Afbeelding

Onder Preventief Toezicht

Algemeen

De ingezonden brief van de coalitiepartijen VVD, PAK en inwonersbelang Montfoort Linschoten over preventief toezicht door de provincie vraagt om een reactie. Dat de Raad heeft aangestuurd op preventief toezicht komt op het conto van alleen genoemde fracties. Het legt je als gemeente enorme beperkingen op. Vóór je investeringen wilt doen, moet je eerst toestemming vragen aan de provincie. Kortom je zelfstandig handelen als gemeente Montfoort wordt aan banden gelegd.

Het is waar: de gemeente krijgt voor bepaalde taken te weinig geld van het Rijk uit het gemeentefonds, maar dit weerhoudt 24 van de 26 gemeenten in de Provincie Utrecht er niet van om gewoon een sluitende begroting in te dienen.

De grondslag van de situatie waarin we terecht zijn gekomen ligt niet in het verleden. De coalitie kreeg van het vorige college, Burgemeester en Wethouders, in 2019 een sluitende begroting mee. Door geen constructief beleid te voeren, het CDA heeft daar meerdere keren op gewezen, moest telkens de algemene reserve worden aangesproken.

Voor het jaar 2020 werd door het huidige college een sluitende begroting gepresenteerd. Men wist toen al dat in de voorjaarsrapportage er een tegenvaller van enkele tonnen aangaande de automatisering aan zat te komen. Uit eindelijk is het jaar 2020 afgesloten met een tekort van ca. 1.5 miljoen euro. Van een coalitie die bij aantrede een hoofdlijnenakkoord presenteerde “en nu aanpakken” kunnen we concluderen dat van het financieel beleid weinig terecht is gekomen.

Door de constructieve vier t.w. CDA, Lokaal Montfoort, Christen Unie en SGP, is tijdens de begrotingsbehandeling meegedacht om preventief toezicht te ontlopen. Er is zelfs een alternatieve begroting aangeleverd. Niets van dit alles is aangenomen; nee sterker nog, er is doelbewust zoals geschreven op de huidige situatie aangestuurd. Vanaf heden krijgt de gemeente een halfjaar de tijd de begroting te herzien, lukt dat dan niet neemt de provincie het roer over.

De VVD kiest nu al voor een vlucht vooruit door de mogelijkheid te onderzoeken te fuseren met een andere gemeente. Ik kan u verzekeren dat geen enkele gemeente in deze fase op een fusie met Montfoort zit te wachten. De reden kunt u raden. Als de provincie ingrijpt wordt het geen fusie maar een liquidatie waarna de provincie een partner uitzoekt.

Ik wens de coalitie veel wijsheid toe om Montfoort in 2021 weer financieel op de rit te krijgen en over anderhalf jaar een financieel gezonde gemeente Montfoort achter te laten.

Ben van Eijk,
Raadslid CDA

De bushalte van de V.A.G.U. (Verenigde Autobusdiensten Gouda Utrecht)voor de deur van het café/restaurant.
Café restaurant Seelt (1) 4 uur geleden
Avondvierdaagse in Montfoort.
Avond4daagse Montfoort 6 uur geleden
De 38e editie van de Nationale Zilverdag vindt plaats op Tweede Pinksterdag in Schoonhoven.
Topdrukte verwacht op de Nationale Zilverdag 9 uur geleden
Tijdens herdenkingsmomenten worden er lichtjes op de graven geplaatst.
Adoptie oorlogsgraven Montfoort 18 mei, 19:00
Afbeelding
Oudewater dementie vriendelijk! 18 mei, 17:00
Ruzie om een nest.
Ruzie om een nest 18 mei, 12:00
De heer Lam aan het werk.
Een heel bijzonder en meeslepend verhaal 17 mei, 19:00
Patricia Aschman startte een lobby voor een hondenlosloopgebied in het Stadspark. Haar viervoeters kunnen straks vrij ravotten in een afgeschermd gebied in het Stadspark.
Eindelijk! Montfoort krijgt een hondenlosloopplek in het Stadspark... 17 mei, 18:00