Alle volwassenen in Utrecht staan in het Donorregister

Iedere inwoner van de provincie Utrecht vanaf 18 jaar staat nu ingeschreven in het landelijk donorregister. 77,5% heeft zelf zijn wensen in het donorregister ingevuld, maar 22,5% deed dat (nog) niet. Achter de naam van deze mensen staat nu dat zij geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie. Zij hebben een brief ontvangen waar dat in staat.

37% van de mensen in de provincie Utrecht heeft ingevuld donor te willen zijn en 30% wil dat niet. 9,5% van de mensen laat de keuze in voorkomend geval over aan partner of familie, en 1,4% van de mensen laat de keuze over aan één met name genoemde vertrouwenspersoon.

Maar 22,5% heeft zijn of haar keuze nog niet laten weten, en dan bepaalt de wet dat hij of zij geacht wordt geen bezwaar te hebben. Dit betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan.

Mocht u de vraag of u donor wilt zijn voorbij hebben laten gaan, weet dan dat het altijd mogelijk is uw keuze alsnog in te vullen of te wijzigen op www.donorregister.nl

Voor sommige mensen is het lastig om na te denken over de dood. Toch is het belangrijk dit wel te doen en hierover te praten met familie, huisarts of geestelijke. Want bespreken en invullen van een eigen keuze in het donorregister geeft nabestaanden duidelijkheid op het moment dat er weinig tijd om na te denken meer is.

Meer berichten