Gerwin Kamps, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Groen Wonen Vlist vanaf 1 juni 2021
Gerwin Kamps, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Groen Wonen Vlist vanaf 1 juni 2021

Sociale huisvesting in Haastrecht, Stolwijk & Vlist

Algemeen

Interview met Gerwin Kamps, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Groen Wonen Vlist vanaf 1 juni 2021

Vooruitstrevend en proactief denken, dat is de uitdaging

Met ruim 1.000 woningen is Groen Wonen Vlist een kleine plattelandscorporatie die dicht bij haar bewoners staat. Zij willen betaalbare huurwoningen met een goede kwaliteit, voor mensen met een laag inkomen, voor jong, oud en gezinnen. Gerwin vindt dat we in Nederland trots mogen zijn op de manier waarop wij invulling geven aan de sociale huisvesting. “Een dak boven je hoofd is een mensenrecht.”

Hij is goed bekend in de Krimpenerwaard. Zijn moeder is geboren en getogen in Haastrecht en zelf is hij in Montfoort opgegroeid. Lokaal betrokken zijn, dicht bij de mensen staan en met persoonlijke aandacht, dit streeft hij na in zijn nieuwe rol als directeur-bestuurder. Aan kennis en ervaring ontbreekt het niet, hij is bij diverse woningcorporaties werkzaam geweest. In zijn portefeuille: Stolwijk (550), Haastrecht (450) en in Vlist (60) sociale huurwoningen. Groen Wonen Vlist is onderdeel van de Federatie van woningcorporaties in de Krimpenerwaard, met QuaWonen in Bergambacht, Mozaïek wonen in Gouda en Beter Wonen in Ammerstol.

Gerwin heeft het eerste half jaar veel tijd besteed aan het kennismaken met de bewoners en de maatschappelijke organisaties waar Groen Wonen Vlist mee samenwerkt. “Er zijn gesprekken geweest met verschillende partijen om input te verzamelen voor het opstellen van een nieuw koersplan voor de periode 2023-2026. Hierover zal komend jaar met alle betrokkenen nader worden gesproken om te zien wat nodig is de komende jaren.”

  1. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Na deze verkiezingen wil Groen Wonen Vlist graag met de nieuwe wethouder werken aan een nieuwe woonvisie en prestatieafspraken maken voor de Krimpenerwaard. “Uitdagingen op het gebied van wonen zijn landelijk, maar zeker ook in onze regio waar te nemen:
  2. - Tekort aantal beschikbare woningen (gemiddeld meer dan honderd reacties op een vrijgekomen sociale huurwoning)
  3. - Betaalbaarheid komt in het geding, mede door hoge energieprijzen
  4. - Doorstroom(on)mogelijkheden
  5. - Tekort aan starterswoningen
  6. - Beschikbare woningen voor statushouders
  7. - Duurzaamheidsvereisten.”

Beschikbare woningen en woningzoekenden

In 2021 waren er 73 huuropzeggingen bij Groen Wonen Vlist (een deel van deze opzeggingen zijn te slopen woningen). Zestig van deze woningen zijn weer opnieuw verhuurd.

“Verdeling op grond van inschrijfduur is een eerlijke verdeelmethode. Wie het langs ingeschreven staat, krijgt als eerste een woning toegewezen. Per 1 januari 2021 is kernbinding aan het beleid toegevoegd. Het streven is om 25% van de woningen met voorrang te verhuren aan bewoners met binding met de dorpskern.”

De federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard is daarom een campagne gestart die inwoners oproept om zich in te schrijven als woningzoekende ‘Wees slim, schrijf je in!’.

Brandy van Gerven, organisator van deze campagne en communicatieadviseur beschrijft: “In november en december 2021 was er een duidelijke piek te zien bij het aantal inschrijvingen. Het aantal actief woningzoekenden is de afgelopen jaren fors toegenomen. Per woning reageren veel meer mensen dan tot een paar jaar geleden. Een van de redenen hiervoor kan zijn dat koopwoningen veel duurder en schaarser geworden zijn. Huurders blijven langer in een huurhuis wonen, het beleid is om langer zelfstandig te blijven wonen en we leven met een oververhitting op de koopmarkt. Het aanbod van beschikbare huurwoningen is dan ook minder dan een aantal jaren gelden.

Kansen om meer beschikbare huurwoningen te creëren kunnen liggen bij modulair bouwen en tijdelijke huisvesting, bijvoorbeeld tiny houses voor de jongeren.”

Seniorenwoningen en Statushouders

In Stolwijk worden twee senioren woonprojecten ontwikkeld: ‘Herontwikkeling Hoflaan’ en ‘Herontwikkeling Rembrandtlaan en Frans Halsstraat’.
Drie van de zestig beschikbare woningen zijn toegewezen aan statushouders bij GWV.

“Dit is 5% van de totaal vrijgekomen huurwoningen. Vluchtelingenwerk geeft aan welke statushouders gekoppeld zijn aan onze gemeente en vraagt alle corporaties in de Krimpenerwaard om geschikte woningen. In 2021 bestond de taakstelling uit 78 personen voor de Krimpenerwaard - daarvan zijn veertien personen in de drie (door de corporatie aangeboden) woningen gehuisvest.”

Actieve en proactieve woningcoöperatie

De doelstelling voor 2030: het gemiddelde van het totale bezit van Groen Wonen Vlist naar energielabel A brengen. “In april 2022 worden de sociale huurwoningen in wijk Stein (Esdoornstraat en omgeving) verduurzaamd en voorzien van zonnepanelen. In 2050 zijn alle huizen energieneutraal, dat is het plan.”

Groen Wonen Vlist bestaat dit jaar 75 jaar! “Dat zal niet ongemerkt voorbijgaan. De plannen zijn in de maak, zodra er meer bekend is hoort u hier meer over.”

Van een wat beherende woningcorporatie wil Gerwin een vooruitdenkende en proactieve organisatie maken. “Vernieuwen, de integrale benadering (met elkaar) met de nadruk op samenwerking opzoeken. Denk bijvoorbeeld aan dorpsraden, om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Bewoners, de gemeente, maatschappelijke organisaties, verenigingen, ondernemers met elkaar om de tafel. Wat zijn de behoeften en wensen van de bewoners in de dorpen en wijken en hoe kunnen de organisaties hierbij ondersteunen.”

Op het gebied van (sociale) huisvesting zijn genoeg uitdagingen. Gerwin heeft zin om dit op te pakken en blijvend te vernieuwen om de uitdagingen die er zeker liggen aan te gaan. “Met elkaar en voor elkaar, daar gaat de focus op liggen in Haastrecht, Stolwijk en Vlist!”

Hester van der Vlist

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00