Afbeelding

Montfoort in debat

Algemeen

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad publiceren we de komende weken interviews met vertegenwoordigers van politieke partijen die in de coalitie hebben gezeten, steeds met een vertegenwoordiger van een partij die niet in de coalitie zat in de afgelopen periode. En die over allerlei onderwerpen tegenover elkaar hebben gestaan. Deze week de lijsttrekker van VVD: Mathieu Andriessen, 45 jaar met de lijsttrekker van Lokaal Montfoort, Rob Jonkers, 66 jaar.

De VVD maakte deze periode deel uit van de coalitie, Lokaal Montfoort bracht de afgelopen jaren door in de oppositiebanken. Dat leidde tot een aantal aanvaringen. De punten waarover zij het het meest oneens zijn zijn de toekomst van De Vaart in Linschoten en het scholencomplex aan de Parklaan in Montfoort.

De Vaart

Jonkers is van mening, dat het gebouw van De Vaart structureel nog goed is, alleen verouderd en dat het best opgeknapt kan worden. Hij is niet tegen het bouwen van appartementen boven op De Vaart en vindt, dat er een ruime horecavoorziening in De Vaart moet blijven, waarin ook plaats is voor een dorpscafé. Ook moet De Vaart blijven als spil voor het verenigingsleven.

Andriessen is ferm van mening dat De Vaart gesloopt moet worden, omdat het gebouw op is. Er moet huisvesting voor teruggebouwd worden, met een goede mix voor jong en oud. Het Burgemeester de Geusplein verdient een serieuze renovatie. Dan kan het ook echt een ontmoetingsplaats gaan vormen voor de bevolking van Linschoten. Er is ruimte voor een dorpshuis met para-commerciële horecavoorziening bij de Brede Vaart, ten behoeve van activiteiten in de sporthal, maar niet voor een echte horecavoorziening die als dorpscafé kan fungeren. Dat kan volgens hem alleen als er zich een commerciële uitbater aandient, die bereid is om voor langere tijd te blijven.

Scholencomplex

Het tweede discussiepunt blijft het scholencomplex. Jonkers is van mening, dat dit bij de sporthal moet worden gebouwd, ook nu het bestemmingsplan voor de Parklaan afgelopen week is vastgesteld. Daar is beroep tegen aangetekend en op basis daarvan is hij bereid om het plan weer open te breken. Zelfs de locatie aan de Van Dam straat mag van hem als woningbouwlocatie vervallen, nu het mogelijk wordt om op de Bleek en aan de Doeldijk woningen te bouwen. De van Dam straat is wat hem betreft de locatie om het scholencomplex te bouwen.

Andriessen vindt dat er nog maar één punt aan de Parklaan hoeft te worden opgelost en dat is de verkeersveiligheid. Er stond daar al een school en je mag er geen huizen bouwen. Als er aan de Van Dam straat een nieuw (en hoger) scholencomplex gebouwd zou gaan worden zal daar ook bezwaar van omwonenden op komen en dan vervalt een broodnodige woningbouwlocatie. Bovendien is dan een dure voorziening voor tijdelijke huisvesting van de drie scholen nodig. Hij vindt dat zonde van het geld.

Woningmarkt

Voor wat betreft de woningmarkt: de VVD gaat voor 1.500 woningen tot 2040. Daarvoor zijn alle uitbreidingslocaties nodig. Andriessen ziet niets in een zelfbewoningsplicht (je moet een huis voor je kinderen kunnen kopen), Jonkers wel. Lokaal Montfoort wil een eigen huisvestingsverordening, waarin wordt bepaald dat de woningen alleen aan Montfoorters aangeboden worden. Hij vindt het nog steeds jammer, dat IJsselvreugd nog niet in ontwikkeling wordt genomen. Hij is bang dat als de gemeente Utrecht de polder Rijnenburg vol gaat bouwen, de locatie IJsselvreugd door de Provincie van de kaart zal worden geveegd. Hoewel de grond voor alle drie de te ontwikkelen locaties niet in eigendom is van de gemeente moet de gemeente voorwaarden stellen aan projectontwikkelaars: 30 % sociale huur en 30 % sociale koop.

Parkeren

Beiden zijn ook voorstander van de handhaving van stortingen in een parkeerfonds: als er geen eigen parkeerplaats wordt gerealiseerd moet een bouwer daarin een bijdrage storten voor het realiseren van die plaatsen. Er zijn, ook bij het centrum van Montfoort nog wel mogelijkheden, bijvoorbeeld bij het oude clubgebouw van de postduivenvereniging aan de Julianalaan, die daar is vertrokken (Andriessen).

Sociaal domein

Over het sociaal domein zijn Andriessen en Jonkers het grotendeels eens. Andriessen wil het jeugdteam en het sociaal team zoveel mogelijk integreren. Jonkers vindt dat in de komende tijd eens goed moet worden gekeken naar welke taken waar thuishoren (SWOM, Knooppunt en Ferm Werk)

Trudie Scherpenzeel

Lijsttrekker van VVD: Mathieu Andriessen.
Lijsttrekker van Lokaal Montfoort: Rob Jonkers.
Afbeelding
Waarom De Pelikaan niet verloren mag gaan 7 uur geleden
Afbeelding
‘t Kaasmeisje, meer dan alleen kaas 8 uur geleden
Afbeelding
Boer Koos van der Wind uit Montfoort is continu bezig met verduurzaming 9 uur geleden
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie 12 uur geleden
Afbeelding
Winterconcert Linfano 14 uur geleden
Afbeelding
Help de bakkersexpositie compleet te maken 17 uur geleden
Afbeelding
Tour de Boer landt in Polsbroek 8 dec, 19:00
Afbeelding
Wintertentoonstelling 2022-2023 bij Sille Gallery 8 dec, 18:00