Niels van Amstel, trekker van het bewonersinitiatief,gaf aan hoe een plan voor de Nieuwe Vaart kan worden gerealiseerddat zoals hij stelde zeker kan.
Niels van Amstel, trekker van het bewonersinitiatief,gaf aan hoe een plan voor de Nieuwe Vaart kan worden gerealiseerddat zoals hij stelde zeker kan. Foto:

Plan ‘De Nieuwe Vaart’ Linschoten, een plan dat zeker kan!

Algemeen

Maandag 27 november heeft het bewonersinitiatief Werkgroep De Geusplein in het Dorpshuis van Linschoten een bewonersavond gehouden voor de presentatie van het plan ‘De Nieuwe Vaart’. Ruim zeventig inwoners waren geïnteresseerd in het plan voor de herinrichting van het centrum van Linschoten, de sporthal en het zalencentrum/dorpshuis De Vaart.

Eerdere plannen van de gemeente liepen stuk op de financiering of waren in de ogen van de bewoners onvoldoende. Het bewonersinitiatief heeft daarom zelf de verantwoordelijkheid genomen om tot een plan te komen dat wel kan; en presenteerde daarbij ook het positieve advies van de externe toetsing. Die gaf aan dat het plan niet alleen voldoet aan de wensen van de bewoners maar ook prima te financieren en exploiteren is. Zoals Niels van Amstel van het bewonersinitiatief aangaf ‘een solide en duurzaam plan dat bijdraagt aan de woningbouwopgave, de sociale versterking van het dorp en de vitaliteit van alle bewoners’.

Een bewonersinitiatief, gevormd van een aantal enthousiaste inwoners van Linschoten, is al een aantal jaar bezig met het project De Geusplein/De Vaart. Op 27 november presenteerde de groep hun plan aan de inwoners. Niels van Amstel, trekker van het bewonersinitiatief, gaf aan hoe een plan voor de Nieuwe Vaart kan worden gerealiseerd dat zoals hij stelde zeker kan.

Hij gaf aan dat het De Geusplein en De Vaart met zalencentrum, dorpshuis en sporthal dringend aan renovatie en vervanging toe zijn. En dat tegelijk behoefte is aan nieuwe woningen voor met name jonge starters en senioren. Dit bleek uit zowel de enquête van het Dorpsplatform als de woningplannen van de gemeente. Dit plan is dan ook bij uitstek de kans om snel aan die vraag te voldoen.

Eerdere plannen van de gemeente voldeden niet of waren voor de gemeente te duur om te realiseren. Het bewonersinitiatief, de werkgroep De Geusplein, heeft onderzocht of het wel mogelijk is een compleet plan te realiseren als ook de exploitatie erbij wordt betrokken. Dit blijkt zeer goed en verantwoord te kunnen zoals ook een externe toetsing heeft aangegeven. Van Amstel geeft aan dat dergelijke initiatieven niet nieuw zijn en al op meer dan 130 plekken in Nederland worden gedaan. Ook in een dergelijke opzet.

Basis in het plan De Nieuwe Vaart is het realiseren van een volwaardig zalencentrum, een complete sporthal en een voldoende ruim Dorpshuis. Met het geheel worden de sociale basis van het dorp versterkt. Het wordt een duurzaam en energieneutraal complex dat voldoet aan de modernste eisen en wensen. Er komen 24 woningen boven De Vaart en 8 op de locatie van Het Trefpunt. 30% van de woningen is bestemd voor sociale woningbouw en de rest is koopwoning. Op vragen vanuit de zaal, gaf Van Amstel aan dat het zeer goed betaalbare kleinere woningen voor jongeren met een grootte van 45 tot 55 m2. En dat er betaalbare woningen voor senioren komen die nog in een grote eengezinswoning wonen en willen verhuizen binnen het dorp. Verder gaf hij aan dat men de Wereldwinkel samen met de bibliotheek in het plan wil koppelen aan het Dorpshuis, zodat er een betere maatschappelijke locatie ontstaat. Dit was mede op verzoek van de bibliotheek. Op de vraag hoe het zit met geluidsoverlast gaf hij aan dat er juist in het plan rekening is gehouden met akoestische maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Er zit ook een noviteit in het plan, De Beweegbox. Een soort gymzaal van 300 m² met interactieve wanden voor projecties en allerlei sportmogelijkheden. Bedoeld voor scholen, dansstudio, fitnessruimte, klimmen en klauteren, ouder-kind of seniorenbeweging en kinder-middagen. De school reageerde enthousiast en de turnvereniging vroeg of het mogelijk was een grotere zaal te maken zodat er nog meer kon. Van Amstel gaf aan dat dit als optie kan worden meegenomen.

Vanuit de zaal klonken veel positieve reacties en men waardeerde de inzet van de groep enorm. Men wilde wel graag weten hoe het er qua vormgeving uit ging zien en hoe het werd ingepast. Van Amstel gaf aan dit nu een vormstudie en grof ontwerp is. En dat het belangrijkste was om te kijken wat het ging kosten en of het verantwoord te exploiteren en beheren is. En de externe toetsing gaf aan dat er een zeer solide en aantrekkelijke basis voor is. Het publiek gaf als optie mee om de bewoners te laten investeren zodat er nog meer draagvlak en betrokkenheid is. Van Amstel gaf aan dat de volgende stap was het presenteren aan het college B&W van Montfoort. En dat deze beloofd hadden half januari uitsluitsel te geven over hoe zij tegen het plan aankijken. Als de gemeente groen licht geeft wil de groep het snel verder uitwerken qua vormgeving en ook de beheersstichting met gebruikersraad opzetten met dan ook een participatiefonds voor de inwoners.

De bewoners gaven aan het plan te ondersteunen en gaven aan het zo snel mogelijk gerealiseerd te willen zien. Van Amstel gaf aan dat als alle meezat hij het liefst in 2026 al de schop in de grond zet. Hij besloot met de belofte medio januari aan te geven hoe het plan verder zal gaan.

Niels van Amstel.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Renovatie bedieningsgebouwtje Cosijnbrug in Oudewater 18 uur geleden
Afbeelding
Collectanten gezocht voor Amnesty 23 uur geleden
Afbeelding
Over 'Op de rand' 1 mrt, 19:00
Afbeelding
Puntje van Aandacht 1 mrt, 17:00
Dirigent Leon van Veen.
Paaszang: Samen zingen we 'Hallelujah' 1 mrt, 12:00
Afbeelding
Concert Soli Deo Gloria 1 mrt, 09:00
Afbeelding
Jan van der Vlist antiek & brocante houdt totale leegverkoop 29 feb, 19:00
Afbeelding
Singer-Songwriter Diede Vendrig schittert in landelijke muziekcompetitie 29 feb, 18:00