Afbeelding
Foto: Kees van Berkesteijn

Veel vragen omtrent tijdelijke opvang in klooster

Algemeen

De gemeente Krimpenerwaard heeft met het COA een overeenkomt gesloten om voor drie jaar tachtig jeugdige vluchtelingen op te nemen in het voormalig Passionistenklooster aan de Provincialeweg Oost in Haastrecht. Deze jongeren zijn zonder ouders gevlucht uit onder andere Syrië, Somalië en Eritrea.

Circa zeventig bewoners uit de naaste omgeving van het Passionistenklooster kregen vorige week dinsdag een uitnodiging om donderdagavond bijeen te komen om uitleg te krijgen van de gemeente over de gang van zaken. Eén van onze correspondentes kreeg desgevraagd bericht van de gemeente dat zij daarbij niet welkom was. Zij heeft haar vragen daarom maar schriftelijk gesteld.

Toelichting namens de Gemeente Krimpenerwaard op het voornemen in het klooster in Haastrecht tijdelijk tachtig gevluchte kinderen op te vangen.

Kunt in het kort beschrijven hoe zo’n besluit tot stand komt?

Net als alle gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Krimpenerwaard een opgave in het in huisvesten van vluchtelingen. Het Rijk formuleert die opgave. Bij de provinciale regietafel was het klooster al in beeld. Ook de gemeente gaat op zoek naar mogelijke locaties. Een mogelijke locatie wordt voorgelegd aan het COA. Het COA besluit of een locatie geschikt is voor de opvang van vluchtelingen. Daarna sluit het college van b&w een bestuursovereenkomst over de tijdsduur, het aantal opvangplekken en doelgroep met het COA.

Sinds wanneer is de Gemeente Krimpenerwaard in onderhandeling met de eigenaar van Het Kloostergebouw?

De gemeente is al geruime tijd in onderhandeling met de eigenaren van het klooster over mogelijk toekomstige bestemmingen.

Dag en nachtbeveiliging klinkt heftig. Is de gemeente bang voor ongeregeldheden?

Het is standaard dat er bij de opvang van alleenstaande minderjarige kinderen door het COA dag en nacht beveiliging is. Dit om te voorkomen dat er ongeregeldheden ontstaan maar ook voor de veiligheid van de jongeren op de locatie zelf.

Krimpenerwaard moet 153 vluchtelingen opvangen (binnen welke termijn en voor hoelang geldt dit aantal?), tachtig in een dorp met 4.375 inwoners (1,8%). Waar worden de overige 73 mensen geplaatst in de Krimpenerwaard?

De opgave van 153 is een eerste opgave. Dit aantal wordt naar alle waarschijnlijkheid nog hoger. Waar de overige vluchtelingen opgevangen worden is nog niet bekend.

Hoeveel kamers telt het klooster. Met andere woorden hoeveel mensen zouden er gehuisvest kunnen worden?

Kinderen slapen met meerderen op een kamer. In het klooster is ruimte genoeg voor nog meer kinderen. Echter is het aantal van tachtig kinderen het maximale aantal dat het COA op één locatie opvangt.

Kennen de mensen (AMV) die met elkaar in Het Klooster gaan wonen elkaar?

Dat is ons niet bekend, maar dat is zeer onwaarschijnlijk. De kinderen vluchten doorgaans alleen en worden gezamenlijk op een locatie opgevangen.

Hoe groot is de kans dat er ooit tenten gebouwd worden op het grasveld, als de nood nog hoger wordt?

Op het grasveld bij het Klooster worden verder geen tenten geplaatst.

Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar gemaakt worden. Hoe groot acht u de kans dat de omgevingsvergunning niet verleend wordt?

Het is op voorhand niet te zeggen hoeveel en wat voor bezwaren er ingediend worden tegen de vergunning. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor het afwijken van het gebruik. De vergunning wordt eerst verleend, waarna er mogelijkheid is tot het maken van bezwaar. Na de bezwaarperiode wordt bepaald of de vergunning in stand blijft.

De Gemeente Krimpenerwaard is solidair en uit het persbericht komt naar voren dat het klooster een ideale plek is, omdat er weinig verbouwd hoeft te worden. Maar hoe kijkt de gemeenten naar de maatschappelijke gevolgen?

Uiteraard heeft de komst van tachtig kinderen invloed op de samenleving. De kinderen gaan overdag gewoon naar school en krijgen dagbesteding van het COA. Zij zullen meedraaien in de maatschappij zoals alle kinderen van deze leeftijd.

In het persbericht staat een termijn van drie jaar. Staat deze termijn vast? Waar kunnen de jongeren die erop dat moment (2026) in het klooster gehuisvest zijn dan terecht? Is dit een harde eis?

De termijn van drie jaar staat vast. Er is een huurcontract tussen de eigenaren van het klooster en het COA voor de periode van drie jaar. Het is ons niet bekend waar de kinderen na drie jaar heen gaan. Het is aan het COA om na drie jaar een andere opvanglocatie voor de kinderen te regelen.

Hoe gaat u de maatschappelijke organisatie (lees: sportclubs waar veel vrijwilligers werken) meenemen in dit traject?

Er komt op korte termijn een informatieavond voor alle geïnteresseerden, inclusief verenigingen en sportclubs.

Kinderen die ouder worden dan 17,5 jaar zijn mogen niet meer in het klooster wonen. Welke verplichting heeft de gemeente met betrekking tot deze doelgroep. Huisvesting aanbieden?

Wanneer de kinderen ouder zijn dan 17,5 jaar verlaten zij het klooster en gaan over naar NIDOS die voor hen woonruimte zoekt. Het is niet aan de gemeente om alle kinderen die uitstromen uit het klooster van huisvesting te voorzien.

Wat weet de gemeente over de achtergrond van deze bewoners? Trauma’s, etc.?

De gemeente heeft op voorhand geen informatie over de achtergrond van de kinderen.

Er wordt gesproken over veel mentale hulp, scholing etc. voor de bewoners van het klooster, wordt dit vanuit de gemeente betaald of door het COA?

De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijs voor de kinderen. Voor gezondheidszorg maken de kinderen gebruik van de organisatie gezondheidszorg Asielzoekers. Voor bewoners van het COA valt de WMO onder de regeling Medische zorg Asielzoekers.

Kan de speelplaats De Walnood nog gebruikt worden zoals het op dit moment gebruikt wordt?

Deze speelplaats blijft gewoon in gebruik.

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de directe omwonenden, hoe kijkt de gemeente naar de weerstand van de inwoners?

Als gemeente begrijpen wij dat er de omwonenden veel vragen hebben. Met de informatieavond willen wij zoveel mogelijk informatie geven en antwoorden op de vragen van bewoners zodat zij minder ongerust hoeven te zijn over de komst van de kinderen.

Op dit moment worden er camera’s geplaatst bij het klooster, wat is daar de reden van?

De camera’s zijn geplaatst door de eigenaar. Dit is om het pand te beveiligen.

De paters gaven aan dat het klooster een gebouw werd voor de ouderen uit de Krimpenerwaard, snapt u de teleurstelling bij deze groep mensen dat dit niet op de korte termijn gaat plaatsvinden?

De ontwikkeling tot zorgwoningen gaat gewoon door tijdens de opvang. Om te komen tot een ontwikkeling van zorgwoningen is nog een wijzigingen van het bestemmingsplan nodig en andere voorbereidingen. Deze lopen parallel aan de opvang. Er ontstaat door de opvang van de vluchtelingen geen vertraging in de plannen voor de zorgwoningen.

Kan er een alternatief voor huisvesting geboden worden voor de ouderen uit de Krimpenerwaard?

Aangezien er geen sprake is van vertraging voor de ontwikkeling van zorgwoningen, is het bieden van een alternatief niet aan de orde.

Over welke punten hebben de inwoners van Haastrecht / Krimpenerwaard zeggenschap met betrekking tot dit proces? Of staat alles al vast?

Het besluit om in het klooster vluchtelingen op te vangen, is genomen. Om in het klooster daadwerkelijk vluchtelingen op te vangen, is het nodig een tijdelijke vergunning te verlenen om af te wijken van het gebruik zoals dat in het bestemmingsplan (maatschappelijk bestemming met nadere aanduiding klooster) staat. Tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt.

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 4 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 6 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 9 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00