pr

‘Linschoten Natuurlijk’ start crowdfunding Eco-park

'Linschoten Natuurlijk' heeft samen met de gemeente een plan gemaakt voor de doorontwikkeling van het Eco-park in Linschoten. Belangrijkste onderdelen van dit plan betreffen het realiseren van een bijenstal en het bevorderen van de biodiversiteit door het aanplanten van diverse struiken en bomen. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het meer vergroenen, biodiverser en aantrekkelijker maken van de leefomgeving. 'Linschoten Natuurlijk' start een crowdfundingactie om de noodzakelijke financiële middelen bijeen te brengen.

Bijenstal

Door 'Linschoten Natuurlijk' werden de laatste jaren al een aantal bijenkasten aan het begin van het Weidepad geplaatst. Met behulp van de bijenvolkjes is aan behoorlijk wat mensen uit Linschoten en omgeving verteld en getoond, hoe belangrijk (honing)bijen zijn. Dat gebeurt door lessen te verzorgen voor de scholen en door op zaterdagen "open imkerijlessen" te verzorgen. Ter ondersteuning van die lessen gebruikt LN-informatie materialen en 'pakken' zodat de belangstellenden dichtbij de bijen kunnen komen.
Op zich werkt dit goed zo en de omgeving is er prima geschikt voor. Een open bijenstand zoals die er nu is heeft echter ook een aantal nadelen. Bij minder weer is het niet prettig voor mensen om in de kou en de regen te staan en kunnen we de kast niet openmaken en de lessen niet door laten gaan. De bijenkasten staan in weer en wind en dienen erg snel vervangen te worden. Op locatie kunnen we ook geen materiaal opslaan, waardoor het materiaal vooraf opgehaald moet worden en het imkeren best lastig is. En de open bijenstand is gevoelig voor criminaliteit. In samenspraak met de gemeente is er daarom een plan gemaakt voor het realiseren van een eenvoudige bijenstal.
Er is inmiddels een omgevingsvergunning verleend voor in het Ecopark. Door de constructie en het gebruik van natuurlijke materialen zal de bijenstal een natuurlijk geheel met de omgeving vormen. De positie van de stal wordt zo gekozen dat de achterliggende bebossing de bijenstal qua zicht wegvalt en bestaande zichtlijnen niet beïnvloed worden, er geen wandelaars of fietsers direct voorlangs lopen en de locatie voor het beoogde gebruik goed bereikbaar is zonder dat dit direct overmatige verstoring van de aanwezige natuur geeft.

Inrichting Ecopark

Naast het plan voor de bijenstal is er met de gemeente een plan opgesteld om een strook in het Ecopark wat gevarieerder in te richten in plaats van het huidige gras. Op die manier kan de biodiversiteit toenemen in het gebied en wordt het geheel aantrekkelijker voor bezoekers van het park en de recreanten die over het Weidepad fietsen of wandelen.

Crowdfunding

De organisatoren nodigen iedereen uit om hen te ondersteunen met de uitvoering van de plannen. Voor het bekostigen van dit plan is een crowdfunding gestart. U vindt deze op de internetsite www.crowdfundingvoornatuur.nl
Op die website is ook alle verdere informatie over de plannen te vinden en is tevens te zien welke leuke en interessante beloningen er te krijgen zijn als dank voor een donatie, waaronder een bijenstal.

Siem van der Burg

Meer berichten