Het zou zo mooi kunnen worden. Toch zegt gemeente Montfoort wederom nee tegen de plannen van ontwikkelaar Eelco Veltman.
Het zou zo mooi kunnen worden. Toch zegt gemeente Montfoort wederom nee tegen de plannen van ontwikkelaar Eelco Veltman.

Nog steeds geen zicht op bouw… Wat is er aan de hand?

Algemeen

Gemeente Montfoort heeft aan de ondernemers van Made in Montfoort gevraagd hun plannen in te trekken betreffende de Willeskopperpoort en de Keizerstraat. Voor de eerstgenoemde locatie geeft de gemeente aan dat er drie aanvragen lopen, die ze graag als een overkoepelende aanvraag ingediend zou willen zien. Ontwikkelaar Eelco Veltman, die al sinds 2014 bezig is om hier appartementen met horeca en sloepverhuur te realiseren, laat weten er inmiddels wel klaar mee te zijn. Keer op keer paste hij zijn plannen aan, en keer op keer werden deze naar de prullenbak verwezen. "Het is het laatste wat je wilt maar ik bereid nu wel een rechtszaak voor, want na zeven jaar ellende en overheidsfalen en mij op onnodige kosten jagen is de maat vol. Genoeg is genoeg; ze moeten ophouden met steeds maar weer om nieuwe plannen vragen. In plannen kun je niet wonen, zoals Wim van den Pol al zei. Er is veel tijd besteed om een architectonisch prachtig plan voor Montfoort te maken, met stadspoort. Dan is het teleurstellend hoe daarmee wordt omgegaan."

Vorig jaar werden in Montfoort acht nieuwbouwhuizen opgeleverd, zo meldde het Algemeen Dagblad onlangs. Daarmee groeide het aantal koop- en huurhuizen in de gemeente met 0,1 procent. Hiermee bungelt Montfoort onderaan in provincie Utrecht, als het gaat om huizenbouw. "Het is stil in Montfoort", vond Montfoortenaar Maas van Vliet. Hij schreef een bericht op de facebookpagina van Made in Montfoort met de vraag om duidelijkheid, betreffende de plannen van de heren. Zij schreven op hun beurt in een open brief aan de inwoners van gemeente Montfoort wat de stand van zaken is. Hieruit blijkt dat er niet veel schot in de zaak zit. Ook de plannen met betrekking tot een nieuw appartementsgebouw aan de Keizerstraat zouden ingetrokken moeten worden. Een woordvoerder van gemeente Montfoort reageert desgevraagd: "Voor de Keizerstraat 34 is een aanvraag ingediend die momenteel beoordeeld wordt. Ook hierover zijn we in gesprek met de initiatiefnemer." Plan Keizerstraat zou volgens Veltman echter na een kleine aanpassing al binnen het bestemmingplan passen. "Ik begrijp niet, nu de nood zo hoog is, dat de plannen niet gewoon met voorrang vergund worden. Dan komen er 22 nieuwe woningen op de markt om de druk op de woningmarkt te verlichten."

Tiny houses en scholencomplex

In de brief van Made in Montfoort komen ook de plannen voor Hofdijk, met de zogenaamde 'Tiny Houses en Intramurale Zorg' voorbij. En ook IJsselvreugd passeerde de revue. Over IJsselvreugd kunnen de ondernemers nog niet zoveel meer informatie kwijt, maar betreffende Hofdijk hebben ze het idee dat er schot in de zaak zit. "Inmiddels lopen er positieve gesprekken met de provincie om dit te kunnen realiseren. Een gedeelte van het terrein valt buiten de zogenaamde 'rode contouren' en de provincie moet toestemming verlenen om deze grens een stukje op te rekken. Wij verwachten dat de provincie medewerking gaat verlenen."

Wat betreft de plannen rondom het scholencomplex zijn de ondernemers minder positief ingesteld. "Wij hebben het gevoel dat er nooit serieus naar ons voorstel is gekeken. Van meet af aan was duidelijk dat het complex, wat betreft het college en de coalitiepartijen, op de locatie van de voormalige Hoflandschool moest komen, terwijl bekend is dat er tal van problemen op deze locatie zijn, zoals het verdwijnen van tennisvelden en extra kosten van een half miljoen voor het draaien van een hockeyveld. Bovendien is er beperkt ruimte, waardoor de kans groot is op verkeersoverlast en parkeerproblemen." Ze wijzen erop dat de bouw van het scholencomplex ertoe zou kunnen leiden dat het Bospad, als doorgaande route voor fietsers en wandelaars zou verdwijnen. Ook is onduidelijk welke consequenties de plannen voor hebben voor de Kinderboerderij Montfoort.

Volgens de gemeente zal het niet zo'n vaart lopen. Zij laten weten: "We zijn op het moment de inrichting van het plangebied verder uit aan het werken. Met de gemeenteraad hebben we afgesproken dat we een afweging moeten maken of, zo ja hoe. Vooruitlopend op de bouw van het scholencomplex, kijken we of sportvoorzieningen eventueel aangepast moeten worden. Verder zijn we bezig met het opstellen van het concept-bestemmingsplan en publiceren we binnenkort de selectiefase van de aanbesteding." Een van de ondernemers van Made in Montfoort reageert: "Bij dit laatste punt zijn ze nog lang niet. Misschien moeten ze eerst eens de omgeving uitnodigen bij een digitale informatieavond? En nog eerlijker, de burgers laten kiezen tussen hun plan en het alternatieve uitgewerkte plan van Made in Montfoort? De bezwaren die daarbij verwacht worden van de bewoners van de bestaande appartementen 'Parkzicht' kunnen verregaande gevolgen hebben voor het onherroepelijk worden van een nieuw bestemmingsplan en daarmee de start van de bouw. De door het college genoemde bouw van het scholencomplex in 2022 en opening in het eerste kwartaal 2023 wordt daarmee zeer twijfelachtig. Wij achten de kans reëel aanwezig dat door al deze problemen en vertraging toch uiteindelijk van de bouw op deze locatie moet worden afgezien."

Sjoukje Dijkstra

Afbeelding
Stapje voor stapje breidt het damesvoetbal bij FC Oudewater uit 10 uur geleden
Afbeelding
'Montfoort Wandelt' door... 11 uur geleden
Afbeelding
Opbrengst collecte KWF 12 uur geleden
Afbeelding
Sluitende begroting voor de gemeente Krimpenerwaard 19 uur geleden
Afbeelding
VLAS, nieuw ouderinitiatief voor kinderen met zorg 30 sep., 19:00
Afbeelding
Week tegen eenzaamheid in de Krimpenerwaard 30 sep., 14:00
Afbeelding
Woonwagen- en standplaatsenbeleid 30 sep., 12:00
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 30 sep., 10:00