Hoogheemraad Bert de Groot verwijdert de laatste schep bagger eigenhandig.
Hoogheemraad Bert de Groot verwijdert de laatste schep bagger eigenhandig. Foto: FOTOSNEL

Baggeren van Hollandsche IJssel afgerond

Algemeen

De vierde en laatste fase van de baggerwerkzaamheden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel tussen Nieuwegein en Gouda is onlangs afgerond. Het hele traject is vanaf 2017 tot heden verlost van 180.000 m3 aan baggerspecie, 500 ton afval en ook niet onbelangrijk er kan weer meer water door de IJssel stromen. Het werk is uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

De vierde en door verschillende omstandigheden extra fase van de baggerwerkzaamheden duurde van januari 2023 tot eind maart. In deze fase werd het laatste gedeelte in Oudewater gebaggerd en het traject van Hekendorp tot en met Haastrecht. Eigenlijk zou per 1 oktober 2022 hiermee gestart worden maar door onzekerheid over de stortlocatie van de bagger en eventuele veranderingen in werkwijze, waren ze genoodzaakt de baggerwerkzaamheden stil te leggen. Communicatieadviseur Josje Kuijpers zegt hierover; “Er was meer bagger dan verwacht. We moesten op zoek naar een andere stortlocatie en daarom moest het baggeren even stopgezet worden. Het laat wel zien dat het baggeren echt hard nodig was.” Maar nu, voordat het vaarseizoen begint is het baggeren dus voltooid. Hoogheemraad Bert de Groot was aanwezig om de laatste schep bagger eigenhandig te verwijderen. Aannemer J.P. Schilder heeft ook de vierde en tevens laatste fase van de baggerwerkzaamheden uitgevoerd.

Van alles kwam boven water

Maar liefst ruim 180.000 m3 aan baggerspecie is uit het hele traject verwijderd. Maar er kwam nog meer boven water. Er zijn 379 verdachte locaties onderzocht door duikers. Daarbij zijn metalen pijpen/staven, ijzeren emmers, fietsen, auto-onderdelen, kluizen, staalkabels en restanten daarvan aangetroffen. Ook werd er voordat er gebaggerd kon worden gezocht naar mogelijke explosieven. Die werden niet gevonden maar er zijn wel enkele naoorlogse automatische wapens aangetroffen. Deze zijn overgedragen aan de politie. Voorafgaand aan het baggeren was er archeologisch bureau-onderzoek gedaan. De verwachting dat er iets archeologisch waardevols zou worden aangetroffen bij het baggeren was laag. Daarom is besloten dat er extensieve begeleiding zou zijn. Dit betekent dat er bij het aantreffen van mogelijk waardevol materiaal een archeoloog ingezet zou worden. Bij het scheiden van vrijgekomen puin is alleen een militaire helm uit de jaren 30 van de vorige eeuw aangetroffen.

Naar het westen toe is de GHIJ dieper uitgebaggerd omdat het water die kant op afgevoerd wordt. Daar moet dus meer water doorheen kunnen. Daarnaast speelt de breedte van de watergang een rol hoe diep er is uitgebaggerd. Afmetingen en daarmee ook de diepte zijn vastgelegd in leggerprofielen. Tot op heden zijn er geen verzakkingen van oevers of beschoeiingen gemeld. Kleine schades die door aanvaren zijn ontstaan, zijn hersteld. Op enkele locaties zijn kwel percelen natter dan voor het baggeren. Met betreffende perceeleigenaren zijn hier afspraken over gemaakt. Door de baggerwerkzaamheden is de watergang en daarmee de vaarroute weer optimaal bereikbaar. Helaas is het vaarverkeer nog gestremd bij Montfoort vanwege herstelwerkzaamheden van de brug maar vanaf half mei is daar de vaarroute ook weer open. De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is ondanks deze grote schoonmaakbeurt geen geschikt zwemwater. Om die reden worden er geen zwemwatermetingen gedaan. Daarmee blijft zwemmen in de Hollandsche IJssel op eigen risico. Hopelijk is de bewustwording van alle burgers in deze tijd wat groter geworden om niet alles zo maar in de IJssel te kiepen en houden we zelf ook de IJssel in de toekomst enigszins schoon van zoveel afval.

Kijk voor meer informatie over de afgeronde baggerwerkzaamheden op www.hdsr.nl/ghij/baggeren.

Margreet Nagtegaal

Afbeelding
Deze week in Concordia 1 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 3 uur geleden
Afbeelding
Voetbalverslagen en voetbalprogramma 4 uur geleden
Afbeelding
Hoge opkomst bij de Kamerverkiezingen in Haastrecht en gehele Krimpenerwaard 18 uur geleden
Afbeelding
Stemmen tellen 19 uur geleden
Afbeelding
Aankomst in Oudewater als vanouds 20 uur geleden
Afbeelding
Horen, zien en toch zwijgen 21 uur geleden
Afbeelding
Geen amusementswaarde en geen punten 22 uur geleden