<p pstyle="BODY">Peter Versloot (L) en Gerard Rozendal (R) met op de achtergrond het bedreigde brugwachtershuisje.</p>

Peter Versloot (L) en Gerard Rozendal (R) met op de achtergrond het bedreigde brugwachtershuisje.

(Siem van der Burg)

Stichting Hugo Kotestein, misschien wel meer nodig dan ooit

Velen zullen de Stichting Hugo Kotestein (SHK) kennen. Zeker diegenen die geïnteresseerd zijn in het behoud van het historisch erfgoed in het 'Hart van het Groene Hart'. De stichting is zeer actief in de regio. Dat blijkt wel uit het recent uitgebrachte jaarverslag over 2020.

"We blijken meer dan ooit nodig te zijn", zegt Peter Versloot. Hij is lid van de werkgroep van de stichting in Montfoort-Linschoten (Hugo Kotestein is opgedeeld in werkgroepen per stad of dorp waar ze actief zijn). "Het jaarverslag 2020 hebben we recent uitgebracht", vult mede-lid van de werkgroep, Gerard Rozendal, aan. "Daarin kan je lezen dat we het vorig jaar best wel druk hadden met onze missie; het beschermen en handhaven van cultuurhistorische gebouwen en elementen".

"In Montfoort zijn we actief geweest om te voorkomen dat er een gat in de net gerestaureerde stadsmuur zou worden gemaakt en hebben we de verdwenen archeologische resten van de stadsmuur en waltoren aanhangig gemaakt. Ook waren we actief om de energietuin in Mastwijk op een verantwoorde manier in te passen in het historische landschap en hebben we een stevige bijdrage geleverd aan de cultuurhistorische waardenkaart van Montfoort en Linschoten, waarop iedereen kan zien welke objecten cultuurhistorisch waardevol zijn ".

"Op dit moment hebben we ook al weer genoeg uitdagingen op ons bord liggen. Zo zijn we druk om te voorkomen dat de plannen van de Hervormde kerk in Linschoten historisch erfgoed doen verdwijnen, zijn we in touw om de vier cultuurhistorische tuinen die we in onze gemeente hebben te beschermen en doen we er alles aan om het brugwachtershuisje in Montfoort op de huidige plek te behouden. Rijkswaterstaat is eigenaar van het huisje dat geen functie meer heeft en wil er vanaf. Wij willen graag dat RWS het huisje overdoet aan de gemeente en geld meegeeft om het op te knappen. Dat moet ongeveer zeventienduizend euro kosten. Afbreken en op een andere plek terugbouwen gaat waarschijnlijk veel meer kosten. Het brugwachtershuisje op deze plek is beeldbepalend en een toeristische bezienswaardigheid. Het hoort bij het plaatje van de brug, de stadspoort en het Oude Stadhuis.

Peter vervolgt: "Dat knokken voor het behoud van cultureel erfgoed doen we met een team waarin iedereen unieke expertise heeft. Een mix van mensen met kennis van bijvoorbeeld projectontwikkeling, geschiedenis, architectuur, monumentale bomen en regelgeving. De meeste mensen in Montfoort die ons werk kennen, waarderen wat we doen. Ook de gemeente weet ons op waarde te schatten en waardeert onze expertise. Elke twee maanden hebben we overleg met twee wethouders om actualiteiten en projecten te bespreken. Als we vroegtijdig op de hoogte gesteld worden dan helpen we om na te denken over oplossingen, daar waar het behoud van cultureel erfgoed in de weg zit van plannen en projecten. De ervaring leert dat we er vaak wel uitkomen. Het wordt pas lastig als we optreden in situaties waar erfgoed wordt bedreigd en onze inbreng gemeden wordt. Dan trekken we aan de bel en escaleren naar de gemeente. Wij zijn juridisch een zogenaamde 'belanghebbende' partij en kunnen dat dus doen. Individuele burgers zijn in veel gevallen geen direct belanghebbende en kunnen dat niet. De meesten accepteren ons, maar bij diegenen wiens plannen we dwarsbomen maken we ons natuurlijk niet altijd geliefd. Wij zijn dan de luis in de pels en voeren de druk op via de gemeente en soms door de pers op te zoeken".

"Recent bleek dat bijvoorbeeld uit een reactie die wij ontvingen op een artikel in De IJsselbode over één van de vier cultuurhistorische tuinen, die volgens SHK wordt aangetast. De briefschrijvers reageerden dat ze de handelswijze van de Stichting Hugo Kotestein in dit geval niet juist vinden. Zij schreven naar De IJsselbode: "Naar onze mening is de tuin in de Vrouwenhuisstraat al jaren verwaarloosd en in slechte staat. Er werd geen onderhoud gepleegd, gras tot een meter hoog, bomen niet gesnoeid, veel wilde vlieren. De tuin is recent gekocht door nieuwe eigenaren met als doelstelling er weer een prachtige tuin van te maken, met veel groen, mooie bomen, bloemen en planten. Het is jammer dat Stichting Hugo Kotestein nu onrust zaait en melding maakt bij de Gemeente. Wij hadden het netter gevonden als de Stichting eerst contact had opgenomen met de eigenaren om zich te laten informeren over de plannen die zij met de tuin hebben. Dan was het voor hen veel duidelijk geworden."

Peter Versloot reageert hierop: " Wij gaan in dit soort situaties niet in discussie, maar richten ons tot de gemeente als handhaver van het bestemmingplan en verzoeken de gemeente te bekijken of de werkzaamheden daarmee in overeenstemming zijn. Om de druk op te voeren zoeken we de pers op. SHK vraagt aandacht voor het behoud van de bijzondere plekken in het oude centrum. SHK gelooft dat de nieuwe eigenaren er zeker mooie tuinen willen aanleggen, maar wijst er op dat het karakter van de 'Tuin CW' moet worden behouden. Het lijkt erop dat de nieuwe eigenaren niet wisten wat de bestemming 'Tuin CW' inhoudt. En dat is jammer. Deze tuin is op de cultuurhistorische waardenkaart zelfs met een hoge waarde aangemerkt. Dat houdt in dat de tuin het predicaat 'gemeentelijk monument' verdient. SHK roept in dit geval de gemeente op snel met de eigenaren om tafel te gaan om te zorgen dat de tuin als een waardige Tuin met cultuurhistorische waarden wordt ingericht. Als er een vergunning moeten worden aangevraagd, dan moet dat via de reguliere weg gebeuren."

"Wij blijven op de barricaden staan voor het behoud van cultuurhistorische waarden in onze mooie steden. Bij voorkeur in samenwerking met betrokkenen, maar als het nodig is en we worden niet betrokken, dan mijden we de confrontatie niet. Wij doen graag nogmaals de oproep om SHK vroegtijdig bij plannen met cultuur historisch erfgoed te betrekken. Maak gebruik van onze expertise. Zo maken we met elkaar en voor elkaar Montfoort mooier".

Meer informatie over de Stichting Hugo Kotestein is te vinden op www.hugokotestein.nl.
De cultuurhistorische waardenkaart van Montfoort Linschoten staat op https://kaartserver.nl/montfoort/chwk
Contact met de Stichting is mogelijk via mail info@hugokotestein.nl en telefonisch via 0348-482582.

Siem van der Burg

Meer berichten