerder vroeger dan later moeten worden gerepareerd. De tennisclub hoopt dat de aannemer ook zijn verantwoordelijkheid hierin neemt”.

Op voorsprong blijven

Echter, dat er naast de reparatie ook meteen de aanleg van twee nieuwe banen kan worden overwogen werd door de penningmeester (Peter van Bijsterveld) in zijn presentatie haarscherp toegelicht. Niet voor niets heeft deze presentatie het motto meegekregen: ‘Op voorsprong blijven’. “Als de financiering rondkomt en alle signalen daarvoor op groen komen, dan hebben we als vereniging de beschikking over vier padelbanen”, aldus Bijsterveld is zijn enthousiaste toelichting. “Onze capaciteitsproblemen om padel te spelen, worden hiermee opgelost. We creëren weer doorgroeimogelijkheden, wat weer goed is voor onze reputatie en voor onze aantrekkingskracht als vereniging”.

De zienswijze van het bestuur kreeg van de aanwezige leden brede steun en het bestuur kreeg als aanvullende boodschap mee een en ander zo snel mogelijk te realiseren en liefst zodanig dat er zonder onderbreking padel kan worden gespeeld.

Cees Reichard

Meer berichten