Afbeelding

Sociale woningbouw onmogelijk op Galgoord

Algemeen

In de structuurvisie Galgoord wordt er niet gerept over sociale woningbouw. Voor de meeste politieke partijen is dit een doorn in het oog. Wethouder Léon de Wit (VGBK) is hier heel duidelijk over. Het kost veel geld, vooral de grondkosten zijn hoog en wie gaat dat betalen. "Wil de raad hier 30% sociale woningbouw, dan is de projectontwikkelaar weg en daarbij de gehele woningbouw", waarschuwt hij. De wethouder gaat wel met de projectontwikkelaar over de betaalbaarheid van de woningen praten. In dit gesprek zullen de diverse prijsklassen aan de orde komen. Het ligt niet in de bedoeling dat er alleen maar dure woningen gebouwd gaan worden.

Op de vraag van de SGP of er in het centrum nog plekken zijn voor sociale woningbouw, antwoordt de Wit dat hij dit wil gaan bekijken en met de ondernemers zal bespreken. Houd er wel rekening mee dat de gemeente hier geen eigen grond heeft.

Deze woningproblematiek was vorige week één van de onderwerpen bij de behandeling van de structuurvisie Galgoord in de raadscommissie. Het geheel heeft een lang traject afgelegd en men was blij dat er eindelijk een voorstel lag. Het hele plan werd op enkele kritische opmerkingen na goed ontvangen.

Inwoners informeren

Ad Struis (PK) vindt dat de inwoners en belangstellenden over een dergelijk groot plan vooraf geïnformeerd hadden moeten worden en niet achteraf.

Op dit verwijt antwoordde Wethouder Léon de Wit dat hij gelijk heeft. Maar je moet er rekening mee houden dat we in deze coronatijd geen drommen mensen in Concordia bijeen kunnen laten komen. Wel is de klankbordgroep, het bedrijfsleven geïnformeerd en ook de omwonenden zijn bijgepraat. Vooral over de plannen van de rotonde. Zij stelden kritische vragen en waren over het hele plan positief. We willen begin volgend jaar de inwoners het totale participatieproces als geheel aanbieden. We kunnen dan een compleet verhaal vertellen, wat we nu nog niet hebben. Een mooie start om naar het bestemmingsplan eind 2021 toe te werken", aldus de wethouder.

Tweede brug

Veel partijen zijn gecharmeerd van een tweede brug. De wethouder deelt mee dat deze expres uit deze visie is gehouden. "Het is een mogelijkheid, maar het gaat wel om veel geld. Hiervoor komt een apart raadsvoorstel. We zullen hier met de planologie alvast rekening moeten houden."

Er zal nog goed gekeken worden naar de fysische verbinding naar de Hoogstraat. Het is belangrijk dat dat één geheel gaat vormen.

In de raad van 15 december wordt dit onderwerp verder afgehandeld.

Cees Reichard

Afbeelding
Kent u een sterke powervrouw 2 uur geleden
Afbeelding
Bij WDS moet je wel op tijd komen 3 uur geleden
Een oorkonde voor Huib Dolleman en Ties Bode uitgereiktdoor de wethouder van Sneek.Beide mannen gewoon in 'werkkleding'.
Wat je biedt moet je betalen (2) 21 uur geleden
Afbeelding
Aan gene zijde 4 mrt, 12:00
Afbeelding
Orde op zaken! 3 mrt, 17:00
Afbeelding
Nieuwe openingstijden Bibliotheek Linschoten 3 mrt, 12:00
Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 2 mrt, 17:00
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 2 mrt, 12:00