Afbeelding

Vogelgriep in Hekendorp

Algemeen

Afgelopen zaterdag 5 maart is op een pluimveebedrijf In Hekendorp met leghennen en opfokleghennen vogelgriep vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft monsters genomen en gaat vooralsnog uit van een een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 121.000 kippen op het bedrijf geruimd.

Het persbericht meldt verder, dat binnen de 1 kilometerzone rondom het besmette bedrijf geen andere pluimveebedrijven liggen. Binnen de driekilometerzone ligt één ander pluimveebedrijf dat door de NVWA wordt bemonsterd voor onderzoek op vogelgriep. In de 10 kilometerzone liggen nog zes andere pluimveebedrijven, voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

Oplettende lezers begrijpen dat het hier gaat om het pluimveebedrijf Wiltenburg aan de Hekendorperweg; het bedrijf had in een recent verleden al tweemaal eerder een besmetting met vogelgriep.

Het RIVM meldt voorts dat vogelgriep een besmettelijke ziekte is die voorkomt bij wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen) en waarmee pluimvee (zoals kippen en kalkoenen) besmet kunnen raken. Vogelgriep kan door verschillende influenzavirussen (virustypen) worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kan een virustype overgaan van dier naar mens, maar dit gebeurt uitsluitend bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Otto Beaujon