Afbeelding

Precario- en toeristenbelasting

Algemeen

FORUM SAMENLEVING

Het voorstel was om de precario- en toeristenbelasting voor dit jaar uit te stellen tot eind dit jaar. Het betreft in totaal een maximale inkomstenderving van 41.500 euro voor de gemeente.

De Wakkere Geelbuik wilde weten waarom alleen de toeristische bedrijven en marktkramen (non-food) die momenteel last hebben van de corona maatregelen hiervoor in aanmerking komen. De Onafhankelijken wilden de vorderingen wel open laten staan en in geval van faillissement die af te boeken volgens de normale regels. Het CDA vroeg zich af of dit punt niet via een RIB (raadsinformatiebrief) had kunnen worden afgedaan. Wethouder Lont zei dat er meer is gekeken naar een generieke maatregel bij het opleggen van heffingen dan naar individuele bedrijven. De bedrijven zijn geïnformeerd per brief en waarom niet bij RIB? Omdat de raad erover gaat, aldus wethouder Lont.

Budgetoverhevelingen 2019

Dit voorstel was bij de vorige raadsvergadering als hamerstuk opgevoerd, maar werd op verzoek van het CDA afgevoerd. Het betreft drie categorieën van uitgaven.
De eerste is 'opdracht wel gegeven, maar uitgaven nog niet gedaan'. De tweede zijn bestemde gelden, waarvoor de opdrachten nog niet zijn gegeven en de derde categorie zijn voorgenomen projecten, die nog niet zijn gestart. Voor die laatste vroeg met name de VVD zich af of die nog eens onder de loep moeten worden genomen, in deze nieuwe werkelijkheid. Wethouder Lont pleitte ervoor om zoveel mogelijk de afspraken door te laten gaan. Op verzoek van het CDA is het nog wel een bespreekstuk voor de raad.

Zienswijze kaderbrief Ferm Werk

De vier betrokken gemeenteraden (Oudewater, Montfoort, Woerden en Bodegraven) manen in de zienswijze Ferm Werk aan om beter te ramen en fermere doelstellingen te stellen, gelet op de ervaringen van de laatste jaren. Wethouder Duindam lichtte toe, dat er vorig jaar een forse koerswijziging is ingezet en de kaderbrief is daar een uiting van. Hij pleitte ervoor om dit vanwege de coronacrisis niet te wijzigen. Met name omdat de langere termijn gevolgen hiervan nog niet te overzien zijn. Dit stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 20 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00