Het college wil een nieuw duurzaam gemeentekantoor
<p pstyle="BODY">Het Stadhuis in Schoonhoven krijgt een andere functie.</p>

Het Stadhuis in Schoonhoven krijgt een andere functie.

(pr)

Het college wil een nieuw duurzaam gemeentekantoor

Het college van B en W van de gemeente Krimpenerwaard wil een nieuw duurzaam gemeentekantoor om volledige te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen, ook die van na 2030. De kosten van nieuwbouw zijn in vergelijking met andere oplossingen die zijn onderzocht, het laagst. Zelfs lager dan de huidige huisvestingskosten. Ook is zij van mening dat een gemeentekantoor op één centrale locatie in de Krimpenerwaard ook de dienstverlening aan de inwoners ten goede komt. Inwoners weten de gemeente beter te vinden en doordat alle diensten bij elkaar in één gebouw zitten kan er efficiënter worden gewerkt en de dienstverlening verder geoptimaliseerd.

Uit onderzoeken die het college heeft laten uitvoeren blijkt dat één centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt om als gemeente klaar te zijn voor de toekomst. Het bouwen van een gemeentekantoor scoort het best op aspecten als duurzaamheid, dienstverlening aan de inwoners, de huisvesting van de eigen organisatie en is ook in financieel opzicht de gunstigste keuze.

Huidige kantoorgebouwen

De huidige vier gemeentelijke kantoorgebouwen in Bergambacht, Schoonhoven, Stolwijk en Lekkerkerk voldoen niet aan de doelstellingen van duurzaamheid die de raad in het coalitieakkoord heeft afgesproken. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om aan de duurzaamheidseisen en de klimaateisen te kunnen voldoen. Die gaan veel geld kosten. Daarom heeft het college laten onderzoeken wat de meest gewenste oplossing is voor de toekomstige huisvesting van de kantoor- en vergaderfunctie van de gemeente. Uit de onderzoeken blijkt dat een centrale huisvesting op een nieuwe locatie de meeste kansen biedt.

De huidige locaties in de vier kernen die dan beschikbaar komen bieden mooie kansen voor (sociale) woningbouw in de centra.

Definitief voorstel

De ondernemingsraad is inmiddels gevraagd hierover een advies uit te brengen. Het college wil vervolgens een definitief voorstel aan de raad doen en wil dit behandelen in de raadsvergadering van 20 april 2021.

Als de raad hiermee instemt, komt er een verkenningsfase. In deze fase worden onder meer de keuze van de locatie, voor de bouwsoort en de keuzes op het gebied van duurzaamheid verder uitgewerkt.

De planning is om de uitkomsten van de verkenning in het 4e kwartaal van 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.

Cees Reichard

Meer berichten