<p>Bijna honderd mensen woonden de bijeenkomst bij van Made in Montfoort. Nog eens ruim 700 mensen keken online mee.</p>

Bijna honderd mensen woonden de bijeenkomst bij van Made in Montfoort. Nog eens ruim 700 mensen keken online mee.

(

Sjoukje Dijkstra

)

Informatieavond 'Made in Montfoort' trekt aandacht: "Er moet iets gebeuren"

Meer dan 700 mensen keken mee thuis, toen de ondernemers vorige week maandag hun plannen presenteerden aan de inwoners van Montfoort. Nog eens honderd mensen lieten zich niet weerhouden door de tweede coronagolf, en waren aanwezig in St. Joseph, waar de ondernemers kritisch bevraagd werden over hun plannen voor zorg, wonen en onderwijs. Over één ding waren alle aanwezigen het eens: “Er moet iets gebeuren.”

Dat de ondernemers dan het vliegwiel aan hebben gezwengeld, en beloofden hieraan te blijven draaien tot er concreet gebouwd zou gaan worden, viel in goede aarde bij toehoorders. Toch waren er nog wel kritische vragen, onder andere over parkeren, verkeerscirculatie, plannen voor de Willeskopperpoort en het scholencomplex. Een van de directeuren, Eric van der Wal van de Graaf Jan van Montfoort school, meldde dat de plannen voor de bouw van een nieuw scholengebouw op de plek van de oude Hoflandschool in een ver gevorderd stadium waren. Hij vroeg of de ondernemers hierover waren ingelicht door de gemeente, toen zij hun plannen voor de zomer presenteerden aan de gemeenteraad? “Nee, dat heeft de gemeente ons niet zo bevestigd”, reageerde Wim van de Pol. Ook vanuit de tennisvereniging werd verbaasd gereageerd, want ook zij waren met de gemeente in gesprek geweest: “Vier tot zes weken geleden kwamen ze bij ons in meten, om te zien waar ze de tennisbanen die ze denken nodig te hebben, kwijt kunnen. Tot op heden hebben we daar niks van gehoord. Als wij geen twee tennisbanen terugkrijgen, gaat er niet gek veel gebeuren”, aldus de voorzitter van de tennisvereniging, Michel Verschoor. Een woordvoerder van de gemeente Montfoort reageert: “Voor de bouw van het scholencomplex met kinderopvang op de locatie van de voormalige Hoflandschool is het noodzakelijk om twee tennisbanen bij het perceel te betrekken. Wij hebben dit meermaals met de tennisvereniging besproken en in overleg met hen worden de mogelijkheden onderzocht voor verplaatsing van één of twee banen. Behalve met de tennisvereniging wordt ook gesproken met Montfoort S.V. ‘19 en Hockeyclub Montfoort om te komen tot een optimale inrichting van het gebied en een goede samenwerking. Op dit moment wordt het stedenbouwkundig plan verder uitwerkt. Overleg met de betrokken verenigingen wordt binnenkort ingepland.”

Verbinding

Dat er langs elkaar heen gewerkt en gepraat zou worden, was tijdens de avond een conclusie die door meerdere inwoners getrokken werd. Zo merkte Van de Pol op dat zelfs de wethouder Yolan Koster, verrast reageerde op de plannen over de school op plek van de sporthal. “Die plannen liggen er inmiddels toch al een poosje.”

Wim van den Stok die aan Fonteinkruid 23 woont, en dus naar eigen zeggen in het oog van de storm zit, concludeerde: “Er gebeuren rare dingen. In februari ontvingen we een brief van de gemeente dat de plannen voor het schoolgebouw rond de sporthal niet doorgingen, want de ruimte was daar te krap. Nu is vijf jaar geleden besloten dat de school daar zou komen, maar intussen is de ruimte ineens te krap geworden. Dan kun je vijf jaar je duimstok kwijt zijn, maar dat is een lange tijd. Nu zegt u, u wil op de plek van de oude Hoflandschool appartementen neerzetten in samenwerking met Obliek, maar dat kan niet, vanwege de geluids- en lichtnormen. De sportvelden maken het onmogelijk daar woningen te bouwen. Mijn punt: zoek de verbinding met het college en de raad.”

Van den Pol reageerde: “Die verbinding hebben we zelf tot stand moeten brengen. Tijdens de sessie anderhalve maand geleden hebben we dat gedaan.” Hij gaf daarbij ook aan dat er in principe ruimte genoeg is in Montfoort, maar dat alleen de juiste plek gezocht moet worden. “Onze plannen voor een scholengebouw om de sporthal zijn geen dogma.” Ofwel, er kan van afgeweken worden. “Als er maar iets gebeurt. De huidige scholen zijn versleten. Er moet iets nieuws komen.”

Of er dan wel rekening gehouden wordt met wet- en regelgeving werd er gevraagd. “Ja zeker”, gaven de ondernemers aan. “Waar anderen obstakels zien, zien wij kansen.” Nogmaals benadrukten de mannen van Made in Montfoort dat er in plannen en visies niet gewoond kon worden. “We willen Montfoort beter achterlaten dan toen we er kwamen”, aldus Van den Pol.

Diamant

Betrokken inwoner Pim de Jong liet in een statement richting politiek en raad in Montfoort duidelijk zijn ongenoegen blijken over dat er al deze jaren niets gebeurd is. Hij vergeleek verkiezingsprogramma’s met het Midterm Review van maart 2020, en constateerde dat de plannen nog precies dezelfde waren, maar dat er weinig mee was gebeurd, op de bouw van de twee scholen na… Opvallend vond hij verder dat 95 procent van de verkiezingsprogramma’s overeen kwam. “Ga dan ook praten over wat je in de politiek verbindt, in plaats van te discussiëren over die vijf procent, waar je het toevallig niet over eens bent.” Hij verwees daarbij naar de gemeentevlag van gemeente Montfoort, waar een diamantje symbool staat voor Montfoort. “Als je een diamant wilt laten schitteren, dan moet je schuren en polijsten. Gemeente en college moeten de grenzen opzoeken en buiten de rode lijnen kijken, en zorgen dat dit voor elkaar komt. Afsluitend weet ik zeker dat inspanningen die raad en college gaan leveren, dat we de uitkomst terug zien in 2022. Dan kunnen de mensen gaan stemmen op de partijen die zich het meest hiervoor hebben ingespannen.” Zijn statement werd ontvangen met luid applaus, door de aanwezigen die netjes op anderhalve meter afstand op hun stoelen zaten. “Helaas, kunnen we geen polonaise houden”, lachte Van de Pol, die het kon waarderen dat iedereen zich netjes aan de regels hield.

Een enkeling had nog wel zijn vraagtekens bij of de ondernemers de juiste weg bewandelden. Zo merkte John van Echtelt, voormalig voorzitter Stichting Betaalbaar wonen in Montfoort, op dat hij hoopte dat de ondernemers de verwachtingen waar maken. Van de Pol liet weten dat dit ook echt de bedoeling was, en dat hij en collega ondernemers overtuigd waren dat het best gaat lukken. “We willen toch dat onze kinderen, jongeren, ouderen hier kunnen wonen. Er zijn natuurlijk ook meer plannen. Mooi die samenwerking. Wat een geweldige energie komt er dan vrij.” Hij vertelde verder dat de raad - en één wethouder - al aan boord was. Dus, dat het college dan ook hopelijk zou volgen.

700 jaar stadsrechten

Opgemerkt werd dat het goed is om realistisch te blijven. “Het primaat moet liggen bij gemeente”, vond een toehoorder. “Overal zijn bezwaarmakers. Die komen anders bij de gemeente aankloppen.” “Er is een hoop werk te doen”, beaamden de ondernemers, die zich daardoor niet laten afschrikken, want zij hebben een duidelijk stip op de horizon. “Wat zou het mooi zijn als in 2029 die Willeskopperpoort er staat. Dan heeft Montfoort al 700 jaar stadsrechten. Hoe mooi is het dan dat je hieronder door de stad binnen gaat om dit heugelijke feit te vieren”, aldus Van den Pol. “Je kunt merken dat hij en de andere ondernemers echt een groot hart hebben. Er zat emotie in. Dat ze dan ook nog eens niet de gemakkelijkste weg bewandelen, en ervoor kiezen om op de moeilijkste plekken aan de gang te gaan, laat zien hoe vastberaden ze zijn. Het ligt voor deze locaties al tien jaar stil. Tijd dat er wat gebeurt,” vond een toehoorder die via internet mee had geluisterd.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat gemeente Montfoort open staat voor samenwerking om de plannen waar te maken: “Direct na de informatieavond van 16 juli is er op initiatief van de gemeente een afspraak gemaakt met de drie ondernemers om hun plannen door te nemen. Het eerste gesprek heeft plaatsgevonden op 27 juli, het tweede gesprek op 31 juli. We hebben de plannen doorgenomen, aangegeven welke wel en welke niet mogelijk zijn en goede afspraken gemaakt over de vervolgacties. De ondernemers weten dus dat niet alle plannen mogelijk zijn, maar we zijn in goed overleg en trekken samen op.”

Sjoukje Dijkstra

Meer berichten