Het Taizé kruis staat centraalbij de viering in de Sint Franciscuskerk.
Het Taizé kruis staat centraalbij de viering in de Sint Franciscuskerk. Foto: Margreet Nagtegaal

Ook Taizé viering in Oudewater

Algemeen

Ze worden wel vaker in deze regio georganiseerd, een Taizé viering. Een spirituele traditie die zijn oorsprong in de Taizé gemeenschap in Frankrijk heeft. De opzet van deze vieringen is stilte, met een kort bijbelgedeelte, enkele Taizé liederen en korte gebeden. Parochie Pax Christi organiseert nu ook in Oudewater in de Sint Franciscuskerk een aantal Taizé vieringen. Op vrijdagavond 31 maart is de eerste Taizé viering in de St. Franciscus kerk. Iedereen is daarbij van harte welkom.

De pastorale medewerkster Janneke Stam en Lida Baars, lid van de pastoraatsgroep en stuurgroep vieringen, organiseren deze viering. In Woerden werd er al eerder een Taizé viering gehouden en dat werd zo goed ontvangen dat men dacht; “Dat moeten we in Oudewater ook eens doen.” Janneke Stam gaat regelmatig met een groep jongeren naar Taizé toe. Zij vertelt dat het thema van de broeders in Taizé voor 2023 ‘Innerlijk leven en solidariteit’ is. Frère Alois schrijft daarover; “Hoe kunnen we de bron vinden van universele verbondenheid als broeders en zusters - niet alleen met elkaar maar met de schepping als geheel? In de loop der tijd zijn diverse spirituele tradities in de mensengeschiedenis met andere antwoorden op deze vraag gekomen. Voor christenen vraagt deze tijd om een beter begrip van hun geloof. Niet om zichzelf op de borst te slaan of te pretenderen dat ze overal het antwoord hebben, maar we willen wegen zoeken om het christelijk leven in onze tijd te vernieuwen.” Theoloog en predikant Dietrich Bonhoeffer is daarbij een voorbeeld voor Taizé en kan het ook voor ons zijn. In gevangenschap dacht hij na over wat de essentie van het christelijk leven is. Te midden van de tragedie van de Tweede Wereldoorlog was het voor hem duidelijk: Ons christen-zijn zal in deze tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden en onder de mensen het goede doen. Alles vanuit christenen moet herboren worden uit dat bidden en dat doen.

Rust vinden en verdieping van innerlijk leven

Ook in onze tijd kunnen wij op onze beurt kiezen voor vertrouwen. “We kunnen ervoor kiezen om, midden in de wereld waarin we leven, een licht te zien dat van elders komt. Zelfs als we het moeilijk hebben, zelfs als God ons roepen niet lijkt te antwoorden, gaat dat licht al op als de morgenster in ons hart (2 Petrus 1:19)”, zegt Janneke. Een Taizé viering kan ons helpen door het verdiepen van ons innerlijk leven én daardoor onze solidariteit met anderen. Ons gebedsleven kan er op een bijzondere wijze door gevoed worden.

De Taizé viering in de Sint Franciscus vindt plaats in het gedeelte voor het altaar. De viering is om 19.30 en duurt ongeveer 45 minuten. Janneke zal de viering leiden en Lida doet de voorbede. Na afloop is er koffie en thee. Voor de zomer zal er nog een tweede Taizé viering worden gehouden. Janneke gaat deze zomer 16-23 juli ook weer met een groep naar Taizé van. Je kunt nog mee, voor slechts 350 euro all-in, opgave en info bij j.stam@parochiepaxchristi.nl.

Margreet Nagtegaal

Het Taizé kruis staat centraalbij de viering in de Sint Franciscuskerk.
Afbeelding
Geslaagde 47e Zwem4daagse in het Knopenbad 13 minuten geleden
Afbeelding
Dichterbij Paulina 1 uur geleden
Afbeelding
Spaaractie met veel enthousiasme ontvangen! 2 uur geleden
Afbeelding
Opeens is het seizoen voorbij voor VVL 3 uur geleden
Afbeelding
De competitie is gespeeld; De laatste verslagen 7 uur geleden
Afbeelding
Dijk- en oeververbetering Gekanaliseerde Hollandsche IJssel Willeskop 8 uur geleden
Afbeelding
Open muziekochtend bij muziekvereniging Concordia in Haastrecht 30 mei, 17:00
Afbeelding
Suppen voor een schone IJssel 29 mei, 19:00