Woningbouw Hofdijk-Lindeboomseweg

Op initiatief van ‘Made in Montfoort’ is in 2020 een plan ingediend om op de locatie Hofdijk-Lindeboomseweg 49 woningen en een ‘futurahuis’ (woningen voor dementerende ouderen) te bouwen. In de afgelopen twee jaar is er op dat terrein veel gebeurd.

Intussen is ook een ‘woningbouwopgave’ vastgesteld en moest er overleg met de provincie worden gevoerd omdat de locatie zich buiten de rode contouren bevindt. En is veel overlegd over de in de woningbouwopgave opgenomen eis, dat in elk bouwplan van enige omvang tenminste 30 % sociale woningbouw moet zijn opgenomen. En dat is in het huidige schetsontwerp niet het geval.

De raad kon zich breed vinden in het bouwplan zelf, maar discussieerde wel langdurig over de door de gemeente met de initiatiefnemer overeengekomen compensatievergoeding voor het niet opnemen van sociale woningbouw in het plan. Die bedraagt, op vrijwillige basis omdat er nog geen verordening ligt, 420.000 euro. Het raadsvoorstel behelsde tevens de instelling van een fonds waarin die bijdrage dan wordt gestort om elders een hoger percentage aan sociale woningbouw te realiseren. Uiteindelijk werd het plan unaniem aangenomen en werd het college gemaand om snel met zo’n verordening te komen. Want als die vergoeding van 420.000 euro moet worden gebruikt om 16 sociale woningen elders te bouwen, dan worden dat wel heel kleine woningen.

De raadsvergadering werd op 6 juli voortgezet omdat de agenda op 5 juli niet kon worden afgewerkt, maar helaas zijn daar geen geluidsopnamen van beschikbaar.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten