<p pstyle="BODY">Dat zal anders worden met de Muur van Haastrecht.</p>

Dat zal anders worden met de Muur van Haastrecht.

(Cees Reichard)

De nieuwe muur van Haastrecht

De 14 meter hoogbouw aan de Hollandse IJssel in het plan Galgoord/De Kleine Betuwe is voor de bewoners van Stein Oost een doorn in het oog. De bewoners, verenigd in Bewoners Belangen Stein Oost/Kleine Betuwe (BBSO), geven aan dat de 14 meter hoogte voor de vierlaags-appartementen met parkeergarage onacceptabel hoog is. Zij zien dit als de nieuwe muur van Haastrecht.

In gesprek met twee vertegenwoordigers van BBSO vertellen Natasja Janssen en Gert Jan Visser dat zij bij het bekend worden van het plan De Kleine Betuwe, verbaasd waren wat er bij hen aan de overkant van de IJssel allemaal gaat gebeuren. Zij hadden op z’n minst verwacht dat zij als belanghebbenden hierover geïnformeerd zouden worden. De ondernemers en omwonenden waren wel gehoord. Zij vinden het onvoorstelbaar dat de bewoners van Stein volledig over het hoofd zijn gezien.

Oprichting bewonersgroep

In januari was er voor belangstellenden een algemene informatieavond. Hier zagen ze hoe het plan vorm gaat krijgen. Ze hebben kritiek op de wijze van invulling en hoe er omgegaan wordt met de belangen van de bewoners aan de kant van Stein Oost en de Steinsedijk. Op dat moment is de bewonersgroep BBSO opgericht. Heel duidelijk laat BBSO weten dat zij, net als vele Haastrechtenaren, positief staat tegenover het plan het huidige industrieterrein te herontwikkelen en woningbouw te realiseren. Zij verwacht dat dit een belangrijke impuls kan geven aan de leefbaarheid van Haastrecht. Maar zij is niet te spreken over de manier waarop dit gegaan is. Zij laat de gemeente weten dat zij bij de verdere uitwerking van de plannen graag betrokken wil zijn. De BBSO wil niet tegendenken, maar heel duidelijk meedenken in de planontwikkeling.

Enquête

Bij de bewoners in Stein is er een enquête uitgeschreven en 32 ervan hebben hierop gereageerd. De meeste deelnemers geven aan dat zij positief staan tegenover het plan om het industrieterrein om te vormen tot een woongebied. Maar zij zijn uitermate bezorgd over de hoogte bebouwing en afstand tot de IJssel. De meesten stellen voor niet hoger dan twee verdiepingen te bouwen.

De BBSO vindt dat er voor de leefbaarheid ook wat meer naar de IJsselkade gekeken mag worden. Hier ontbreekt elke vorm van sfeer. Zij wenst een groenere, duurzame en sfeervolle kade en aangezicht. Een mogelijkheid hiertoe is hier wat horeca te vestigen en het aanmeren van boten aan de kade.

Tweede brug

Ook zijn er zorgen over de toename van verkeersintensiteit als gevolg van de nieuwe brug. In alle tekeningen is een brug ingetekend en is rekening gehouden met de ontsluiting. Wel komt hiervoor een apart bestemmingsplan. Door deze opstelling kan BBSO hierop nu geen reactie geven, omdat zij geconfronteerd wordt met een gedeeltelijke voorbereiding. Zij is van mening dat de brug wel deel uitmaakt van het plan en zou hierin opgenomen moeten worden. Je hebt dan de mogelijkheid om op dit moment hierover een standpunt in te nemen.

Als de brug uit het plan verdwijnt en niet gerealiseerd wordt, komt er ten minste ruimte vrij om op de vrijkomende plekken woningen te realiseren.

Gesprek wethouder

Op 17 mei heeft BBSO in een gesprek met wethouder Leon de Wit ((VGBK) alle bezwaren kunnen toelichten. Natasja heeft dit erg prettig gevonden en zij geeft aan dat de bewonersgroep naar de gemeente transparant wil zijn. Er zijn toezeggingen gedaan en het maakt de groep argwanend dat er nog geen terugkoppeling is geweest.

In het plan staat dat er minimaal 14 meter hoog gebouwd zal worden. Teven wordt aangegeven dat er zadeldaken kunnen worden aangebracht, waardoor de totale hoogte op 16-17 meter zou kunnen uitkomen. Dit vindt Gert Jan zorgelijk en wil hierover meer duidelijkheid. De gemeente erkent deze onduidelijkheid en de wethouder doet de toezegging om duidelijkheid te verschaffen. Ook heeft men de wethouder tijdens een rondgang gewezen hoe men vanuit het Jaagpad op de Haastrechtse Muur zal kijken. Hierdoor zal er minder zonlicht zijn en in de wintermaanden zullen enkele bewoners in de schaduw zitten. Volgens Gert Jan zal dit van invloed zijn op het welzijn van de mensen.

Reactie

In een reactie geeft de wethouder aan dat de zorgen van de bewoners zonder meer serieus zullen worden genomen. Er is uitvoerig over de hoogbouw en invulling van de kade gesproken. Hij was verrast dat BBSO met het voorstel kwam om aan de kade horeca te vestigen. Vaak kan dit voor wat reuring zorgen. Maar hij zal de mogelijkheden bekijken. De wens van het aanmeren van bootjes zal besproken moeten worden met het Hoogheemraadschap.

De tweede brug wil de wethouder een kans geven. Het zal een ontlasting van het zware verkeer in het dorp geven. Let wel, dat verkeer gaat nu ook al over de Steinsedijk.

Er komen allerlei zienswijzen binnen en deze worden allemaal behandeld en zullen beantwoord worden.

Het bestemmingsplan zal in januari 2022 door de raad behandeld worden.

Cees Reichard

Meer berichten