Omgevingsvisie

Het tweede zware punt op de agenda van afgelopen donderdag was het vaststellen van de omgevingsvisie. Daar is bijna twee jaar aan gewerkt en het opstellen van die visie is een landelijke verplichting. Het is, na twee jaar voorbereiding, een lijvig document geworden van meer dan honderd pagina’s. Er zijn al vele vragen over beantwoord en vele pogingen tot inspraak van inwoners te bevorderen. Er waren maar liefst negen amendementen en drie moties ingediend op de visie.

Na een lange discussie werden de amendementen en moties in stemming gebracht.

Een amendement van de coalitie om de formulering eruit te halen dat het veenweidegebied in 2050 CO2 neutraal moet zijn (wordt onhaalbaar geacht, mogelijk moet elders worden gecompenseerd) werd unaniem aangenomen. Een amendement van CDA en PO om nog niet nu al te gaan zoeken naar mogelijke uitbreiding van bedrijventerreinen terwijl Tappersheul III nog moet beginnen, werd met de stemmen van de coalitie tegen verworpen. Een amendement van VVD en CU/SGP (wel beginnen en niet pas vanaf 2025, er is minimaal zes hectare nodig) werd unaniem aangenomen.

Een amendement van PO om een zoeklocatie voor nieuw bedrijventerrein ten noorden van de spoorlijn in Papekop te schrappen werd, met de stemmen van de coalitie tegen, verworpen. Een amendement om de zoeklocatie voor nieuw industrieterrein ten noorden van Tappersheul te schrappen haalde het met dezelfde stemverhouding ook niet.

Een voorstel om de visie te amenderen voor een het opnemen van een wijk met ‘waterwoningen’ van de coalitie werd met alleen de stemmen van PO tegen aangenomen. PO wilde er wel mogelijk positief naar kijken, maar vond de plannen nog te vaag.

Een door vier partijen ingediend amendement om kleinschalig, innovatief wonen mogelijk te maken in het buitengebied werd eveneens unaniem aangenomen.

Amendement 8 en 9 werden in elkaar geschoven. De een was ingediend door de Onafhankelijken, de ander door CDA en PO. Beiden gingen over een groter zoekgebied rond Hekendorp dan alleen het aangegeven gebied en werd unaniem aangenomen.

De omgevingsvisie werd vastgesteld (ook unaniem) en ook de beide moties haalden unaniem de eindstreep. De eerste motie bepleitte om direct door de gaan met een herziening en de tweede om bij uitbreiding van bedrijventerreinen toch vooral vooraf de behoefte te onderbouwen.

Aangezien het toen al ver na middernacht was, werd de rest van de vergadering verschoven naar gisteravond.

Trudie Scherpenzeel

Meer berichten