Afbeelding
Mark Kruiswijk

Oudewater Vitaal belooft een beweeglijke, gezellige en verbindende kerst-vierdaagse

Algemeen

Er was een tijd waarin de gemeente zich beperkte tot het neerzetten van een tweetal oranje borden met daarop de aansporing tenminste 30 minuten te bewegen per dag. Dat gaat veranderen. In november is een nieuw platform met de naam Oudewater Vitaal gestart. Sport en bewegen zullen door hen breed onder de aandacht worden gebracht.

De opdracht van Oudewater Vitaal is het onlangs afgesloten sportakkoord uit te voeren en sport en bewegen meer dan voorheen te verbinden met doelen uit het sociaal domein. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn plezier en lokaal maatwerk. De visie van Oudewater Vitaal is om inwoners te inspireren om twee vitale levensjaren toe te voegen aan hun leven. Hiervoor is een bijzonder startpunt gekozen, te weten de periode voorafgaand aan het kerstfeest. Op 21, 22, 23 en kerstavond 24 december kan er door de inwoners van Oudewater, Papekop en Hekendorp op een bijzondere wijze en coronaproof bewogen worden. Er zullen wandelroutes gecreëerd worden die door inwoners van alle leeftijden en gezindten gelopen kunnen worden. Bijzonder hierbij is dat de bewoners in eerste instantie worden 'uitgedaagd' de handen gezamenlijk uit de mouwen te steken om hun straat zo creatief als mogelijk te versieren en de kerstsfeer te laten uitstralen.

Vier wandelroutes

De straten die zich aanmelden worden onderdeel van een viertal wandelroutes waarlangs de mensen zich, volgens de dan geldende regels, kunnen vergapen aan de inventiviteit van de medeburgers. Op daartoe ingerichte checkpoints zullen buurtcoaches klaar staan om aldaar een activiteit toe te lichten waarbij onderling contact zowel een doel als een middel is. Een kerstkaart overhandigen in ruil voor chocolademelk, het opschrijven van een kerstwens, het aanschouwen van een kerstgroep (al dan niet levend) of het kennismaken met een sportactiviteit naar keuze, kortom alles is mogelijk. Een echte jury, waarin onder meer wethouder Walther Kok en de nieuwe burgervader, zal beoordelen welke straat zich op de meest creatieve of ludieke wijze heeft verenigd en hiervoor zijn prijzen beschikbaar. Tot aan 4 december kunnen straten zich aanmelden via www.oudewatervitaal.nl onder vermelding van de straatnaam, de contactpersoon en een telefoonnummer. Via de website is ook een nieuwsbrief beschikbaar.

'Oudewater 750', hoe voelde dat ook alweer?

Het team van Oudewater Vitaal verwacht door deze activiteit de sfeer rond de viering van Oudewater 750 nieuw leven in te blazen en vanuit deze activiteit de verdere doelstelling concreet in te vullen. Oudewater Vitaal werkt nauw samen met alle sportaanbieders, stadsteam en zorgverleners. Het team telt ongeveer zeven buurtsportcoaches en die werken vanuit een brede doelstelling. Danny Muijs; "Het is een zoektocht naar positieve gezondheid, naast het lichamelijke aspect is er ook het mentaal welbevinden, het meedoen, zingeving en kwaliteit van leven die een mens betekenis geven." Als voorbeeld neemt hij iemand die bij de dokter komt en medicijnen krijgt voor zijn klachten, terwijl meer bewegen een betere oplossing zou zijn. "Met persoonlijke begeleiding van een buurtsportcoach kan deze persoon gestimuleerd en geholpen worden om op een goede manier te gaan bewegen. Dat is veel beter."

Samenwerken

Samenwerking creëren is een doelstelling van Oudewater Vitaal. Als eerste zullen ze een behoeftepeiling gaan doen bij de sportaanbieders en alle andere maatschappelijke partijen. De buurtsportcoaches komen allemaal uit Oudewater. Het zijn bekende gezichten en hebben daarmee een voorbeeldfunctie. "Deze rolmodellen kennen Oudewater goed. We benutten wat er al is en creëren wat er nog niet is." Het platform krijgt subsidie vanuit het sportakkoord. Tess Anbergen is de coördinator en kan een beroep doen op breed georiënteerde medewerkers. De intentie is zoveel mogelijk mensen te bereiken. Of zij al aan sport doen of niet is niet van belang. Geen enkele leeftijdsgroep zal worden uitgesloten. Immers, een gezonde leefstijl is voor iedereen belangrijk. Op de website komt het complete aanbod van sporten te staan en een evenementenkalender van de sportclubs. Oudewater Vitaal is er klaar voor.

(foto Kruiswijk)

Gerard van Hooff

Foto: EHA&DOOR architecten.
Bouwkosten nieuwe gemeentehuis vallen hoger uit 1 uur geleden
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 4 uur geleden
Het treintje is er ook weer. Dit maal helemaal gereviseerd.
Stadspark Montfoort weer ééndaags pretpark voor de regio 18 uur geleden
Drie generaties turnvrouwen.
Drie generaties in de turnwereld 19 uur geleden
Afbeelding
Haastrechtse Jaarmarkt voor de 48ste keer 20 uur geleden
Afbeelding
Ga je mee ...... tijdens de jaarmarkt naar de gezamenlijke kerken 22 uur geleden
Afbeelding
Draai aan het rad op de jaarmarkt in Haastrecht 23 uur geleden
opties m.b.t. de tweede Haastrechtse Brug
Inloopbijeenkomst: 'Tweede Brug in Haastrecht' gisteren