Het bestuur van het IKO met v.l.n.r.: Hans Lippe, Riet Sangers, Arnold Klever en Thea Bos. Achter Martin Weerstand (li) en Jan Paul Eijkelenboom. Louis Oosterom ontbreekt op de foto.
Het bestuur van het IKO met v.l.n.r.: Hans Lippe, Riet Sangers, Arnold Klever en Thea Bos. Achter Martin Weerstand (li) en Jan Paul Eijkelenboom. Louis Oosterom ontbreekt op de foto. Margreet Nagtegaal

Woensdagavond gebed weer van start

Algemeen

Al sinds jaar en dag wordt er wekelijks op woensdagavond in de Oud Katholieke Kerk aan de Leeuweringerstraat een korte gebedsdienst gehouden. Deze gebedsdiensten worden georganiseerd door het Inter Kerkelijk Overleg, het IKO, een werkgroep vanuit alle kerken in Oudewater. Vanwege de huidige versoepelingen is het nu weer mogelijk om deze gebedsdiensten te organiseren en bij te wonen. Een korte dienst die wisselend vanuit de diverse kerken wordt voorbereid.

Elke woensdagavond zit er een klein groepje gelovigen vanuit alle kerken in het mooie kleine Oud Katholieke kerkje. Ze komen samen om er te bidden, te luisteren naar een korte overdenking, te zingen en elkaar te ontmoeten. Het IKO startte al 25 jaar geleden met een werkgroep die het contact bevordert tussen de leden van verschillende kerken en met de samenleving. Eén van de activiteiten is de woensdagavond gebedsdienst. Arnold Klever, bestuurslid, is blij dat het na de laatste lockdown weer opgestart kan worden. “Ik ben er eigenlijk altijd, en vind het een heerlijk rustpunt midden in de week. Het is zo bijzonder om hier samen te komen met gelovigen uit andere kerken.” Het is niet toevallig dat deze samenkomsten in het Oud Katholieke kerkje plaatsvinden. Voor de Oud Katholiek Kerk is de oecumene een belangrijk aandachtspunt in hun geloofsbeleving. Arnold geniet er ook erg van. “Het is het delen van ons gemeengoed in het geloof. Ik noem het wel eens snoepen van andere denkrichtingen. Hier delen we ons geloof en waarderen ook de ander met soms andere waarden. Er is heus wel eens een discussie hoor, dat mag, maar we bestrijden elkaar niet.” Het IKO organiseert ook activiteiten in de nationale week van gebed, een Pinksterviering en een kerstviering en zangdiensten in verzorgingshuis De Wulverhorst. Ze moedigen gelovigen aan om eens een dienst van een ander kerkgenootschap bij te wonen. Kijk eens over de kerkmuren heen.

Jubileumjaar 25-jarig bestaan

Vorig jaar had een bijzonder jaar moeten worden voor het IKO. Ze vierden hun 25-jarig bestaan. Maar helaas kon de viering van dit jubileum niet doorgaan.

Ook de oecumenische dienst die jaarlijks in januari wordt gehouden in de Ontmoetingskerk, gaat deze maand nog niet door. Het bestuur van het IKO heeft inmiddels besloten om het later in het jaar te plannen, als dat tenminste mogelijk is. In deze oecumenische dienst gaan alle pastores uit alle kerken gezamenlijk voor. Het bestuur bestaat uit Martin Weerstand (voorzitter) uit de PGO, Arnold Klever (penningmeester) en Riet Sangers uit de RKK, Hans Lippe (secretaris) uit de OKK, Jan Paul Eijkelenboom en Louis Oosterom uit de Hervormde Gemeente. Thea Bos van de Ambassade van Gods Koninkrijk. Bijbelgenootschap Dabar is wel aangesloten bij het IKO, maar heeft geen bestuurslid. Alle kerken doen dus mee.

In het woensdagavond gebed zijn het ook vaak leden van alle kerkgenootschappen, leken, die de dienst voorbereiden en voorgaan. Elke dienst kan anders zijn en een andere ‘kleur’ hebben. Het is een korte laagdrempelige dienst van een half uur, van 19.15 tot 19.45 uur, en men kan daarna makkelijk andere afspraken nog plannen. Het is elke week volgens een rooster dat te vinden is op interkerkelijkkontaktoudewater.blogspot.com.

Iedereen is welkom in deze diensten. Een mooie gelegenheid om gelovigen uit andere kerken te ontmoeten en de saamhorigheid te ervaren. Komt u ook?
Nog even voor de duidelijkheid, er moet in de kerkruimte een mondkapje worden gedragen en de 1,5 m. blijft gehandhaafd.

Margreet Nagtegaal

Afbeelding
Stapje voor stapje breidt het damesvoetbal bij FC Oudewater uit 11 uur geleden
Afbeelding
'Montfoort Wandelt' door... 12 uur geleden
Afbeelding
Opbrengst collecte KWF 13 uur geleden
Afbeelding
Sluitende begroting voor de gemeente Krimpenerwaard 20 uur geleden
Afbeelding
VLAS, nieuw ouderinitiatief voor kinderen met zorg 30 sep., 19:00
Afbeelding
Week tegen eenzaamheid in de Krimpenerwaard 30 sep., 14:00
Afbeelding
Woonwagen- en standplaatsenbeleid 30 sep., 12:00
Afbeelding
Lijst van gevonden en vermiste dieren 30 sep., 10:00