Wethouder Ten Hagen (ruimtelijke ordening): "U ziet dat voor de toekomst van gemeente Montfoort veel nodig is. Vanaf een visie op wonen wordt een lang pad afgelegd. Er is onderzoek geweest naar mogelijke uitbreidingslocaties met een goede onderbouwing en als provincie en regio hierin meegaan bent u samen met ons aan zet. Het is een lange weg, maar stap voor stap komen nieuwe woningen dichterbij."
Wethouder Ten Hagen (ruimtelijke ordening): "U ziet dat voor de toekomst van gemeente Montfoort veel nodig is. Vanaf een visie op wonen wordt een lang pad afgelegd. Er is onderzoek geweest naar mogelijke uitbreidingslocaties met een goede onderbouwing en als provincie en regio hierin meegaan bent u samen met ons aan zet. Het is een lange weg, maar stap voor stap komen nieuwe woningen dichterbij." pr

Gemeente Montfoort gaat 430 woningen bouwen tot 2030

Algemeen

De achterstand in woningbouw in gemeente Montfoort gaat binnen tien jaar ingelopen worden. De gemeente heeft op basis van onderzoek naar de woningbehoefte bepaald dat er de komende tien jaar 430 woningen gebouwd moeten worden. Ze realiseren verschillende woningen, waarvan 30% sociale huurwoningen, voor verschillende doelgroepen. En ze houden rekening met de modernste kwaliteitseisen.

De gemeente heeft een strategisch overzicht van woningbouwlocaties gemaakt, met een planning tot 2030. De ruimte om te bouwen is beperkt. Daarom gaan ze niet alleen bouwen op plaatsen tussen de huidige woningen. Ook willen ze bouwen buiten de bebouwde kom, op plaatsen die nu nog bestemd zijn voor landbouw. Alleen zo kan de gemeente voldoende woningen realiseren.

430 woningen in 2030

Hoe gaat de gemeente dit aantal halen? Op dit moment bevat het strategisch overzicht twaalf inbreidingslocaties in Montfoort en vier in Linschoten. Maar de gemeente haalt de opgave niet door alleen in de kernen van Montfoort en Linschoten te bouwen. Het is cruciaal om ook naar uitbreidingslocaties te kijken. Er zijn vier kansrijke uitbreidingslocaties. Hierover zijn ze in gesprek met de provincie, die hiervoor haar goedkeuring moet geven. In totaal zijn nu ruim meer woningen gepland dan de 430 woningen. Dat doet de gemeente zodat ze, zelfs als er iets tegenvalt, de opgave van 430 woningen in 2030 nog steeds halen

Woningen voor verschillende doelgroepen

Bij de planning van woningen houdt de gemeente zoveel mogelijk rekening met de behoefte die er is voor verschillende doelgroepen. Voor zowel jong als oud als gezinnen en alles daartussen in. Voor verschillende inkomens. Voor mensen die zorg nodig hebben, in meer of mindere mate. Voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen. Voor mensen met een handicap. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen die de gemeente ook bij hun inwoners herkennen.

Woningen die bijdragen aan een goed leefklimaat

De gemeente wil dat de nieuwe woningen die ze gaan bouwen bijdragen aan een goed leefklimaat. Ze bekijken hoe men ze energiezuinig kan maken: zonder gasaansluiting of met zonnepanelen. Ook kijken verder, naar een omgeving die op het veranderende klimaat is voorbereid. En naar een omgeving die uitnodigt voor een wandeling en contact met elkaar. Tenslotte wil de gemeente dat de nieuwe woningen en hun omgeving passen bij de kwaliteiten van de directe bestaande leefomgeving.

Aan de slag

Van een idee tot de oplevering kost vaak vier tot tien jaar. Dit is afhankelijk van het plan, maar ook of het gesteund wordt door de samenleving of op veel bezwaar kan rekenen. Sommige projecten lopen al. Voor sommige kansrijke locaties gaat de gemeente plannen maken. De plannen die zij nu ontwikkelen, zullen dus in de komende jaren uitgevoerd worden. Het voorwerk hiervoor is gedaan, in de vorm van een woonvisie, strategisch overzicht woningbouwlocaties en onderzoek naar de opgave voor wonen en zorg. Daarbij is een planning voor tien jaar gemaakt, waarbij er rekening gehouden wordt met mogelijke tegenslagen. Na dit voorwerk, kan dus gestaag doorgebouwd worden in Montfoort en Linschoten.

Wethouder Ten Hagen (ruimtelijke ordening): "U ziet dat voor de toekomst van gemeente Montfoort veel nodig is. Vanaf een visie op wonen wordt een lang pad afgelegd. Er is onderzoek geweest naar mogelijke uitbreidingslocaties met een goede onderbouwing en als provincie en regio hierin meegaan bent u samen met ons aan zet. Het is een lange weg, maar stap voor stap komen nieuwe woningen dichterbij."

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 16 minuten geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 14 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 21 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort gisteren
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00