Nieuwe woningbouwlocaties in Montfoort

Groen licht van provincie Utrecht voor de ontwikkeling van twee woningbouwlocaties buiten de bebouwde kom.

De gemeente Montfoort is al geruime tijd in gesprek met provincie Utrecht over een aantal woningbouwlocaties die buiten de bebouwde kom liggen. Provincie Utrecht heeft groen licht gegeven om plannen te ontwikkelen voor Linschoten Zuid (Linschoten) en Hofdijk/Lindeboomsweg (Montfoort). Hiermee staan de woningen er nog niet, maar is de gemeente Montfoort wel een concrete stap dichterbij gekomen om meer woningen te bouwen in de gemeente. En daarmee ook een stap dichterbij het halen van de woningbouwopgave van ten minste 430 woningen in 2030.

De provincie Utrecht heeft de twee locaties binnen de gemeente opgenomen in haar ‘Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken’. De provincie heeft geen bezwaar tegen het ontwikkelen van deze locaties op korte en middellange termijn (tot circa 2030). Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2021 ligt het ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken digitaal ter inzage. Tijdens deze periode is er de mogelijkheid om op deze plannen te reageren bij de provincie Utrecht via www.provincieutrecht.nl/terinzage. In september stellen Gedeputeerde Staten het provinciaal programma definitief vast.

Linschoten Zuid

Op deze locatie mag de gemeente Montfoort tachtig woningen bouwen. Waar precies is nog niet uitgewerkt. De gemeente is al geruime tijd met de initiatief nemende partijen BPD en UrbanMade Projectontwikkeling in gesprek. De komende tijd gaan zij in samenspraak met hen een eerste ruimtelijke verkenning opstarten. Een belangrijk uitgangspunt is dat de huidige sportverenigingen binnen Rapijnen gehuisvest blijven. Het streven is dat medio september duidelijk is welk programma globaal haalbaar is. Dat is ook het moment waarop het participatieproces met omwonenden zal worden gestart om mee te denken over de verdere planuitwerking.

Hofwijk/Lindeboomsweg

De locatie ligt in de hoek van de Lindeboomsweg/Mastwijkerdijk-Hofdijk in Montfoort. Initiatiefnemer van dit plan is Wim van den Pol. Het is een plan van circa vijftig woningen met onder andere starterswoningen, een woongroep voor ouderen en vrije sector woningen. Het plan is nog in een ontwerpfase, en uiteraard gaat de gemeente samen met de initiatiefnemer de omgeving zo snel mogelijk betrekken bij de plannen.

Wethouder Ten Hagen (ruimtelijke ordening): “Dat de provincie Utrecht ja heeft gezegd om op deze twee locaties plannen te ontwikkelen, is een hele mooie en concrete stap dichter bij het halen van de woningbouwopgave voor onze gemeente. Als er meer duidelijk is over deze plannen, betrekken wij u graag.”

Status overige uitbreidingslocaties

De gemeente Montfoort is nog in overleg met provincie Utrecht over een drietal grotere uitbreidingslocaties. Het gaat hierbij om De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd. Deze grotere uitbreidingslocaties bieden in potentie plaats aan honderden woningen. De plannen voor deze locaties worden de komende maanden verder onderzocht. De bevindingen en de voorgestelde volgorde van realisatie worden dan voorgelegd aan de gemeenteraad, voordat ze aangeboden kunnen worden aan de provincie Utrecht.

Meer informatie?

De actuele status en uitgebreidere omschrijving van de (woningbouw)projecten vindt u via www.montfoort.nl/projecten.

Meer berichten