Collecte online ZOA

ZOA geeft noodhulp aan mensen op de vlucht voor oorlog en natuurrampen in landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. De nationale collecteweek is van 29 maart tot en met 3 april, maar ook dit jaar is er door corona geen huis-aan-huiscollecte. Deze collecte is een belangrijke pijler onder het werk van ZOA. Daarom vragen wij uw hulp door middel van een donatie via www.zoa.nl

Ook kunt u uw gift overmaken naar NL02 RABO 0387 5120 12 t.n.v. ZOA Apeldoorn met vermelding van collecte 2021. Elk bedrag is welkom!

Helpt u mee zodat het werk door kan gaan? Hartelijk dank namens ZOA!

Meer berichten