<p pstyle="BODY">Een passievolle weidevogelbeschermer in actie. Ellen Henderik zit bij een gevonden kievitsnest dat door haar wordt geregistreerd en gemarkeerd met bamboestokken, zodat de loonwerker of agrari&euml;r eromheen kan werken en het nest met rust kan laten.</p>

Een passievolle weidevogelbeschermer in actie. Ellen Henderik zit bij een gevonden kievitsnest dat door haar wordt geregistreerd en gemarkeerd met bamboestokken, zodat de loonwerker of agrariër eromheen kan werken en het nest met rust kan laten.

(pr)

Weidevogelbescherming Lopik maakt zich zorgen

De Lopikerwaard is een van de drie belangrijkste weidevogel broedgebieden in de provincie Utrecht. In deze drie gebieden zijn collectieven opgericht met als doel bescherming van weidevogels, zoals de grutto, kievit, tureluur, slobeend en scholekster. Landschap Erfgoed Utrecht, agrariërs, loonwerkers en vrijwilligers werken elk voorjaar samen om nesten, legsels en de uitgekomen jongen te beschermen.

De Vereniging Weidevogelbescheming Lopik, die 25 jaar geleden werd opgericht, maakt zich grote zorgen over de lopende energiediscussie in Lopik en omliggende gemeenten, over de inzet en mogelijke plaatsing van mega windturbines. Onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland geven aan dat in gebieden waar meerdere windturbines staan, de gevolgen desastreus kunnen zijn voor weidevogels en andere vogels.

Door aanvaring met de rotorbladen of de mast van deze industriële installaties is er verhoogde kans dat de vogels zich doodvliegen. Door de hoogte van de turbines en het geluid dat ze produceren wordt ook het concrete leefgebied van de weidevogels bedreigd. Weidevogels vermijden steeds vaker gebieden met windturbines en uiteindelijk wordt een steeds groter gebied ongeschikt om te broeden, te rusten en voedsel te zoeken.

Mega windturbines

Schrikbeeld is dat diverse gemeenten in het Groene Hart van ons land drie of meer mega windturbines willen gaan neerzetten. Ook de gemeente Lopik lijkt te gaan willen kiezen voor deze mega constructies, windturbines van wel 240 meter hoog die maar liefst tweemaal zo hoog zijn als de huidige windmolens op de locatie industrieterrein 'De Copen'. Turbines met in de nachten, hinderlijk knipperende felrode lichten en nog meer overlast van laagfrequent geluid, die een nog grotere bedreiging zijn voor de weidevogel en zijn broedgebied.

Dringende oproep

Al in oktober vorig jaar heeft de Vereniging Weidevogelbescherming Lopik haar zorgen geuit via een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Lopik. Er is toen geantwoord dat deze zorgen zouden worden meegenomen in de verdere besluitvorming. Eind juni dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit. Een besluit, dat veel gevolgen zal hebben voor onze weidevogelpopulatie en het fraaie open landschap van de Lopikerwaard. De Vereniging Weidevogelbescherming Lopik roept de raadsleden op om een wijs besluit te nemen, zodat niet alleen onze huidige generatie, maar vooral ook onze toekomstige generaties kunnen blijven genieten van deze prachtige en unieke landelijke streek.

Joop Kurver

Meer berichten