Afbeelding

Dorpshuis De Vaart

Algemeen

In De IJsselbode van 29 juni deed uw redactielid Trudie Scherpenzeel verslag van de vergadering van de commissie Ruimte van Montfoort van 21 juni 2021. Zij schreef, “Alle sprekers, op één uitzondering na (namens de bewoners van de Nieuwe Lindescote, die zich beklaagden over overlast van het terras en hangjongeren op het plein) benadrukten de noodzaak van een grote zaal met van 250 tot 300 man en een terras met dorpscafé in het ‘nieuwe’ centrum van Linschoten.

Verkeerde conclusie

Deze beschrijving kan tot gevolg hebben dat lezers denken “daar heb je de klagers weer van de Lindescote die tegen een nieuw centrum zijn, tegen een dorpshuis met terras. Ik ben de inspreker geweest op de bewuste avond namens de bewoners van de Nieuw Linscote. Naar mijn mening dekt die constatering de lading van mijn betoog niet. Wij zijn niet tegen een dorpshuis met terras. Wij zijn wel tegen een kroeg in het nieuwe centrum met een nachtvergunning. Mijn betoog was als volgt:

“Als voorzitter van de bewonerscommissie van de Nieuwe Lindescote. Jacob Barneveldstraat te Linschoten wil ik het met u hebben over de overlast van het café De Vaart én de hangjongeren op het Burgemeester de Geusplein.

Hangjongeren

In 2017 zijn de 14 appartementen van de Nieuwe Lindescote boven het zorgcentrum de Lindewaard opgeleverd. Het verwachte woongenot voor alle bewoners werd al snel te niet gedaan door de overlast van de hangjongeren op het Burgemeester De Geusplein. Er wordt daar enorm gedeald en er is veel geluidsoverlast door praten en muziek tot ‘s avonds laat en ronkende motoren. De bossages rondom het plein worden door deze hangjongeren gebruikt als urinoir.

Vanwege de overlast zijn er een tijdje camera’s geplaatst en waren de problemen opgelost. Nadat de camera’s zijn verwijderd namen de problemen weer toe. Diverse keren is er melding gedaan bij de gemeente en bij de politie. Vorig jaar september hebben wij in een gesprek met de gemeente dit probleem weer aangekaart. Vanwege de privacy wil de gemeente geen camera’s meer plaatsen. Nu vind ik het wel vreemd dat de privacy van hangjongeren en drugsdealers boven het woon- en leefgenot van ouderen en niet te vergeten dementerenden, gaat. Het voorlopig dieptepunt kwam toen hangjongeren enkele weken geleden een steen door de ruit hebben gegooid bij het woonzorgcentrum de Lindewaard omdat zij door het personeel op hun gedrag werden aangesproken. Ik wil dan ook de gemeente dringend verzoeken om ‘s avonds meer te handhaven en weer camera’s te plaatsen op het De Geusplein.

Dorpshuis De Vaart

Mijn tweede zorg is de horeca in dorpshuis De Vaart. Er wordt nogal lovend gesproken over de verbindendheid en fijne sfeer die het café heeft gegeven. De bewoners van de Nieuwe Lindescote, zijn een andere mening toegedaan. Met mevrouw Menting, de toenmalige uitbaatster, hebben wij drie maal een gesprek gevoerd over de geluidsoverlast.

In ons eerste gesprek hebben wij aangegeven dat het rust zou brengen als de rokers aan de zijkant van het gebouw zouden staan en gevraagd de geluidsapparatuur zo neer te zetten dat het geluid gericht was op de scholen. Ook hebben wij gevraagd of de bezoekers, die rond 4 uur vertrekken dat rustig kunnen doen. Dit is één keer gebeurd, er was totaal geen overlast en zelfs de muziek was op een draaglijk niveau. Jammer genoeg is dit maar bij één keer gebleven. De omgevingsdienst heeft geconstateerd dat het geluidsniveau te hoog was en er is een waarschuwing uitgedeeld.

Inmiddels was het zover dat bij een volgende overtreding het café gesloten zou worden. In die periode kregen wij als bewoners van de Nieuwe Lindescote door de buitenwacht het stempel opgeplakt van ‘klagende bejaarden’.

Als bewonerscommissie hebben wij niets tegen een dorpshuis met horecavoorzieningen, maar met het oog op de toekomst, met nog meer woningbouw op het plein, vraagt dit om moeilijkheden als er een horecavergunning wordt verleend met een sluitingstijd tot diep in de nacht. Ik zou willen weten wat voor richtlijnen de gemeente hanteert voor horeca in de nabijheid van een zorgcentrum met dementerende bewoners.

Dirk Zevenhoven

Afbeelding
'Het Touwbos': een mooie aanwinst voor basisscholen én omgeving 10 uur geleden
Afbeelding
Ook Taizé viering in Oudewater 10 uur geleden
Afbeelding
Ruim tweehonderd meter rails in Linschoten 11 uur geleden
Afbeelding
Hulp nodig bij uw aangifte Inkomstenbelasting 2022 12 uur geleden
Afbeelding
Voorjaarsconcert in Montfoort 13 uur geleden
Afbeelding
Deze week in Concordia 13 uur geleden
Afbeelding
Jubileumboek 'Wit-zwarte kleuren' gepresenteerd 14 uur geleden
Afbeelding
Open Dag bij SVO met Kay en Rick Schipper 29 mrt., 19:00