Op een rijtje

De Donkere Gaard en de Kromme Haven danken hun schoonheid mede aan de prachtige bomen. De 32 volgroeide en gezonde linden zijn ruim 40 jaar geleden geplant na de vernieuwing van de kademuren. Voor de soort is indertijd bewust gekozen omdat de bomen toekunnen met een kleine groeiplek en hun wortelstelsel de bestrating en de kademuren met rust laten. Dat maakt de Hollandse linde tot een geliefde straatboom.

Grote bomen in de stad zijn niet alleen mooi, ze zijn ook onmisbaar voor de leefbaarheid, als broedplaats voor vogels en insecten, producent van zuurstof, stofzuiger en verkoeler bij warm weer, enz. Van genieten en koesteren dus, zou men denken.

Zo niet het Oudewaterse college van B&W onder aanvoering van wethouder Walther Kok. De wethouder, onder andere bekend van de miniatuur geveltuintjes, de pierige knotwilgen in de Havenstraat en de nooit geplante schaduwbomen voor koeien, wil de 32 prachtige bomen rooien en er 21 jonge boompjes voor terug planten om 1 (!) extra parkeerplaats te kunnen aanleggen.

Het onzalige voorstel is onderdeel van het beruchte miljoenen kostende Masterplan dat de wethouder koste wat het kost wil uitvoeren. Hoofddoel van het plan? Een groene, verkeersluwe binnenstad. Minder bomen dus en meer parkeerplaatsen...

Geen zinnig mens wil dat de bomen verdwijnen. Gelukkig staan ze op de lijst van beschermde bomen die opgenomen is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waardoor ze wettelijk beschermd zijn.

Maar daar laat wethouder Kok zich niet door weerhouden. In het voorstel aan de raad rechtvaardigt hij de voorgenomen kaalslag als, ik citeer: ‘kans om een structuur neer te zetten die op langere termijn een meerwaarde oplevert’. In gewoon Nederlands: boompje groot, plantertje dood.

Eerder liet de dolende wethouder weten dat de plaatsing van de bomen op de beschermde lijst geen betrekking heeft op het beschermen van de afzonderlijke bomen, maar op het in stand houden van de rij. Over grootte, leeftijd en aantal zou de bescherming niet gaan. Een boom is een boom, twee bomen een rij, nietwaar?

Dit soort logica is typerend voor ontspoorde bestuurders die menen altijd gelijk te hebben, naar niemand luisteren en rücksichtslos hun zin doordrijven.

Gelukkig weten mensen die ze wel op een rijtje hebben wel beter!

Wim Knol

Meer berichten