Afbeelding
Siem van der Burg

Rumoer om terrassen in Linschoten

Algemeen

Linschoten is in rep en roer vanwege het gebrek aan een terras in Linschoten. Boze Linschotenaren reageren met name op het ontbreken van een terras bij Dorpshuis De Vaart. Ilse Menting gaf de pijp aan Maarten. Wat nu?

Open brief

In een open brief aan de burgemeester schrijft een Linschotenaar onder andere: 'De Vaart in Linschoten, DICHT, op geen enkel plekje kan men meer op een terras zitten. Linschoten wordt stil! Het zal best nog wel een tijdje duren voordat men daar gaat bouwen. Gooi tot die tijd De Vaart nog open en gun de bewoners van Linschoten hun terras en De Vaart! Kom op en neem een besluit in het belang van de Linschotenaren en hou het terras zeker in 2021 open. Zeker in deze tijd van Corona zijn onderlinge contacten belangrijk. En waar kan dat nu beter dan onder het genot van een hapje en een drankje. Ik weet uit betrouwbare bron dat er gegadigden zijn. Ik hoop op uw begrip en uw medewerking in dezen!'

Geen beleid om Dorpshuis De Vaart en het terras te sluiten

De wethouders Van Wiggen (met vastgoed in de portefeuille) en Ten Hagen (ruimtelijke ordening) benadrukken in een vraaggesprek dat het geenszins de bedoeling is geweest om Ilse Menting 'weg te pesten' of Dorpshuis De Vaart vroegtijdig te sluiten. Ilse Menting had een tijdelijke vergunning die was verlengd tot aan het moment dat De Vaart zou worden heringericht. Er waren klachten van omwonenden over geluidsoverlast waarop de gemeente moest reageren, maar er is nooit sprake van geweest dat Dorpshuis De Vaart daarom zou moeten sluiten. En er is gedoe geweest rond een ventilatiesysteem dat defect was en moest worden gerepareerd, waarvoor in eerste instantie geen geld was.

Financiële situatie van de gemeente bepalend voor aanpak

De financiële situatie van de gemeente Montfoort-Linschoten speelt een belangrijke rol bij de herontwikkelingsaanpak van De Vaart. "Bij het maken van plannen is gezocht naar een manier om de herontwikkeling kostenneutraal te laten plaatsvinden", zegt wethouder Ten Hagen. "Sinds de gemeente onder toezicht staat van de provincie (vanwege begrotingstekorten) is dit nog belangrijker geworden. Alleen verbouwen van De Vaart is geen optie. Dat gaat alleen maar geld kosten, en dat geld is er dus niet. De oplossing vonden we in het combineren van sociale woningbouw en de dorpshuis-functie. Er is een participatiegroep in het leven geroepen om mee te denken over de plannen".

Stand van zaken

"Uit de bijeenkomsten is nog geen definitief plan gekomen of volledige consensus bereikt, maar het laatste product dat er ligt biedt voldoende aanknopingspunten om tot een definitief plan te komen", vervolgt wethouder Ten Hagen. "Voor het sociale-woningbouwdeel werken we de plannen nu verder uit met de woningcorporatie Groenwest en voor de dorpshuisfuncties zijn we met SBML en de stichting Libel in gesprek".

"Het is de bedoeling dat deze uitwerking binnen een maand gaat plaatsvinden", vullen projectleider Reinier de Graauw en wethouder Van Wiggen aan. "Dan kan het plan naar het college van B&W. Op 5 juli 2021 brengen we het dan in de raad. Die willen wij erbij betrekken vanwege de impact die de plannen hebben.”

Geen kroeg in de nieuwe Vaart

De plannen voor de herinrichting van De Vaart bevatten een buurthuisfunctie met ondersteunende horeca. Na het sporten of na andere bijeenkomsten kan er wat gedronken worden. Er is geen ruimte voorzien voor een echte kroeg met terras. "Maar als er een ondernemer komt die er een kroeg en/of terras wil beginnen, dan zullen we kijken wat we kunnen doen. Dan moet er een aanvraag worden ingediend en doorlopen we de aanvraag- en goedkeuringsprocedure die daarvoor staat. Een eventuele kroeg met of zonder terras moet voldoen aan omgevings- en veiligheidseisen en er zal dan wel huur moeten worden betaald", zegt Ten Hagen. "Gratis zoals het tot nu toe ging bij het Dorpshuis De Vaart kan niet in de toekomst. Want de kosten moeten gedekt worden. Tot nu toe heeft nog geen enkele ondernemer zich daarvoor gemeld".

Blijft er in de tussentijd een Dorpshuis met terras?

"Als we de plannen op 5 juli in de raad brengen zullen we ook een voorstel doen voor de tussenliggende periode", vervolgt Ten Hagen. "Er hebben zich mensen gemeld die door willen. Met hen hebben we gesproken over het andere karakter en eventueel over een andere locatie, maar dat heeft niet tot resultaat geleid".

We wachten af of er nog andere aanvragen voor een tijdelijke vergunning worden ingediend". Ten Hagen benadrukt ook nog, dat het niet zo is dat er in Linschoten geen terras is. Het Wapen van Linschoten heeft een terras dat van woensdag tot en met zondag open is.

Er is geen vertrouwen in een snelle heropening

Op vrijdagmiddag 14 mei was het terras van Dorpshuis De Vaart vol met Linschotenaren. Ze bezetten het terras met eigen stoelen, drankjes, hapjes en muziek. Met hun actie willen ze druk zetten op de gemeente om het Dorpshuis De Vaart en het terras snel te heropenen. Uit de reacties viel echter op te maken dat het vertrouwen in een snelle heropening erg laag is. Niemand gelooft in de goede intenties van de gemeente. "Ze willen er gewoon vanaf. In Montfoort kan alles en hier kan er niets", zegt initiatiefnemer Boy Derksen. "Er zijn best kandidaten om Dorpshuis De Vaart weer te heropenen en open te houden tot aan de sloop. De gemeente stelt echter onrealistische eisen en vraagt een huursom die niet op te brengen is."

Geen vertrouwen in de herontwikkelingsplannen

Ook leden van de participatiegroep die tijdens de terras-actie aanwezig waren uitten hun twijfels over de goede intenties van de gemeente. "In alle varianten van de plannen die zijn gemaakt, is er geen ruimte voor een sociaal- maatschappelijke functie in het toekomstige nieuwe De Vaart. En die willen we nu juist graag terugzien. We willen een plek waar we bijeen kunnen komen, kunnen biljarten, kaarten, enzovoorts. De gemeente roept dat het terras van het Wapen van Linschoten een alternatief is en dat de Brede Vaart beschikbaar is. Beide gelegenheden hebben die sociaal-maatschappeijke functie niet. Dat is geen ontmoetingsplek zoals Dorpshuis De Vaart met haar terras wel is". Ook de stelling van de gemeente, dat ondernemers een aanvraag kunnen doen voor het starten van een commerciële kroeg, wordt weggehoond. In de plannen zoals die nu voorliggen is daar gewoon geen plaats voor." Alternatieve vestigingsplekken kent men in Linschoten niet. "Als er geen Dorpshuis of kroeg komt zullen liefhebbers hun heil wel zoeken in de kantine van de voetbal- en tennisvereniging. De gemeente wil alleen maar de sociale woningbouw doordrukken om te voldoen aan de wensen van de provincie Utrecht. Daarmee wordt landelijke politiek ondersteund. De kans dat Linschotenaren daarvan kunnen genieten is beperkt. Er zullen volgens ons overwegend statushouders uit de regio in terechtkomen. Uiteindelijk komt de sociale woningbouw dus niet ten goede van Linschotenaren en zitten we ook nog eens zonder Dorpshuis.

We hopen dat de herontwikkelingsplannen door de gemeenteraad worden afgekeurd, dat er alternatieve plannen worden ontwikkeld door partijen die in Linschoten wel een ontmoetingsplek willen behouden en dat Dorpshuis De Vaart met terras voorlopig weer open kan onder redelijke condities".

Siem van der Burg

Afbeelding
Taizéviering in Haasrecht 1 uur geleden
Afbeelding
Kostschool in Oudewater van binnenuit 15 uur geleden
Afbeelding
Muziekduo Katakat treedt op in de soos 22 uur geleden
Afbeelding
Psalmzangavond met bovenstem in Montfoort 23 feb, 09:00
Het natuurgebied Bilwijk is niet langer toegankelijk voor honden.
Honden niet meer toegestaan in natuurgebied Bilwijk 22 feb, 19:00
Afbeelding
Benschopse vrouwen samen op weg naar Pasen 22 feb, 17:00
Afbeelding
Alle kinderen in Montfoort een zwemdiploma 22 feb, 12:00
Daphne van Kooten.
Debuut en vijfmaal goud bij Nederlandse Kampioenschappen 22 feb, 09:00