Alex de Kuijper

Ad de Regt wethouder in Woerden

Ad de Regt kan aan de slag als nieuwe wethouder van Woerden. De nieuwe wethouder werd donderdag 18 februari jl. door de gemeenteraad benoemd. Dit gebeurde in een digitale gemeenteraadsvergadering. De Regt neemt de portefeuilles Financiën en Openbare Ruimte over van zijn voorganger.

De Regt (63) is blij met zijn benoeming en de brede steun in de raad: "Het is een voorrecht om te mogen besturen in een gemeente als Woerden. Woerden ligt bij mij -bij wijze van spreken- naast de deur. Ik kom er vaak en ligt me dus na aan het hart. Ik verheug me op een constructieve en open samenwerking met de raad, in het college en met de ambtenaren. En ik zie uit naar vele plezierige contacten met inwoners en ondernemers, zowel in de stad als in de dorpen!"

Drs. Ad de Regt is een ervaren bestuurder, vooral in het lokaal openbaar bestuur. Hij was eerder wethouder in Oudewater en IJsselstein en vervulde diverse andere bestuursfuncties voor maatschappelijke organisaties. Ad de Regt was in 2018 formateur van de huidige Woerdense coalitie. Hij kent Woerden en de Woerdense politiek-bestuurlijke situatie goed.

Meer berichten