De Hooge Boezem een prachtig natuur- en recreatiegebied

Het Doove Gat is zeer geliefd bij wandelaars, fietsers en het is zeer populair onder weidevogels, watervogels en tal van andere doortrekkers. De officiële naam van dit prachtige natuur- en recreatiegebied is: de Hooge Boezem Achter Haastrecht. En hierlangs kronkelt ook nog het riviertje de Vlist. Je kunt hier heerlijk fietsen, wandelen, vogels spotten en je hebt zelfs de mogelijkheid de historische Boezemmolen no. 6 te bezoeken.

In 2013 is de polder De Hooge Boezem als piekwaterbergingsgebied ingericht, gecombineerd met natuurontwikkeling. Dit is gedaan om bij hevige regenbuien het overtollige water van de gekanaliseerde Hollandse IJssel op te kunnen vangen. Dit gebeurt via de Vlist. Er is een opening voor de calamiteitenduiker gemaakt tussen de Vlist en de polder. Deze is ook heel goed te zien. Via deze duiker stroomt het water naar het waterbergingsgebied. De duiker wordt handmatig bediend, zodat het water gecontroleerd en stapsgewijs ingelaten kan worden. Zodra het waterpeil op de IJssel zakt, zal het water weer worden afgevoerd naar de Lopikerwaard. En via gemaal De Keulevaart weer teruggepompt worden in de Hollandse IJssel.

Natuurzones

Er zijn veel kaden aangelegd. Deze verdelen het gebied in drie karakteristieke compartimenten, de natuurzones. In het zuidoosten is de zone als rietland ingericht met veel open water. In het zuidwestelijk deel het dotterbloemhooiland met stukken plas-dras en in het noordwesten ruig kruidenrijk grasland. Het ene gebied kan meer water aan dan het andere. Door in de kade afsluitbare duikers te plaatsen, is het mogelijk water in te laten. Zo hebben de verschillende zones hun eigen waterhuishouding en trekken ze andere typen flora en fauna aan. Voor de wandelaars is dit allemaal goed waar te nemen.

Oude boomstammen

Boomstammen die duizenden jaren oud en door het veen goed geconserveerd zijn, zijn tijdens de afgravingen naar boven gekomen. Het Zuid-Hollands Landschap, de eigenaar van dit gebied, heeft deze oude stammen hier en daar in het rietland en water geplaatst, wat een mooi landschappelijk effect geeft.

Door deze nieuwe natuurontwikkeling is de Hooge Boezem rijker aan planten en dieren geworden. Voor het Zuid-Hollands Landschap is het heel interessant om dit allemaal te volgen. Ook de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard volgt de vogelstand op de voet en neemt veel veranderingen waar. Het aantal bijzondere vogelsoorten is toegenomen. De soorten en aantallen die worden waargenomen zijn inmiddels spectaculair. Dit gebied werkt als een magneet. Er broeden weidevogels, riet- en zangvogels. Tijdens de voorjaars- en najaarstrek bivakkeren en fourageren er tal van soorten, die vroeger nooit hier werden waargenomen. In de winter verblijven er tal van ganzen- en eendensoorten.

Wandelen en fietsen

Je kunt hier heerlijk wandelen en fietsen. Dwars door dit natuurgebied zijn prachtige wandelpaden aangelegd. Deze lopen o.a. langs de diverse plassen en verschillende natuurzones. Ten oosten loopt het Floris V wandelpad. Aan de zuidkant van het gebied, tussen het Doove Gat en de Vlist ligt het fietspad, een verbinding van de Oost-Vlisterdijk naar Haastrecht.

En voor de vogelaars is het een paradijs om vogels te spotten. Met een goede verrekijker of een telescoop kan je heel veel moois zien. Maar ook zo met het blote oog is het genieten van de wulp, bruine kiekendief, grutto, blauwborst, goudplevier, bosruiter, poelruiter en vele, vele andere interessante vogels.

Boezemmolen

Naast het spotten van vogels is de Boezemmolen nog een bezienswaardigheid. Deze is de laatste van de zeven molens die het land langs de Vlist droog hielden. Een bezoekje aan de molen is erg leuk en leerzaam. Als de blauwe wimpel wappert, is de molen open voor bezoek. Dit is meestal op zaterdag. Hier kun je zien hoe het water uit de Vlist werd opgemalen naar de Hooge Boezem. Van daaruit werd het polderwater vroeger bij laag water geloosd op de Hollandsche IJssel.

Het nieuwe waterbergingsgebied zorgt er voor dat we droge voeten houden. We zien dat dit heel goed samen gaat met dit prachtige natuur- en recreatiegebied.

Cees Reichard

Meer berichten